ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expectant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expectant*, -expectant-

expectant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expectant (adj.) ซึ่งมีความหวัง Syn. anticipant, anticipative Ops. hopeless
expectant (adj.) ซึ่งให้กำเนิด Syn. in labor, pregnant
expectantanticipatively (adv.) อย่างคาดหวังไว้ Syn. anticipative, expectantly Ops. hopelessly
expectantly (adv.) อย่างคาดหวังไว้ Syn. anticipative, expectantanticipatively Ops. hopelessly
English-Thai: HOPE Dictionary
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าลุ้น (v.) wait expectantly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could hardly turn out an expectant mother, could I?ใครจะทิ้งลิงตั้งท้องได้ลงล่ะ จริงมั้ย
I think of Casitas Madres as a health resort for expectant mothers.ฉันว่าคาซิต้า มาเดรเป็นรีสอร์ทสำหรับคุณแม่ตั้งท้อง
But leaving an expectant mother in the time of her need will not be one of them.แต่การทิ้งคนที่กำลังจะเป็นแม่ ในเวลาที่เธอกำลังต้องการใคร จะไม่เป็นหนึ่งในนั้น
Such odysseys were meant for the young and expectant, not for a worn-out old goat like me.การเดินทางนี้เหมาะกับพวกคนหนุ่มที่มีหวัง ไม่ใช่แพะแก่ ๆ อย่างฉัน
Now the audience is hushed, expectant.ตอนนี้ผู้ชมกำลังรอดูอย่างใจจดใจจ่อ

expectant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly

expectant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妊産婦[にんさんぷ, ninsanpu] (n) expectant and nursing mothers; (P)
待望[たいぼう, taibou] (n,vs) (1) expectant waiting; (adj-no) (2) long-awaited; (P)
期待権[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp,v5t) to wait expectantly; to await in anticipation
首を長くして[くびをながくして, kubiwonagakushite] (exp) looking forward; expectantly; eagerly
鶴首して待つ[かくしゅしてまつ, kakushushitematsu] (v5t) to wait expectantly; to wait with a craned (outstretched) neck

expectant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูหน้าสลอน[xp] (chū nā salø) EN: all looking expectantly FR:

expectant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterschutz {m}maternity protection; maternity leave; legal (job-)protection for expectant and nursing mothers
Anwartschaftsrecht {n}expectant right

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expectant
Back to top