ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-awful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น awful, *awful*,

-awful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I made an awful mistakeฉันได้ทำผิดอย่างมหันต์อย่างหนึ่ง
I'd never marry an awful girl like youฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงแย่ๆ อย่างเธอหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน
I'm awful sorry.ฉันขอโทษ อันยิ่งใหญ่
Maybe something awful happened to him.บางทีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัว เกิดขึ้นกับเขา
I have the most awful feeling that nobody really knows... what is going on or what we're up to...{\cHFFFFFF}I have the most awful feeling that nobody really knows... {\cHFFFFFF}what is going on or what we're up to...
Well, you're up awful early. Is the Chief in there?คุณตื่นเช้าจังเลยนะ สารวัตรอยู่ในนั้นเหรอ
Don't worry about it. $3,000 buys an awful lot of roast.อยาห่วงเลย เงิน 3,000 ดอลลาร์ซื้อได้อีกเพียบ
Is that awful enough for you?มันเลวร้ายมากพอสำหรับคุณรึยัง
You've had an awful time, darling.คุณได้มีเวลาอันยิ่งใหญ่ที่รัก
Awful pretty. Awful pretty.อันยิ่งใหญ่สวย อันยิ่งใหญ่สวย
I haven't felt this awful since we saw that Ronald Reagan film.ฉันไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้มาตั้งแต่ เราดูหนังโรนัลด์ เรแกนนั่นแล้ว
The Americans dropped an awful bomb on Japan.ชาวอเมริกันทิ้งระเบ- ิดอันยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่น
This is an awful bomb.นี่เป็นระเบิดอันยิ่งใหญ่

-awful- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess

-awful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time
恐怖感[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear

-awful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
กัศมล[adj.] (katsamon) EN: ugly ; disgusting ; awful FR:
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กลุ้มอกกลุ้มใจ[v.] (klum-okklum) EN: feel depressed ; feel awful FR: avoir le cafard ; avoir des idées noires
เหลือร้าย[adj.] (leūarāi) EN: awful FR: terrible
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
รกใจ[adj.] (rokjai) EN: annoying ; awful FR:
รู้สึกไม่สบาย[v. exp.] (rūseuk mai ) EN: feel bad ; feel awful FR:
สะบั้น[X] (saban) EN: an awful lot ; like anything ; like a house afire FR:
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สะเทือนขวัญ[adj.] (satheūoen k) EN: horrifying ; awful FR:
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible FR: horrible ; effroyable ; effrayant
ทุเรศ[adj.] (thurēt) EN: awful ; pitiable ; abominable ; shocking ; obscene ; shabby FR: choquant
วิรูป[adj.] (wirūp) EN: awful FR:
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
แย่จริง[X] (yaē jing) EN: damm ; dammit ; how awful ; terrible FR:
แย่เลย[X] (yaē loēi) EN: that's awful FR: terrible
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; horrible ; very bad ; appalling ; atrocious ; awful FR: épouvantable ; abominable ; terrible ; désastreux ; catastrophique ; dégueulasse (fam.)
ยอดแย่[adj.] (yøt yaē) EN: awful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -awful-
Back to top