ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

casualty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *casualty*, -casualty-

casualty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
casualty (n.) จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ Syn. victims, killed, losses
English-Thai: HOPE Dictionary
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)
English-Thai: Nontri Dictionary
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
casualty๑. อุบัติเหตุ๒. การต้องอุบัติเหตุ๓. ผู้ต้องอุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมธรรม์ประกันภัย (n.) casualty insurance policy See also: property insurance policy, insurance policy, insurance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a casualty of a field op.บอกว่าเค้าตายในหน้าที่
And the vic could be a casualty from that heist.และเหยื่อก็ได้รับบาดเจ็บจนตายจากการโจรกรรม
Your warehouse burning down is a casualty of commerce.คลังสินค้านายโดนเผาวอด เป็นความเสียหายของการค้า
You lose our guns, that's a casualty of war.นายเสียปืนของเราไป นั่นเป็นความเสียหายในสงคราม
You might even say that I was the last casualty of the Vietnam War.คุณคงพูดได้ว่า ผมนี่แหล่ะคือบาดเจ็บ คนสุดท้ายจากสงครามเวียดนาม
Your casualty estimates are holding up?คูณได้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต หรือยัง?
To see them returned, a casualty of ill finances--เพื่อดูพวกเขากลับ ความเสียหายของการเงินที่ไม่ดี
Baba checks the casualty reports for greek names.พ่อจะคอยเช็คหารายชื่อกรีก.. ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสงคราม
The only casualty should be Eco-front.การตายต้องเป็นแค่เพียง Eco-front
He's killed by a God. An unfortunate casualty on the war men brought on themselves.-มนุษย์ไม่ได้ฆ่าครอบครัวของข้า น้องชายท่านฆ่า
With Sue's friend Carly also a casualty of the Heck plague Sue found herself a new lunchtime companion.คาร์ลีย์เพื่อนซู ก็ติดโรคระบาดเฮคด้วย มันทำให้ซู มีเพื่อนพักเที่ยงใหม่
The only casualty was Ms. Dorsey. It's okay. It's--it's okay.มีผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียว ก็คือนางดอร์ซี่ย์ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร...

casualty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 死伤者 / 死傷者] casualty (of an accident); dead and wounded
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 伤者 / 傷者] casualty; victim (of an accident); wounded person
死难者[sǐ nán zhě, ㄙˇ ㄋㄢˊ ㄓㄜˇ, 死难者 / 死難者] victim; casualty; martyr for one's country

casualty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人死に[ひとじに, hitojini] (n) accidental death; casualty
戦闘犠牲者[せんとうぎせいしゃ, sentougiseisha] (n) casualty
損耗人員[そんもうじんいん, sonmoujin'in] (n) casualty
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department
負傷者[ふしょうしゃ, fushousha] (n) casualty
傷害[しょうがい, shougai] (n,vs,adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P)
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P)
死者[ししゃ, shisha] (n) casualty; deceased; (P)

casualty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนบาดเจ็บ[n. exp.] (khon bātjep) EN: casualty ; injured person FR: blessé [m]
กรมธรรม์ประกันภัย[n.] (krommathanp) EN: casualty insurance policy ; insurance policy FR:
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop ) EN: victim ; casualty ; sufferer FR: victime [f]
ผู้รับเคราะห์[n. exp.] (phū rap khr) EN: victim ; casualty FR: victime [f]
ประกันภัย[n. exp.] (prakanphai) EN: casualty insurance ; risk insurance FR: assurance accidents [f]
อุบัติภัย[n.] (ubattiphai) EN: accident ; casualty FR:
วินาศภัย[n.] (winātsaphai) EN: disaster ; casualty ; loss FR: désastre [m]

casualty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seeamt {n}maritime casualty investigation board
Seeunfall {m}maritime casualty
Seeunfalluntersuchung {f}maritime casualty investigation
Sachversicherung {f} | Sach- und Unfallversicherungproperty insurance | property and casualty insurance; P&C insurance
Unfallchirurgie {f}casualty surgery
Unfallversicherung {f}casualty insurance [Am.]
Unfallziffer {f}casualty figures

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า casualty
Back to top