ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inexperienced*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inexperienced, -inexperienced-

*inexperienced* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inexperienced (adj.) ซึ่งไร้ประสบการณ์ See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ Syn. ignorant, unskilled, inexpert
English-Thai: HOPE Dictionary
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือใหม่ (adj.) inexperienced See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
อ่อนหัด (adj.) inexperienced See also: unskillful, inexpert Ops. ช่ำชอง
อ่อนหัด (v.) be inexperienced See also: be inexpert, be green Ops. ช่ำชอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้
It's really important that the inexperienced Crown Princess shouldn't make mistakes.จริงๆแล้วประสบการณ์นั้นสำคัญมากเจ้าหญิงไม่ควรทำผิดพลาด
They're all either too inexperienced or too expensive.พวกเธอไม่มีประสบการณ์เลย ไม่ก็แพงเกินไป
That's something only an inexperienced unsub would do.นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ต้องสงสัย ที่อ่อนประสบการณ์เท่านั้นจะทำ
I took a chance on a young, inexperienced author.ฉันเลือกนักเขียนหนุ่มที่เขาไม่มีประสบการณ์
Our honored guest asks too much of inexperienced hands.ผู้มีเกียรติของเราถามมากเกินไป ของมือที่ไม่มีประสบการณ์
It was someone smaller... someone with a different knife who was... inexperienced... got carried away with the frenzy of the moment, stabbed the woman over and over until the knife got so bloody, her hand slipped along the edge of the sharp blade,-- คนที่ใช้มีดคนละเล่ม คนที่ ...
Shy, inexperienced with women?ขี้อาย ไม่มีประสบการณ์เรื่องผู้หญิง
A young, inexperienced one.ยังเด็ก ไม่มีประสบการณ์
Reckless and arrogant, a rude, inexperienced manager who doesn't even know how to knock on the door.หยิ่งและสะเพร่า ไม่รู้จักการเคาะประตู ไม่มีมารยาท แถมยังเป็นผู้จัดการทีมที่ดื้ออีกต่างหาก
Mako is too inexperienced to rein in her memories during combat.มาโกะอ่อนประสบการณ์เกินกว่า จะควบคุมความทรงจำระหว่างต่อสู้
FBI Agent Dylan Rhodes and the lovely, if somewhat inexperienced, Interpol Agent Alma Dray, everyone.เอฟบีไอตัวแทนโรดส์ดีแลน และน่ารักถ้าไม่มีประสบการณ์ค่อนข้าง ตำรวจสากลตัวแทน Alma รถบรรทุกทุกคน.

*inexperienced* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, 孤陋寡闻 / 孤陋寡聞] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, 雏儿 / 雛兒] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, 涉世未深] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated
没经验[méi jīng yàn, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, 没经验 / 沒經驗] inexperienced

*inexperienced* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth-
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P)
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P)
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice
豎子;孺子;竪子(iK)[じゅし, jushi] (n) (1) child; young lad; (2) stripling; greenhorn; inexperienced person
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P)
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
青臭い[あおくさい, aokusai] (adj-i) inexperienced; immature; grassy-smelling
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person

*inexperienced* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไก่อ่อน[n.] (kai-øn) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ไก่อ่อนสอนขัน[n.] (kai-ønsønkh) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasop) EN: inexperienced ; callow FR: inexpérimenté
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter FR:
ไม่ชำนาญ[adj.] (mai chamnān) EN: inexperienced ; unskilled ; inexpert FR: inexpérimenté
ไม่มีประสบการณ์[adj.] (mai mī pras) EN: inexperienced FR: inexpérimenté ; sans expérience
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced ; novice FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green FR:
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced FR:
ยังไม่มีประสบการณ์[v. exp.] (yang mai mī) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté
ยังไม่เป็นผู้ใหญ่[v. exp.] (yang mai pe) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté

*inexperienced* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerfahren; unbewandert {adj} | unerfahrener; unbewanderter | am unerfahrensten; am unbewandertsteninexperienced | more inexperienced | most inexperienced

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inexperienced*
Back to top