ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beaming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beaming*, -beaming-

beaming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beaming (adj.) ที่ส่องแสงวูบวาบ Syn. glittering
English-Thai: HOPE Dictionary
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
English-Thai: Nontri Dictionary
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา (adj.) beaming See also: shining, enchanting, charming, lovely Syn. พริ้มเพรา, แฉล้ม
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา (adj.) beaming See also: shining, enchanting, charming, lovely Syn. พริ้มเพรา, แฉล้ม
พริ้มพราย (adj.) beaming See also: shining, enchanting, charming, lovely Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม
พริ้มพราย (adj.) beaming See also: shining, enchanting, charming, lovely Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is stevie wayne, beaming my signal across the sea.นี่คือสตีวีย์ เวย์น ส่งคลื่นสัญญาณข้ามทะเล
Look at you. You're beaming inside out.ดูคุณสิ ต้องดีใจมากแน่
Some put on beaming faces to keep their tears from falling.บ้างก็ทำหน้าสดใสเพื่อซ่อนซ้ำตาไว้ภายใน
Tried beaming up with it yet?ไม่มีใครแ้ย้งหน่อยหรือ?
You still beaming about that necklace, Nodame?โนดาเมะ ยังปลื้มอยู่อีกเหรอ? เรื่องสร้อยคอนั่นน่ะ
Prevented us from beaming out anyone inside.มันขวางการบีมออกไปของเรา มีใครอยู่ข้างใน
I mean, you know, beaming us out of harm's way?นายก็รู้นี่ แบบ พาเราออกมาจากสถานการณ์เสี่ยงตาย
I'm beaming him the coordinates now.ข้าจะส่งพิกัดไปให้เขาเดี๋ยวนี้
Clear the pad. I'm beaming to the surface.เชิญลงไป ผมจะบีมไปที่ผิวดาว
We're still talking about beaming aboard the Enterprise... while she's travelling faster than light without a proper receiving pad.บีมส่งคุณขึ้นไปยานเอ็นเตอร์ไพรส์ ที่เดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงโดยไม่มีแท่นรองรับที่ดี
Is shielded against beaming technology.ทำให้ป้องกันการเคลื่อนย้ายได้
If the Universe were the size of a room and you stood in the middle of it holding up a lantern, light beaming out from your back would zip out one wall and re-enter the room from the other sideถ้าจักรวาลมีขนาดของห้อง และคุณยืนอยู่ตรงกลางของมันถือ โคมไฟ, แสงฉายแสงออกมาจากด้านหลัง ของคุณ

beaming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 眉开眼笑 / 眉開眼笑] beaming with joy; to be all smiles
满面春风[mǎn miàn chūn fēng, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, 满面春风 / 滿面春風] beaming; radiant with happiness

beaming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
晴れやかな笑顔[はれやかなえがお, hareyakanaegao] (n) beaming smile
赫奕[かくえき;かくやく, kakueki ; kakuyaku] (adj-t,adv-to) (arch) bright; beaming; brilliant; glowing

beaming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่มเอิบ[adj.] (im-oēp) EN: beaming ; joyful ; blissful FR:
จะแจ่ม[adj.] (jajaem) EN: clear ; bright ; radiant ; beaming FR:
กระพริ้ม[adj.] (kraphrim) EN: beaming FR:
หน้าบาน[adj.] (nābān) EN: delighted ; beaming ; FR:
น้ำนวล[adj.] (nāmnūan) EN: beaming ; radiant ; glowing FR:
แป้น[adj.] (paēn) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly FR:
ผ่องใส[adj.] (phǿngsai) EN: cheerful ; beaming ; happy FR:
พริ้มพราย[adj.] (phrimphrāi) EN: sweetly captivating ; beaming FR: tendrement captivant
ปลั่ง[adj.] (plang) EN: shining ; glowing ; brilliant ; radiant ; beaming FR:
เปล่ง[adj.] (pleng) EN: glowing ; radiating ; shining ; bright ; beaming FR:
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; beaming ; resplendent ; shining ; glowing FR: radieux ; resplendissant
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
ยิ้มแฉ่ง[v.] (yimchaeng) EN: give a broad smile ; give a beaming smile FR:
ยิ้มแต้[v.] (yimtāe) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile FR: être tout sourire
ยองใย[adj.] (yøngyai) EN: fine ; clear ; glowing ; beaming ; bright FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beaming
Back to top