ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apartment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apartment*, -apartment-

apartment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apartment (n.) ห้องชุด See also: อพาร์ทเมนท์ Syn. rooms, quarters, suite
apartment (n.) อาคารที่มีห้องชุด
English-Thai: HOPE Dictionary
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
apartmenthouse(อะพาร์ท'เมินทฺเฮาซฺ) อาคารที่มีห้องชุดให้เช่า.
English-Thai: Nontri Dictionary
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apartmentห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
apartmentอะพาร์ตเมนต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องชุด (n.) apartment Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, แฟลต
ห้องชุด (n.) apartment See also: flat Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน
I lived in an apartment near the el line once.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นใกล้กับเอลสายหนึ่งครั้ง
The old man in the apartment downstairs.ชายชราคนหนึ่งในพาร์ทเมนท์ชั้นล่าง
I found a wonderful apartment for us.ฉันเจออพาร์ตเมนต์น่าอยู่มากสำหรับเรา มันมีเตาผิงไฟที่เป็นอิฐด้วย
I set up Janice in an apartment around the corner from The Suite.ผมซื้ออพาร์ทเมนท์ให้เจนิสอยู่ แถวหัวมุมจากร้าน
How not all of them own apartment complexes.โซ ไปโรงเรียนเองนะ แล้วก้อจุง.. -คุณนักสืบ ฝากด้วยนะ
They furnished off an apartment with a two-room Roebucks saleพวกเขาตกแต่งออกพาร์ทเมนท์ที่มีสองห้อง ROEBUCKS ขาย
Because I gotta go back to my apartment and get my watch.เพราะผมต้องกลับไปที่อพาร์ทเม้นของฉันและได้รับนาฬิกาของฉัน
With my mother away, the apartment oppresses me.แม่ไม่อยู่ อพาร์ทเม้นไล่ให้ฉันออก
I'm sharing an apartment with a family from Oran."แม่อาศัยที่พัก ร่วมกับครอบครัวโอราน
We're redoing the apartment for tomorrow night. Goddamn it.เรากำลัง redoing พาร์ทเมนท์ในคืนวันพรุ่งนี้ Goddamn มัน
I'll be able to keep my apartment and the studio, won't I?ผมยังไม่ต้องคืนแฟลต กับสตูดิโอใช่ไหมครับ

apartment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公寓楼[gōng yù lóu, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄌㄡˊ, 公寓楼 / 公寓樓] apartment building
楼盘[lóu pán, ㄌㄡˊ ㄆㄢˊ, 楼盘 / 樓盤] commercial building (for sale); property; apartment (as commercial property)
公寓[gōng yù, ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 公寓] apartment
[wéi, ㄨㄟˊ, 帏 / 幃] curtain; women's apartment; tent
[chén, ㄔㄣˊ, 宸] imperial apartments
租房[zū fáng, ㄗㄨ ㄈㄤˊ, 租房] rented apartment
居室[jū shì, ㄐㄩ ㄕˋ, 居室] room; apartment
[guī, ㄍㄨㄟ, 闺 / 閨] women's apartment

apartment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P)
アパートメント[, apa-tomento] (n) apartment
アパートメントハウス[, apa-tomentohausu] (n) apartment house
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber)
アパルトマン[, aparutoman] (n) apartment (fre
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei
マンション[, manshon] (n) large apartment (from mansion); apartment house; (P)
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[, yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment
ユニットキッチン[, yunittokicchin] (n) small prefabricated kitchen in an apartment (wasei
ロフトアパート[, rofutoapa-to] (n) loft apartment
億ション[おくション, oku shon] (n) (luxury) apartment
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate
分譲マンション[ぶんじょうマンション, bunjou manshon] (n) condo; condominium; condominium apartment
ユーティリティールーム[, yu-teiritei-ru-mu] (n) utility room (with sink, washing machine, etc. in a house or apartment)
ユニットバース[, yunittoba-su] (n) bathroom in a small apartment, etc. (wasei
家具付き;家具つき[かぐつき, kagutsuki] (adj-no) furnished (apartment, etc.)

apartment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: apartment building ; condominium ; condo FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[n.] (aphātmēn) EN: apartment FR: appartement [m] ; appart [m] (fam.)
แฟลต [= แฝล็ต][n.] (flaet) EN: apartment ; flat FR: appartement [m] ; appart [m] (fam.) ; studio [m] ; flat [m] (Belg.)
ห้องเช่า [n. exp.] (hǿng chao) EN: room (for rent) ; apartment FR: chambre en location [f] ; appartement [m]
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; flat ; condominium unit FR: appartement [m] ; suite [f]
ห้องแฟลต[n. exp.] (hǿng flaet) EN: flat ; apartment FR:
ห้องคอนโด[n. exp.] (hǿng khøndō) EN: apartment FR:
ห้องแถว[n.] (hǿngthaēo) EN: shophouse ; row house ; tenement apartments FR: maison de rangée [f] (Belg.)
คอนโดจิ๋ว[n. exp.] (khøndō jiu) EN: microapartment ; micro-apartment ; apodment ; microflat FR: mini studio [m]

apartment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.]
Mehrfamilienhaus {n}house divided into flats; apartment house [Am.]
Appartementreinigung {f}apartment cleaning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apartment
Back to top