ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anus*, -anus-

anus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anus (n.) ทวารหนัก See also: ช่องทวารหนัก
English-Thai: HOPE Dictionary
anus(เอ'นัส) n., (pl. anuses) ทวารหนัก
English-Thai: Nontri Dictionary
anus(n) ทวารหนัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anusทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anusทวารหนัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mallard (n.) เป็ดป่าซึ่งมีชื่อละติน Anus platyrhynchos
ก้นกอย (n.) anus See also: buttocks, bottom, rump Syn. รูก้น
ตูด (n.) anus See also: buttocks, bottom, rump Syn. รูก้น, ก้นกอย
ทวารหนัก (n.) anus See also: rectum Syn. รูก้น, รูขี้
รูก้น (n.) anus See also: buttocks, bottom, rump Syn. ก้นกอย
รูก้น (n.) anus See also: rectum Syn. รูขี้
รูขี้ (n.) anus See also: rectum Syn. รูก้น
solan (n.) นกทะเลตระกูล M.bassanus อยู่แถบแอตแลนติกเหนือ
sycamore (n.) พืชจำพวก Platanus occientalis
จะกวด (n.) Varanus bengalesis See also: desert monitor, monitor lizard Syn. ตัวเงินตัวทอง, แลน, ตัวเหี้ย
ดาวยูเรนัส (n.) Uranus
ตกมูก (v.) pass bloody mucus from the anus
ต้นฉบับ (n.) manuscript See also: typescript
ต้นฉบับ (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, ต้นสำเนา, แบบร่าง, ฉบับร่าง
ต้นปะหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ลำเจียก
ต้นร่าง (n.) manuscript See also: first draft, original draft Syn. ต้นฉบับ, ฉบับร่าง, ร่าง, แบบ, ภาพร่าง, แปลน
ต้นสำเนา (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, แบบร่าง, ฉบับร่าง
ตะกวด (n.) Varanus bengalesis See also: desert monitor, monitor lizard Syn. จะกวด, ตัวเงินตัวทอง, แลน, ตัวเหี้ย
ตัวเหี้ย (n.) Varanus bengalesis See also: desert monitor, monitor lizard Syn. จะกวด, ตัวเงินตัวทอง, แลน
บาดทะยัก (n.) tetanus See also: lockjaw Syn. โรคบาดทะยัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quinn is army from the anus up. He likes plain answers.ควินน์เป็นกองทัพจากทวารหนั​​กขึ้น เขาชอบคำตอบที่ธรรมดา
At times, we may need to stuff the anus as well.ขณะเดียวกัน เราอาจต้องอุดทวารหนักด้วย
Roll up the cotton like this, and... push in all the way inside the anus to prevent an outflow of body fluid.ม้วนผ้าแบบนี้ และ... ใส่เข้าไปในทวารหนักเพื่อป้องกันของเหลวไหลออกมาจากร่างกาย
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง
Connecting the circular skin parts... of anus and mouth.มันสามารถประกบกันได้พอดี ระหว่างรอยตัดช่วงทวารหนักกับรอยกรีดช่วงปาก
Did she call him a pig's anus or something?หล่อนได้เรียกเขาว่าหน้าหมูรึเปล่า?
It's gonna get a little slower smuggling product with Grandpa Anus watching every move I make.ให้พูดออกมาเปรยๆ เรื่องสินค้าที่ลักลอบนำเข้า ตาปู่จอมงี่เง่า คอยจับตาดูฉันอยู่ตลอดเวลา
That place deserves an anus flag.วิทยาลัยนี้สมควรแล้วที่มีธงรูปก้น
Mom, my anus is going to rip. Can't you do it for me?คุณกินลูกพีชแล้วทำไมถึงขี้ไม่ออกอ่ะ
How do you think my anus feels?แล้วคุณคิดว่าก้นผมจะรู้สึกยังไงล่ะ
You put the condom on with your mouth... and you stop acting like your anus is a national treasure.คุณใส่ถุงยางอนามัยในปากของคุณ ... และคุณหยุดทำตัวเหมือนทวารหนั​​กของคุณเป็นสมบัติของชาติ
Show me the man who is both sober and happy, and I will show you the crinkled anus of a lying asshole.นายมันพวกมีความสุขและเป็นพวกคนปกติ ส่วนฉันมันพวกคดในข้องอในกระดูก เป็นพวกจอมตอแหล

anus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尻门子[kāo mén zi, ㄎㄠ ㄇㄣˊ ㄗ˙, 尻门子 / 尻門子] anus (rural coll.)
[gāng, ㄍㄤ, 疘] anus
[gāng, ㄍㄤ, 肛] anus
肛门[gāng mén, ㄍㄤ ㄇㄣˊ, 肛门 / 肛門] anus
撰稿人[zhuàn gǎo rén, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 撰稿人] author (of a manuscript)
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, 中国大蝾螈 / 中國大蠑螈] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus)
红萝卜[hóng luó bó, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ, 红萝卜 / 紅蘿蔔] Chinese red radish (Raphanus sativus var. niger)
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 后门 / 後門] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus
稿子[gǎo zi, ㄍㄠˇ ㄗ˙, 稿子] draft of a document; script; manuscript; mental plan; precedent
[cǎo, ㄘㄠˇ, 草] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough
虱子[shī zi, ㄕ ㄗ˙, 虱子 / 蝨子] louse (Pediculus humanus)
手稿[shǒu gǎo, ㄕㄡˇ ㄍㄠˇ, 手稿] manuscript; script
文稿[wén gǎo, ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 文稿] manuscript; article (in newspaper); draft
书稿[shū gǎo, ㄕㄨ ㄍㄠˇ, 书稿 / 書稿] manuscript of a book
稿[gǎo, ㄍㄠˇ, 稿] manuscript; draft; stalk of grain
角弓反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, 角弓反张 / 角弓反張] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis
奥切诺斯[Ào qiē nuò sī, ㄠˋ ㄑㄧㄝ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 奥切诺斯 / 奧切諾斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
奥西娜斯[Ào xī nuó sī, ㄠˋ ㄒㄧ ㄋㄨㄛˊ ㄙ, 奥西娜斯 / 奧西娜斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 白萝卜 / 白蘿蔔] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus)
方格纸[fāng gé zhǐ, ㄈㄤ ㄍㄜˊ ㄓˇ, 方格纸 / 方格紙] squared paper; graph paper; grid paper (manuscript paper with squares for Chinese characters)
遗稿[yí gǎo, ㄧˊ ㄍㄠˇ, 遗稿 / 遺稿] surviving manuscript; bequeathed draft (of book)
破伤风[pò shāng fēng, ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ, 破伤风 / 破傷風] tetanus (lockjaw)
毛腿沙鸡[máo tuǐ shā jī, ㄇㄠˊ ㄊㄨㄟˇ ㄕㄚ ㄐㄧ, 毛腿沙鸡 / 毛腿沙雞] Tibetan sandgrouse (Syrrhaptes tibetanus)
天王星[Tiān wáng xīng, ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 天王星] Uranus (planet)
诗稿[shī gǎo, ㄕ ㄍㄠˇ, 诗稿 / 詩稿] verse manuscript

anus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻子玉[しりこだま, shirikodama] (n) mythical ball inside the anus that is sought after by kappa
穴マンコ;穴まんこ[ケツマンコ(穴マンコ);けつまんこ(穴まんこ), ketsumanko ( ana manko ); ketsumanko ( ana manko )] (n) (vulg) (See まんこ・1) anus (typically used in a vulgar, sexual sense)
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface
アイランドホッグフィッシュ[, airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis)
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa)
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat
アカボウ[, akabou] (n) Bodianus cylindriatus (species of hogfish)
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus)
アメリカ熊[アメリカぐま, amerika guma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis)
アメリカ鉤虫[アメリカこうちゅう, amerika kouchuu] (n) New World hookworm (Necator americanus)
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus)
アメリカ黒熊[アメリカくろくま;アメリカクロクマ, amerika kurokuma ; amerikakurokuma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish
イエローヘッドモニター[, iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor
イワヒメオオトカゲ[, iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor
ウラノス;ウラヌス[, uranosu ; uranusu] (n) Uranus
ウルカヌス[, urukanusu] (n) Vulcan (Roman god) (lat
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
オーシャニックホワイトティップシャーク;オーシャニック・ホワイトティップ・シャーク[, o-shanikkuhowaitoteippusha-ku ; o-shanikku . howaitoteippu . sha-ku] (n) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang)
オオトカゲ属[オオトカゲぞく, ootokage zoku] (n) Varanus (genus of carnivorous monitor lizards in the family Varanidae)
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus)
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor
カリフォルニアコンドル[, kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus)
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh)
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus)
ギニアンエンジェルフィッシュ;アフリカンエンジェル[, ginian'enjierufisshu ; afurikan'enjieru] (n) Guinean angelfish (Holacanthus africanus); West African angelfish
グレイオオトカゲ[, gureiootokage] (n) Gray's monitor (Varanus olivaceus, species of carnivorous monitor lizard from Luzon and the Catanduanes Islands in the Philippines)
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish
けつの穴[けつのあな, ketsunoana] (n) (X) (col) anus; asshole; arsehole
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish
Japanese-English: COMDICT Dictionary
写本[しゃほん, shahon] manuscript
原稿[げんこう, genkou] manuscript
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript
稿本[こうほん, kouhon] manuscript

anus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อานัส[n. prop.] (Ānut) EN: Anus ; Anat FR: Anus ; Anat
หูรูด[n.] (hūrūt) EN: anal sphincter ; anus FR:
ทวารหนัก[n.] (thawānnak) EN: anus ; rectum FR: anus [m] ; rectum [m]
ตกมูก[v.] (tokmūk) EN: pass bloody mucus from the anus FR:
ตูด[n.] (tūt) EN: anus FR: anus [m]
วัจมรรค[n.] (watjamak) EN: anus ; rectum FR: anus [m] ; rectum [m]
เวจมรรค[n.] (wetjamak) EN: anus FR: anus [m]
อนุสัญญา[n.] (anusanya) EN: convention FR: convention [f]
อนุสัญญาแรมซาร์ [n. prop.] (Anusanya Ra) EN: Ramsar Convention FR:
อนุสัญญาไซเตส[n. prop.] (Anusanya Sa) EN: CITES FR:
อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน[n. exp.] (anusanya wā) EN: Avoidance of Double Tax Agreement (DTA) FR:
อนุสาสนี[n.] (anusāsanī) EN: doctrine FR:
อนุศาสก[n.] (anusāsok) EN: tutor FR:
อนุศาสน์[n.] (anusāt) EN: instruction ; explanation FR:
อนุศาสนาจารย์ [n.] (anusātsanāj) EN: chaplain  FR:
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī C) EN: Victory Monument FR: Monument de la Victoire [m]
อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชา[n. prop.] (Anusāwarī Ē) EN: FR: monument de l'Indépendance [m] ; Vimean Ekareach [m]
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย[n. prop.] (Anusāwarī K) EN: Khru Ba Si Wichai Monument FR:
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī P) EN: Democracy Monument FR: Monument de la Démocratie [m]
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[n. prop.] (Anusāwarī T) EN: Thao Suranaree Monument ; Thao Suranari Memorial FR:
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī T) EN: Statue of Liberty FR:
อนุศิษฏ์[X] (anusit) EN: explain FR:
อนุสิทธิบัตร[n. exp.] (anusitthiba) EN: petty patent FR:
อนุสร[X] (anusøn) EN: remember FR:
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อนุสรณ์[n. prop.] (Anusøn ) EN: Anusorn FR: Anusorn
อนุสรณ์สถาน[n.] (anusønsathā) EN: monument FR: monument [m]
อนุสนธิ[X] (anusonthi) EN: concerning ; with reference to ; in response to FR:
อนุสรณ์ อุณโณ[n. prop.] (Anusøn Unnō) EN: Anusorn Unno FR: Anusorn Unno
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures FR:
ใบเตย[n. exp.] (bai toēi) EN: pandanus leaf FR: feuille de pandanus [f]
ใบเตยหอม [n. exp.] (bai toēi hø) EN: pandanus leaf FR:
บาดทะยัก[n.] (bātthayak) EN: tetanus FR: tétanos [n]
บลูลิป [n. exp.] (blū lip) EN: Blue Lips ; Sclerochiton harveyanus FR: Sclerochiton harveyanus
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]
ฉบับลายมือ[n. exp.] (chabap lāim) EN: FR: manuscrit [m]
ชาเรียน[n.] (chārīen) EN: Durio lowianus FR: Durio lowianus
ดาวมฤตยู[n. exp.] (dāo Mareutt) EN: Uranus FR: Uranus
ดาวยูเรนัส[n. exp.] (dāo Yūrēnas) EN: planet Uranus FR: planète Uranus [f]

anus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
After {m}; Anus
Blinder Höhlensalmler {m} (Astyanax fasciatus mexicanus) [zool.]albino tetra
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus)
Baßtölpel {m} [ornith.]Northern Gannet (Morus bassanus)
Peru-Schnabelwal {m} (auf Deutsch noch nicht endgültig entschieden) [zool.]lesser beaked whale; Peruvian beaked whale; pygmy beaked whale (Mesoplodon peruvianus)
Grauschnäpper {m} [ornith.]Spotted Flycatcher (Muscicapa striatted Flycatcher (Muscicapa striatrey-faced Woodpecker (Picus canus); grey-headed woodpecker
Tetanusschutzimpfung {f} [med.]tetanus vaccination
Zwergschwan {m} [ornith.]Tundra Swan (Cygnus columbianus)
Uranus {f} [astron.]uranus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anus
Back to top