ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*juicy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น juicy, -juicy-

*juicy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
juicy (adj.) ฉ่ำ See also: มีน้ำอยู่มาก
juicy (adj.) น่าสนใจ See also: น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ Syn. interesting, sensational
English-Thai: HOPE Dictionary
juicy(จู'ซี) adj. ฉ่ำ,มีน้ำเนื้อมาก,มีน้ำมาก,น่าสนใจมาก,ตื่นเต้น,เร้าอารมณ์,เต็มไปด้วยสีสัน., See also: juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy, Syn. wet
English-Thai: Nontri Dictionary
juicy(adj) ฉ่ำ,ชุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think I found some juicy morsels for ya.ผมว่าผมเจออะไรเข้าแล้ว
I like a little fat on my stake, my sweet juicy stake.ชั้นชอบสเตคที่ติดมันหน่อย ๆ นั่นล่ะอร่อยยย
Look, I just told Papa to keep his eyes open if anything juicy opened up, so you could have first option, if you wanted it.ค่ะ ฉันบอกคุณพ่อว่าให้เปิดตากว้างๆไว้ เวลามีอะไรมันเข้าตา และคุณจะได้รับการพิจารณาก่อนใคร ถ้าคุณต้องการงานนั้น
You wouldn't mind if I gave him a nice juicy meat pie, would yer?คุณคงไม่ถือ ถ้าฉันจะให้เขากินพายเนื้อซักหน่อย ใช่มั้ย
That was a juicy one, huh?โอ้ ตื่นเต้นจัง ว่าไหม
You want juicy, sweet caramel apple, maybe?อยากชิมแอปเปิ้ลเคลือบคาราเมลหน่อยมั้ย
And we've known a few juicy ones.แถมยังเซ็กซี่สะบัดด้วย
No, you just thought you'd get the juicy details.ไม่, พวกเธอแค่อยากได้รายละเอียดเด็ดๆ
But you have other very juicy arteries.แต่คุณมีเส้นเลือดพิเศษ
Her breasts like big, round, firm, juicy... Lotuses!หน้าอกของนางเหมือนดอกบัว ที่ใหญ่ กลม กระชับ และฉ่ำ!
Till they got to take themselves a big,juicy chomp,and then it happens.จนพวกมันต้องกินมนุษย์ พอถึงจุดนั้นล่ะ
Somebody slaps a big,juicy sirloin in front of you,you walking away?ถ้ามีใครทำสเต๊กเนื้อสันชิ้นโต หล่นอยู่ข้างหน้านาย นายจะเดินหนีงั้นเหรอ

*juicy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, 水蜜桃] honey peach; juicy peach
蜜桃[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, 蜜桃] honey peach; juicy peach
多水分[duō shuǐ fèn, ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣˋ, 多水分] juicy
多汁[duō zhī, ㄉㄨㄛ ㄓ, 多汁] succulent; juicy

*juicy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
ジューシー[, ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid)
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into
下世話[げせわ, gesewa] (n) common saying; common phrase; juicy (story)
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P)

*juicy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: luscious ; juicy ; succulent FR: juteux ; pulpeux
หวานฉ่ำ[adj.] (wāncham) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable FR: succulent ; délectable

*juicy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saftig {adj} | saftiger | am saftigstenjuicy | juicier | juiciest
knackig {adj} (Person)juicy; tasty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *juicy*
Back to top