ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rooms

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rooms*, -rooms-

rooms ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rooms (n.) ที่พัก See also: ที่อยู่ Syn. lodging, housing
rooms (n.) ห้องชุด See also: อพาร์ทเมนท์ Syn. quarters, suite
rooms (n.) ห้องที่แบ่งให้เช่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ห้องว่างให้เช่า Syn. lodgings, chambers
rooms (n.) ห้องชุด See also: แฟลต Syn. apartment
rooms (n.) ห้องชุด Syn. apartment, chambers
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิม (n.) row rooms for resting or storage purpose in the palace
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
We don't even have spare roomsพวกเราไม่มีห้องว่างเลย

rooms ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
鹅膏蕈[é gāo xùn, ㄜˊ ㄍㄠ ㄒㄩㄣˋ, 鹅膏蕈 / 鵝膏蕈] Amanita (genus of deadly mushrooms)

rooms ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
カラオケ・ボックス;カラオケボックス[, karaoke . bokkusu ; karaokebokkusu] (n) karaoke box; club with individual rooms that can be rented with karaoke machines
ラブホテル;ラヴホテル[, rabuhoteru ; ravuhoteru] (n) hotel that rents rooms to couples either overnight or for two hours' "rest" (wasei
続き部屋[つづきべや;つづきへや, tsudukibeya ; tsudukiheya] (n) adjoining rooms
間続き[まつづき, matsuduki] (n,adj-no) adjoining; adjoining rooms
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring)
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.)
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine
文化施設[ぶんかしせつ, bunkashisetsu] (n) cultural facilities (art galleries, tea rooms, etc.)
給茶機;給茶器[きゅうちゃき, kyuuchaki] (n) tea dispenser (in office break rooms); tea machine
間仕切り;間じきり[まじきり, majikiri] (n) partition between two rooms; room divider; partition wall
魔法のキノコ[まほうのキノコ, mahouno kinoko] (n) magic mushrooms
黒酢[くろず, kurozu] (n) (1) black vinegar, usu. produced from unpolished rice; (2) charred kelp or shiitake mushrooms ground and mixed with vinegar, used to dress raw fish and vegetables

rooms ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคกลัวห้อง[n. exp.] (rōk klūa hǿ) EN: koinoniphobia ; fear of rooms full of people FR:
ทิม[n.] (thim) EN: row rooms for resting or storage purpose in the palace FR:
เห็ดแห้ง[n. exp.] (het haēng) EN: dried mushrooms FR:
ห้อง[n.] (hǿng) EN: [classif.: rooms] FR: [classif. : pièces d'habitation, chambres]
ผุดเป็นดอกเห็ด[v. exp.] (phut pen dø) EN: mushroom ; grow like mushrooms FR:
โรคกลัวเห็ด[n. exp.] (rōk klūa he) EN: mycophobia ; fear of mushrooms FR:
ต้มข่ากุ้ง[n. exp.] (tomkhā kung) EN: prawn and lemon grass soup with mushrooms FR:
ต้มยำเห็ดสด [xp] (tomyam het ) EN: fresh mushroom tom-yam ; sour soup with fresh mushrooms FR:

rooms ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Personalraum {m} | Personalräumestaff room | staff rooms

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rooms
Back to top