ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-irresistible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น irresistible, *irresistible*,

-irresistible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isabella's dreams of worldwide glory would melt away in Toninho's irresistible embrace.แต่ฝันของอิซาเบลล่าละลายไปหมดแล้ว จากอ้อมกอดโทนินโย่ที่สุดจะต้านทานไหว
I just couldn't get over those irresistible talents of hers.มันเป็นปาฏิหารย์ที่แม่ได้ทำไป และ... พระเจ้า,เมื่อแม่เห็นหลังคานั่น... อย่าสงสัยในปาฏิหารย์,ใช่ไหม?
An irresistible attraction...เพื่อสร้างคอนคอร์เดียบนที่ดิน
Luckily, I've pinpointed the one location on Earth that has an irresistible enough force to counteract you.แต่โชคดี ผมวางหมุดตำแหน่ง ลงบนผิวโลกไปแล้ว จึงไม่มีพละกำลังพอ ไปต้านทานแรงของคุณ
The feeling's irresistible And that's how we movingThe feeling's irresistible And that's how we moving
I'm irresistible and intoxicating, but keeping things from me does not exactly help your cause.แต่ทำแบบนี้กับฉัน ไม่ได้ช่วยคุณได้หรอก
We'll create very irresistible identities for you guys.เราจะปั้นประวัติพวกคุณให้หรู แบบปฏิเสธไม่ได้
I'll just use my irresistible charm on your new boss.ผมก็แค่ใช้เสน่ห์ยากต้านทานของผม กับเจ้านายคนใหม่ของคุณ
You're thinking about me, how irresistible and charming...ครูแค่อยากเช็คดูหน่อยว่าทุกอย่างมันโอเค แน่นอนครับ ผมโอเค
He's basically irresistible to people for the same reason he can pretty much only work at a carnival.เหตุผลที่เขามีเสน่ห์ ซึ่งหลายคนต้านทานไม่ได้ก็พอๆกับ ที่เขาสามารถทำงานที่งานคาร์นิวัลได้อย่างเดียว
I know. There's just something irresistible about cashmere.ฉันรู้ค่ะ แต่แคชเมียร์นี่มันห้ามใจไม่อยู่จริงๆนะ
I was just spending an evening with my two irresistible lady friends, Rizzoli and Isles, when I heard... wait a minute.พอดีว่าฉันกับเพื่อนสาว 2 คน กำลังนั่งดูซีรี่ย์ส Rizzoli Isles กันอยู่ ตอนที่ได้ยิน...

-irresistible- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势不可当[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 势不可当 / 勢不可當] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force

-irresistible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可抗力[ふかこうりょく, fukakouryoku] (n,adj-no) act of God; irresistible force; inevitability; force majeure (in contracts)
堪えられない[こたえられない, kotaerarenai] (exp) really good; irresistible
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
止み難い[やみがたい, yamigatai] (adj-i) irresistible
止むに止まれず;已むに已まれず[やむにやまれず, yamuniyamarezu] (exp) (See 止むに止まれない,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれぬ;已むに已まれぬ[やむにやまれぬ, yamuniyamarenu] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれない) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
獅子奮迅の勢い[ししふんじんのいきおい, shishifunjinnoikioi] (n) irresistible force

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -irresistible-
Back to top