ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

balcony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *balcony*, -balcony-

balcony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balcony (n.) ระเบียง See also: มุข, เทอเรซ, ชาน, นอกชาน, เฉลียง, หน้ามุข Syn. porch, terrace
balcony (n.) ที่นั่งชั้นบน See also: ที่นั่งในโรงละครชั้นบน Syn. circle
English-Thai: HOPE Dictionary
balcony(แบล'คะนี) n. ระเบียง,มุข, See also: balconied adj. มีระเบียง,มีมุข
English-Thai: Nontri Dictionary
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
balconyเฉลียงลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชานเรือน (n.) balcony See also: terrace, veranda
มุข (n.) balcony See also: portico, porch, terrace, veranda
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have them do a 14 reference to presidential suite balcony right away.สำรวจเพรสซิเดนท์สวีท แล้วอารักขา
We are crouching on the balcony of the Albert Hotel.เรากำลังคลาน อยู่บนระเบียง ที่โรงแรมอัลเบิร์ท
I was on the balcony that reallyI was on the balcony that really
A woman went belly-flopping off her balcony in her bathrobe.มีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดลงมาจากระเบียงห้องของเธอ ในสภาพที่เธอใส่เสื้อคลุมอาบน้ำ
Just about the time your ex was jumping off her own balcony wearing nothing but a bathrobe.ก็เเค่เป็นช่วงเวลา ที่เมียเก่าของนายกระโดด ลงมาจากระเบียงห้องของเธอ โดยไม่ส่วมใส่อะไรนอกจากเสื้อคลุมอาบน้ำ
Give me one good reason why I would hurt you, especially then, 10 minutes after my ex-wife jumps off a balcony in her bathrobe?ตอบเหตุผลที่ดีสักข้อกับผมมาสิ ทำไมผมต้องทำร้ายคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว 10 หลังจากที่ อดีตภรรยาผมกระโดดระเบียงฆ่าตัวตายด้วยเสื้อคลุมอาบน้ำของเธอ
Neighbors say they saw you on the balcony when Miss Tate fell. Is that true?เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นคุณที่ระเบียง ตอนที่คุณ เทย์ตกลงไป จริงหรือเปล่า
I was out out on the balcony and I saw I saw Jack and this kid.ฉันยืนอยู่ที่ระเบียง เเล้วก็เห็น... - .. โย้คเก้กับเด็กคนนึง
I will sail you off that loft balcony and no one will bat an eye.ฉันจะเขวี้ยงแกออกไปนอกระเบียงนั่น และไม่มีใครที่จะรู้สึกอะไรเลย
I saw larry this morning on the balcony when i went out to get the paper.ฉันเห็นลาร์รี่ตอนเช้าบนระเบียง ตอนฉันออกมาเอาหนังสือพิมพ์
Or o ne of the two on the balcony watching now?หรือคนที่อยู่ตรงระเบียงที่กำลังมองมาทางนี้
Underneath the balcony in the alley is a Dumpster.ใต้ระเบียงมีตรอกเป็นที่ทิ้งขยะ

balcony ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, 楼台 / 樓臺] balcony; high building (esp. in poetry); tower
阳台[yáng tái, ㄧㄤˊ ㄊㄞˊ, 阳台 / 陽臺] balcony; porch
轩槛[xuān jiàn, ㄒㄩㄢ ㄐㄧㄢˋ, 轩槛 / 軒檻] railings of a balcony
楼梯台[lóu tī tái, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄊㄞˊ, 楼梯台 / 樓梯臺] staircase balcony; landing

balcony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear)
バル[, baru] (n) (abbr) balcony
露台[ろだい, rodai] (n) balcony
バルコニー[, barukoni-] (n) balcony; (P)
ベランダ[, beranda] (n) balcony; verandah; (P)
楼上[ろうじょう, roujou] (n) (See 楼閣) on top of a tall building; balcony; upper floor
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P)
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony)

balcony ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
เฉลียงบ้าน[n. exp.] (chalīeng bā) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; open porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda ; verandah ; deck FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ห้องที่มีระเบียง[n. exp.] (hǿng thī mī) EN: room with a balcony FR: chambre avec balcon [f]
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงบ้าน[n. exp.] (rabīeng bān) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasing) EN: balcony where royalty make their public appearance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า balcony
Back to top