ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*irresistible*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น irresistible, -irresistible-

*irresistible* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irresistible (adj.) ที่ต้านทานไม่ได้ Syn. overwhelming, compelling
English-Thai: Nontri Dictionary
irresistible(adj) ต้านทานไม่ได้,ต่อต้านไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irresistible impulseแรงกดดันที่ไม่อาจขัดขืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isabella's dreams of worldwide glory would melt away in Toninho's irresistible embrace.แต่ฝันของอิซาเบลล่าละลายไปหมดแล้ว จากอ้อมกอดโทนินโย่ที่สุดจะต้านทานไหว
I just couldn't get over those irresistible talents of hers.มันเป็นปาฏิหารย์ที่แม่ได้ทำไป และ... พระเจ้า,เมื่อแม่เห็นหลังคานั่น... อย่าสงสัยในปาฏิหารย์,ใช่ไหม?
An irresistible attraction...เพื่อสร้างคอนคอร์เดียบนที่ดิน
Luckily, I've pinpointed the one location on Earth that has an irresistible enough force to counteract you.แต่โชคดี ผมวางหมุดตำแหน่ง ลงบนผิวโลกไปแล้ว จึงไม่มีพละกำลังพอ ไปต้านทานแรงของคุณ
The feeling's irresistible And that's how we movingThe feeling's irresistible And that's how we moving
I'm irresistible and intoxicating, but keeping things from me does not exactly help your cause.แต่ทำแบบนี้กับฉัน ไม่ได้ช่วยคุณได้หรอก
We'll create very irresistible identities for you guys.เราจะปั้นประวัติพวกคุณให้หรู แบบปฏิเสธไม่ได้
I'll just use my irresistible charm on your new boss.ผมก็แค่ใช้เสน่ห์ยากต้านทานของผม กับเจ้านายคนใหม่ของคุณ
Look, Ryan, I appreciate everything that you've done for me, and some woman is going to find you utterly irresistible, but--ฟังนะ ไรอัน ฉันปลื้มกับทุกสิ่งที่คุณทำ ให้ฉัน แต่ผู้หญิงคนอื่นจะเห็นว่าคุณ หล่อบาดใจ แต่..
You're thinking about me, how irresistible and charming...ครูแค่อยากเช็คดูหน่อยว่าทุกอย่างมันโอเค แน่นอนครับ ผมโอเค
Look, there is a reason that you find vampires irresistible, a reason that you slut your heart out to every cute guy out there with fangs.ฟังนะ มันมีเหตุผล ที่เธอได้พบกับ พวกแวมไพร์ที่ไม่อาจต้านทานได้ เหตุผลที่เธอ ต้องมีใจ
He's basically irresistible to people for the same reason he can pretty much only work at a carnival.เหตุผลที่เขามีเสน่ห์ ซึ่งหลายคนต้านทานไม่ได้ก็พอๆกับ ที่เขาสามารถทำงานที่งานคาร์นิวัลได้อย่างเดียว

*irresistible* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势不可当[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 势不可当 / 勢不可當] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, 遏止] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc
不能抵抗[bù néng dǐ kàng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ, 不能抵抗] irresistible

*irresistible* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可抗力[ふかこうりょく, fukakouryoku] (n,adj-no) act of God; irresistible force; inevitability; force majeure (in contracts)
堪えられない[こたえられない, kotaerarenai] (exp) really good; irresistible
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
止み難い[やみがたい, yamigatai] (adj-i) irresistible
止むに止まれず;已むに已まれず[やむにやまれず, yamuniyamarezu] (exp) (See 止むに止まれない,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれぬ;已むに已まれぬ[やむにやまれぬ, yamuniyamarenu] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれない) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n,adj-no,n-adv,vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful
獅子奮迅の勢い[ししふんじんのいきおい, shishifunjinnoikioi] (n) irresistible force

*irresistible* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming FR: incomparable ; irrésistible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *irresistible*
Back to top