ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carnival

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carnival*, -carnival-

carnival ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carnival (n.) งานเฉลิมฉลองของมวลชน Syn. carney, carnie, festival
English-Thai: HOPE Dictionary
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
English-Thai: Nontri Dictionary
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งานเทศกาล (n.) carnival Syn. เทศกาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ
And this family was at some carnival that night?ก่อนหน้านั้น ครอบครัวนี้ไปเที่ยว งานเทสกาลมา ใช่ไหม?
The carnival today, the Bunker Brothers in '81.งานเทศกาลวันนี้ งานของบัคเกอร์ บราเธอร์ ในปี 81
THE CROTCH CARNIVAL PACKS UP AND LEAVES TOWN.เทศกาลง่ามจะเก็บของ และออกจากเมืองไป
Now they're exposed to the glare,reflecting my darkness like some grotesque carnival mirror.ตอนนี้ ถูกเปิดเผยให้เห็น สะท้อนความดำมืดของผม เหมือนกระจกที่บิดเบี้ยวในสวนสนุก
My parents are sadists. And carnival freaks found him in a dumpster.พ่อแม่ผมซาดิสต์และเพี้ยน เจอเขาในถังขยะ
Not to hunt down some carnival party really?ไม่ได้ถูกให้ ไปไล่ตาม งาน เทศกาลอะไรโง่ ๆ เลย จริง หรือ
And the next thing you know, this whole goddamn street... sorry... turns into a carnival with every holy-roller freak within a 100-mile radius lined up around the block to touch or catch a glimpse of my stucco job.และเผลอแป๊บเดียวถนนบ้านเราทั้งถนน คงกลายเป็นละครสัตว์ มีพวกเชื่องมงายในเรื่องนี้ จากรัศมีเป็นร้อยๆ ไมล์มาเข้าคิวยาว
I need to talk to all your guys that were at the carnival last night.ฉันอยากจะคุยกับคนของนายทุกคน ที่อยู่ในคานิวัลเมื่อคืน
We saw this guy at the carnival yesterday.เราเห็นหมอนี่ ที่คาร์นิวัลเมื่อวาน
Came to the carnival and murdered joseph.มาที่งานเทศกาล \ และสังหารโจเซฟ
Maybe we bring the carnival to us.บางทีเราให้คานิวัลมาหา

carnival ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢肉节[xiè ròu jié, ㄒㄧㄝˋ ㄖㄡˋ ㄐㄧㄝˊ, 谢肉节 / 謝肉節] carnival (esp. Christian)
嘉年华会[jiā nián huá huì, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄨㄟˋ, 嘉年华会 / 嘉年華會] carnival

carnival ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival
謝肉祭[しゃにくさい, shanikusai] (n) the carnival
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868
カーニバル[, ka-nibaru] (n) carnival; (P)

carnival ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งานฉลอง[n. exp.] (ngān chaløn) EN: celebration ; fete ; party ; festival ; carnival FR: célébration [f] ; fête [m] ; festival [m] ; carnaval [m]
งานเทศกาล[n.] (ngān thētsa) EN: festival ; carnival FR: festival [m] ; carnaval [m]

carnival ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büttenrede {f}carnival speech

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carnival
Back to top