ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conundrum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conundrum*, -conundrum-

conundrum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conundrum (n.) ปริศนาคำทาย Syn. puzzle, problem
conundrum (n.) ปัญหาที่ยากจะแก้ออก
English-Thai: HOPE Dictionary
conundrum(คะนัน'ดรัม) n. ปริศนา,สิ่งที่เป็นปริศนา
English-Thai: Nontri Dictionary
conundrum(n) ปริศนา,ปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I ain't any kind of a screenwriter as you know, but I've been kind of trying to come up with some sort of solution to your Vietcong psychopath conundrum and, goldarnit, I think I may have found one.คือฉันไม่ใช่ประเภทนักเขียนบทหนัง อย่างที่นายรู้ แต่ฉันก็ได้ลองพยายาม หาทางแก้ไข ให้กับคนเวียตนามโรคจิตนั่น และก็พระช่วย ฉันว่าฉันเจอทางนึง
And that, dearie, is the conundrum we're all depending on you solving.ก็นั่นแหละ ที่รัก ปริศนาที่ต้องให้เจ้าแก้
So we got a little conundrum here.ทีนี้ก็เกิดปริศนาขึ้นมาล่ะ
I met Brad when I was investigating you. He called with his own existential conundrum.เขาโทรมาหาด้วยความสนใจ ส่วนตัวของเขา แค่นั้นเอง
I know, I know, I know. It's a conundrum.ผมรู้ๆๆ มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก
Conundrum. Conun..ซับซ้อนมาก ซับซ้อน...
Conundrum. That's a funny word.ซับซ้อนมาก เป็นคำพูดที่ตลกมาก
It's a scrummy conundrum, isn't it?มันเป็นปริศนาที่แก้ยากงั้นเหรอ
Our library's backdoor conundrum.ปัญหาประตูด้านหลังห้องสมุดของเรา
No conundrum.ไม่มีปัญหาใดที่ยากเกินแก้
I say we track this pipe back to its hydraulic origin and apprehend the culprits behind this aquatic conundrum.คนร้ายต้องมาจากทางนี้ แล้วควรย้อนรอยไปที่ต้นน้ำ จะปรากฏคนร้าย แปลว่าอะไร
So you see the conundrum.เธอเห็นปริศนาโลกแตกนี้แล้วสินะ

conundrum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谜语[mí yǔ, ㄇㄧˊ ㄩˇ, 谜语 / 謎語] riddle; conundrum

conundrum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปัญหาโลกแตก[n.] (panhālōktaē) EN: conundrum ; insoluble problem FR: énigme [f]
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; paradoxe [m] ; colle [f] (fam.) ; problème épineux [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conundrum
Back to top