ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-triumph-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น triumph, *triumph*,

-triumph- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why is this such a personal triumph for you, this one vote?Why is this such a personal triumph for you, this one vote?
Let her triumph over us at a distance and be satisfied!ปล่อยให้หล่อนชนะเหนือพวกเราและมีความสุขไปเถอะ
We'll see if brains triumph over brawn tonight. Now, won't we?เรามาดูกันว่า คืนนี้สมองจะเอาชนะกำลัง เริ่มกันเลยไม๊?
A triumph equaled only by its monumental failure.หารู้ไม่ว่านั่นแหละคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
"You are the triumph of my love"คุณคือชัยชนะแห่งความรักของฉัน
Can you triumph without powers?คุณจะมีชัยชนะได้อย่างไรโดยไม่มีพลัง
She said that my breasts were a triumph oferman engineering.ยัยนั่นบอกว่าหน้าอกที่ชั้นทำมามันไม่เท่ากัน
To triumph over the Liu's army we need to break their spiritเพื่อให้ชนะกองทัพของเล่าปี่ เราต้องทำลายขวัญพวกเขา
Well, I guess it wasn't a triumph or anything, was it?ดีฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่ได้รับมันได้หรือไม่
... wheretheplacementofasingle molecule can make the difference between triumph and catastrophe.ซึ่งการดำรงอยู่ของอนูเดียวเล็กๆ ทำให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างชัยชนะกับหายนะ
"and in their triumph die, like fire and powder,และในนาทีสุดท้ายชีวิต,ไกปืนและดินปืน,
I would have considered it a personal triumph had you consented to return to Hogwarts.ช่างน่าเสียดาย มันคงเป็นความสำเร็จส่วนตัวของผม ถ้าทำให้คุณยอมกลับไปที่ฮอกวอร์ตได้

-triumph- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, 战无不胜,攻无不克 / 戰無不勝,攻無不克] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, 攻无不克,战无不胜 / 攻無不克,戰無不勝] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do

-triumph- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見返す[みかえす, mikaesu] (v5s,vt) to look (stare) back at; to triumph over; (P)

-triumph- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
อปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อัปราชัย[n.] (apparāchai) EN: victory ; triumph FR:
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[n.] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; succès [m]
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ประตูชัย[n.] (pratūchai) EN: arch of triumph ; victory arch FR: arc de triomphe [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -triumph-
Back to top