ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chiropractor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chiropractor*, -chiropractor-

chiropractor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chiropractor (n.) พนักงานนวดชาย See also: คนนวดผู้ชาย, หมอนวดชาย Syn. osteopath, masseuse
English-Thai: HOPE Dictionary
chiropractor(ไค'ระแพรคเทอะ) n. ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง
English-Thai: Nontri Dictionary
chiropractor(n) หมอนวด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chiropractorsไคโรแพรคเตอร์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about that chiropractor Alvin Griffin, the other one who sold Meeks steroids?และหมอกระดูกนั้น อัลวิน กริฟฟินล่ะ คนที่ขายสเตอรอยด์ให้มี้คส์น่ะ
The chiropractor was the last link to his old life that I know.หมอกระดูกเป็นตัวต่อสุดท้าย กับชีวิตเก่าของมี้คส์ที่ฉันรู้จัก
And I can't wait to see Dr. Maneesh, greatest chiropractor ever.ชั้นแทบรอไม่ได้ที่จะเจอดร.เมนีช หมอจัดกระดูกที่เก่งที่สุดเลย
Aw. i'll call the chiropractor first thing in the morning.ตอนเช้าชั้นจะโทรเรียกหมอมาแล้วกัน
All I know is I need a chiropractor for all the cartwheels I've been doing.รู้อยู่อย่างเดียวว่าผมต้องใช้บริการหมอนวด สำหรับท่าดีใจทีผมทำไป
I get them from my "chiropractor."ฉันได้มันมาจากหมอนวด บำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง
I'm so glad I got the afternoon off work from the chiropractor's office where I work.ฉันดีใจมาก ฉันลางานบ่าย มาจากร้านนวดที่ฉันทำงาน 130 00: 08: 09,320

chiropractor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイロプラクター;カイロプラター[, kairopurakuta-; kairopurata-] (n) chiropractor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chiropractor
Back to top