ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grandpa-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grandpa, *grandpa*,

-grandpa- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course you won't let Big Grandpa leave.แน่นอน ท่านลุงคงไม่ให้ท่านปู่ไปแน่.
Your Big Grandpa is getting on in age How can I bear to let him roam about in Jiang Hu again?ท่านปู่ของเจ้าแก่แล้วนะ เจ้าจะให้ข้าปล่อยเค้าไปร่อนเร่อีกครั้งได้หรือ?
My grandpa was a magician.คุณปู่ของฉันเป็นนักมายากล
Grandma and Grandpa weren't half-brother and sister?ยาย ยายกับตา หรือรุ่นก่อน ๆ นั้นน่ะ
You got Grandpa Irving sitting behind the counter with a fucking Magnum in his hand.คุณมีคุณปู่ lrving นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่มี Magnum ร่วมเพศในมือของเขา
Say hello to Grandpa for me.ฝากสวัสดีคุณปู่ให้แม่ด้วยนะ.
Then you wouldn't be alone and it would make Grandpa happyจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว.. คุณตาจะได้สบายใจ
What was all the rush? And is grandpa really sick?มีเรื่องด่วนอะไรครับ คุณปู่ป่วยจริงๆหรอ
You idiot! Grandpa wants you to marry Sangmin!พี่นี่โง่จัง ปู่ก็อยากให้พี่ แต่งงานกับพี่ซังมินน่ะสิ
Sorry grandpa but I'll forget what you just said.ขอโทษนะครับคุณปู่ แต่ผมจะลืมว่าคุณปู่พูดอะไรออกมา
Grant your grandpa this one wish.ทำตามความต้องการของปู่เถอะลูก
Secretly, your grandpa had feelings for Sangmin's grandma.ความลับเชียวนะ ปู่นะ เคยแอบชอบย่าของซังมิน

-grandpa- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 老伯伯] grandpa (polite form of address for old man)

-grandpa- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อเฒ่า[n. exp.] (phø thao) EN: venerable old man ; old man ; grandpa ; aged man FR: ancien [m]
ปู่[n.] (pū) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.) FR: grand-père paternel [m] ; papy [m] (fam.) ; papi [m] fam.) ; pépé [m] (pop.)
ปู่เย็น (เย็น แก้วมณี)[n. prop.] (Pū Yen (Yen) EN: Grandpa Yen ; Yen Kaewmanee FR: Yen Kaewmanee
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; grandpa ; old man FR: grand-père maternel [m] ; grand-père [m] ; vieil homme [m] ; papy [m] (inf.) ; papi [m] (inf.) ; pépé [m] (pop.)

-grandpa- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opa {m}granddad; grandpa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grandpa-
Back to top