ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cruelly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cruelly*, -cruelly-

cruelly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cruelly (adv.) อย่างเจ็บปวด See also: อย่างร้ายแรง
cruelly (adv.) อย่างทารุณ See also: อย่างโหดร้าย Syn. brutally, inhumanly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหาโหด (adv.) cruelly Syn. หฤโหด
หฤโหด (adv.) cruelly See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, ทารุณ Ops. ปรานี
อำมหิต (adv.) cruelly See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, ทารุณ Ops. ปรานี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have tried and tried to achieve some recognition for my work, and I have been repeatedly and cruelly ignoredผมพยายามและพยายาม ที่จะให้งานของผมได้รับการยอมรับ และผมก็ไม่ได้รับความสนใจ อย่างเจ็บปวด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
Suddenly, cruelly alone.เดียวดาย เจ็บปวด อย่างกระทันหัน
Such a young thing ... and I so cruelly tore him away from me and left.สิ่งที่เกิดในตอนนั้น ฉันน้ำตาไหลออกมาอย่างเจ็บปวดเมื่อฉันจากเขามา
I cruelly turned my backฉันหันหลังจากไปอย่างเลือดเย็น
Even a woman like President, he can cruelly reject.เขาปฎิเสธคนที่ดีเยี่ยมอย่างหัวหน้าได้อย่างเลือดเย็น
Night after night, they have seen their friends, their children, their parents all snatched cruelly from them and they don't know who'll be next.คืนทุกคืน ที่ต้องเห็น มิตรสหาย, ลูกหลาน และครอบครัว ถูกพรากไปจากพวกเขาอย่างโหดร้าย และก็ไม่รู้ว่าคนต่อไปจะเป็นใคร
Tolbert Phamer and Bud having been handled with such manifest injustice and cruelly murdered when they stand before the Lord he will wash away their sins and take them to the promised land.ทอลเบิร์ต เฟเมอร์ และบั้ด
So, let's turn our attention to our cruelly nicknamed friend Piggy.ดั้งนั้น เราลองมาดู เพื่อนที่มีชื่อเล่นน่ากลัว Piggy
This is cruel and unfair. Cruelly unfair.นี่มันโหดร้ายและอยุติธรรมยิ่ง อยุติธรรมอย่างโหดร้าย
Then my unborn son was cruelly taken from me,ตั้งแต่ลูกที่ยังไม่เกิด ถูกพรากไปจากข้าอย่างโหดร้าย
I offer this tale, no matter how cruelly he may have treated you, to suggest that you do not give up.ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ไม่ว่าจะเขาจะทำร้ายคุณแค่ไหน เพื่อแนะนำว่าคุณห้ามยอมแพ้เด็ดขาด
What else are we to conclude when the door to life, liberty and the pursuit of happiness is so cruelly slammed in our faces?เราจะสรุปอย่างไรได้อีก เมื่อประตูสู่ชีวิต อิสรภาพ และการแสวงความสุข ถูกปิดดังปังต่อหน้าต่อตาเรา

cruelly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cruelly
Back to top