ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-handicap-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น handicap, *handicap*,

-handicap- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If house thought this would handicap us,he wouldn't have taken the case.ถ้าเฮาส์รู้ว่าเราโดนจำกัด เค้าคงไม่รับงานนี้มาทำหรอก
This will be my handicap for you.นี่แหละพิการสำหรับนาย
Only because you wanted to keep everyone's handicap higher to sandbag the other teams.แค่ให้คนอื่นๆมีแฮนดี้แคปสูงขึ้น เพื่อจะเป็นกระสอบทรายให้ทีมอื่น
Which also means she has a handicap placard.และยังหมายความว่าเธอคงมีบัตรคนพิการ
So handicap spots count on saturdays?แบบนี้แปลว่าจอดรถตรงที่จอดของคนพิการ วันเสาร์ก็ไม่ได้สินะ?
And tell him to leave his handicap parking pass here as well.ให้ไอ้เป๋ทิ้งบัตรที่จอดรถคนพิการไว้ด้วย
Don't even have the decency to make the front door handicap accessible.รวมถึงที่คุณควรจะทำประตูทางเข้าร้าน ให้เหมาะสมกับคนพิการด้วย
Well, I am definitely going to the mall to enjoy the last few hours of my handicap placard.ฉันจะไปห้างอย่างแน่นอน เพื่อดื่มด่ำกับป้ายคนพิการของฉันในอีกไม่กี่ชม.สุดท้าย
Perhaps you're not familiar with New Jersey handicap ordinances.บางทีคุณอาจยังไม่ค่อยคุ้น แนวปฏิบัติของคนพิการในนิวเจอร์ซี
How was I supposed to know it was a handicap space?ฉันจะไปรู้ได้ไงว่านั่นคือ ที่จอดรถคนพิการ?
A membership at a country club and a low handicap make you above the law?ครันทรี่คลับกับฝีมือห่วยๆ ก็ได้อยู่เหนือกฎหมายแล้วเหรอ
That's 'cause he doesn't believe in it, which is a real handicap when you're trying to deal with it.เพราะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ และจะเป็นจุดอ่อน ถ้าเราต้องรับมือกับมัน

-handicap- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフィシャルハンデ[, ofisharuhande] (n) official handicap (golf)
シングル[, shinguru] (n,adj-no) (1) single; (2) (abbr) single-digit handicap (e.g. golf); (P)
ハンデ[, hande] (n) (abbr) handicap
ハンディキャップレース[, handeikyappure-su] (n) handicap race
駒落ち[こまおち, komaochi] (n) handicap (in shogi)

-handicap- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกน้ำหนัก[v. exp.] (baēk nāmnak) EN: carry a weight (of) ; have a weight handicap FR:
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīapr) EN: disadvantage ; handicap FR: désavantage [m] ; handicap [m]
แต้มต่อ[n.] (taēmtø) EN: handicap FR: handicap [m]
ถ่วงน้ำหนัก[v. exp.] (thūang nāmn) EN: handicap ; weight FR: handicaper ; lester
ต่อให้[v. exp.] (tø hai) EN: give a handicap (to) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -handicap-
Back to top