ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amazing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amazing*, -amazing-

amazing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amazing (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าแปลกใจ Syn. astonishing, astounding, marvelous
amazingly (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ See also: อย่างน่าแปลกใจ Syn. strangely, incredibly, wonderfully
English-Thai: HOPE Dictionary
amazing(อะเม' ซีง) adj. ซึ่งทำให้ประหลาดใจ, Syn. surprising, unbelieving-A. ordinary
English-Thai: Nontri Dictionary
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazing Thailand, 1998-1999ปีท่องเที่ยวไทย, 2541-2542 [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าฉงน (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
น่าฉงน (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าสนเท่ห์
น่าประหลาดใจ (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
น่ามหัศจรรย์ (v.) be amazing See also: be astonishing, be surprising Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์
น่าแปลกใจ (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw that. It's called The Amazing Mrs Bainbridge.ผมเห็นว่า มันเรียกว่าน่าแปลกที่นางเบนบริดจ์
Yes. The Amazing Mrs Bainbridge.ใช่ น่าแปลกที่นางเบนบริดจ์
Who was in The Amazing Mrs Bainbridge?ที่อยู่ในความมหัศจรรย์นางบริดจ์?
I've just seen the most amazing thing... (Gasps) Oh...คุณรู้ไหมว่าฉันได้เห็นเพียงแค่ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ฉันได้ ฮึ
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด
It's the most amazing thing I've ever seen.มันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย
"And even more amazing was the day she realized she truly loved him back."และยิ่งแปลกไปกว่านั้นเมื่อเธอตระหนักว่า เธอเองก็ตกหลุมรักเขาเช่นกัน
God, what an amazing guy.- คนอะไรน่าทึ่งชะมัด
My amazing new friends have suffered their first real defeat.เพื่อนใหม่ของฉันที่น่าตื่นตาตื่นใจได้รับความเดือดร้อนความพ่ายแพ้ครั้งแรกของพวกเขา
Hollywood, last night the most amazing thing happened.ฮอลลีวู้ด แต่เมื่อคืนมีเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะ
It's amazing those critters survived all that gas.น่าทึ่งที่ของพวกนั้นทนแก๊สพิษได้
He's from Paris, an amazing director. This is his first video.ผู้กำกับมือเยี่ยมจากปารีส ทำงานเป็นศิลปะ

amazing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 了不起] amazing; terrific; extraordinary
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
拍案叫絶[pāi àn jiào jué, ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄩㄝˊ, 拍案叫絶] slap the table and cheer (成语 saw); amazing!; great!

amazing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
凄技[すごわざ, sugowaza] (n) amazing trick; amazing skill
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing
怪腕;快腕(iK)[かいわん, kaiwan] (n) remarkable ability; amazing ability
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P)
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P)
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering

amazing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะเมซิ่ง[adj.] (amēsing) EN: amazing FR: étonnant
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าพิศวง[adj.] (nā phitsawo) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking ; dazzling ; mysterious FR: prodigieux ; épatant ; fabuleux ; étonnant ; surprenant
น่าแปลกใจ[adj.] (nā plaēkjai) EN: amazing ; surprising FR: surprenant
น่าประหลาด[adj.] (na pralāt) EN: strange ; odd ; weird ; unusual ; amazing ; astonishing FR: mystérieux
น่าประหลาดใจ[adj.] (na pralāt j) EN: amazing ; dazzling ; insolite ; astounding FR: incroyable ; étonnant ; insolite
น่าตื่นตาตื่นใจ[adj.] (nā teūntāte) EN: amazing FR: surprenante
น่าทึ่ง[adj.] (nā theung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing ; remarkable FR: fascinant ; incroyable ; étonnant
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralā) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar ; amazing ; bizarre FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange ; curieux ; paradoxal ; bizarre
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire
ประเทศไทยที่น่าตื่นตาตื่นใจ[n. exp.] (Prathēt Tha) EN: Amazing Thailand FR:
สุดทึ่ง[adj.] (sut theung) EN: amazing FR: incroyable
สุดยอดเลย[adj.] (sut yøt loē) EN: amazing FR: épatant
ตระการ[adj.] (trakān) EN: amazing ; fantastic FR: étonnant
ตัวเลขมหัศจรรย์[n. exp.] (tūalēk maha) EN: amazing number FR: nombre magique [m]
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsa) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly FR:

amazing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunlich; staunenswert; verblüffend {adj} | erstaunlicher; staunenswerter; verblüffender | am erstaunlichsten; am staunenswertesten; am verblüffendstenamazing | more amazing | most amazing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amazing
Back to top