ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-restlessly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restlessly, *restlessly*,

-restlessly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She love me restlessly She love me foreverเธอรักฉันไม่หยุดหย่อน เธอรักฉันตลอดไป

-restlessly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move ; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly FR: frétiller ; remuer
มือบอน[v.] (meūbøn) EN: pick up things restlessly FR: grappiller
มืออยู่ไม่สุข[v. exp.] (meū yūmaisu) EN: pick up things restlessly FR:
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly ; in a mess ; in disorder ; in a state of confusion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -restlessly-
Back to top