ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scar-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scar, *scar*,

-scar- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This will scar him foreverสิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The scar from the soup was all I had left of my mother.รอยแผลจากน้ำร้อน... คือสิ่งเดียวที่ฉันมีเกี่ยวกับแม่ของฉัน
How did you escape with nothing but a scar while Lord Voldemort's powers were destroyed?ทำยังไงถึงหนีรอดมาได้ โดยมีแค่รอยแผลเป็น ในขณะที่อำนาจ ของลอร์ดโวลเดอมอร์ถูกทำลาย
How did you get that scar on your stomach?แผลเป็นบนท้องเธอไปโดนอะไรมา
Looks like it's going to leave a scar Forget itดูสิ ดูเหมือนมันกำลังจะเป็นแผลเป็นนะ ลืมมันไปเถอะ
If the scar on my stomach didn't just come out of nowhere... maybe my father wasn't as crazy as everyone thought.'If the scar on my stomach maybe my father wasn't as crazy as everyone thought.
What we believe is scar tissue here is impairing your ability to convert short-term memory into long-term memory while you sleep.แต่สิ่งที่เราเชื่อคือตรงเยื่อแผลเป็นบริเวณนี้ต่างหาก ที่ทำให้เธอเก็บความจำระยะสั้นเป็นระยะยาวไม่ได้ขณะนอนหลับ
He's a tall, black guy. He's got a scar around his neck, okay?เขาเป็นผู้ชายผิวดำ ตัวสูง รอบๆคอของเขามีรอยแผลเป็น พอใจมั๊ย
Well, that scar on her upper arm is from a smallpox vaccination.อ้อ รอยแผลเป็นบนต้นแขนของเธอ คือรอยจากการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษ
It won't leave a scar will it? Sayuri is a special girl at a very special time in her life.มันจะไม่เป็นแผลเป็นใช่ไหมคะ ซายูริเป็นผู้หญิงพิเศษมาก..
A scar on the face of Paris.แผลเป็นบนใบหน้าของกรุงปารีส
We're going to need some black roots, some scar weed, some candles.เราต้องการรากไม้ดำ ใบไม้ เทียน 2-3 เล่ม
How'd you get that scar on your face?แผลที่หน้า ได้มายังไง?

-scar- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう傷[むこうきず, mukoukizu] (n) scar on one's forehead
残痕[ざんこん, zankon] (n) vestige; scar
瘢痕拘縮[はんこんこうしゅく, hankonkoushuku] (n) scar contracture; cicatrical contracture

-scar- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผลเป็น[n.] (phlaēpen) EN: scar ; cicatrice FR: cicatrice [f]
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; birthmark ; scar ; mark FR: tache [f]
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: scar ; mark ; flaw FR: endommager
วณะ[n.] (wana) EN: wound ; scar ; abscess FR: blessure [f]
วณ-[pref.] (wana-) EN: wound ; scar ; abscess FR: blessure [f]

-scar- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Operationsnarbe {f}postoperative scar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scar-
Back to top