ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*freely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น freely, -freely-

*freely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freely (adv.) อย่างอิสระ See also: อย่างเสรี
English-Thai: HOPE Dictionary
freelyadv. อย่างอิสระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามเรื่อง (adv.) freely See also: let thing run their own course, let thing take their own course, according to the inevitable Syn. ตามเรื่องตามราว
อิสระ (adv.) freely See also: independently, liberally
เสรี (adv.) freely See also: independently Syn. อิสระ
ไม่ยั้ง (adv.) freely See also: without stint, without limits
ไม่อั้น (adv.) freely See also: without stint, without limits Syn. ไม่ยั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was a sportswoman in the East German Olympic track-and-field team... they dispensed anabolic steroids as freely... as here in America they dole out Gatorade.สมัยที่ฉันเป็นนักกีฬากรีฑาในเยอรมันตะวันออก พวกเขาให้สเตอรอยด์กันแบบเต็มที่ เหมือนกับที่นักกีฬาดื่มเกเตอเรด
We'll never know until I can walk freely among them.ทางเดียวที่จะรู้ ต้องเดินเข้าไปดู
No! You couldn't roam around freely if you were.-ยังไม่ได้แต่ง ไม่งั้นคงเที่ยวอย่างสบายอย่างนี้ไม่ได้หรอก
Rice can freely looking for a place to eatRice can freely looking for a place to eat
Dear lad, believe it, for they shall yet belie thy happy years to say thou art a man. Prosper well in this, and thou shalt live as freely as thy lord to call his fortunes thine. I'll do my best to woo your lady... and yet a barful strife.เชื่อเถอด พ่อหนุ่ม ใครก็ตามที่ข้าวิงวอน อาจกลายเป็นภรรยาของเขา
Now they're to be sent back to their natural habitat, where they will live their lives in the freedom they used to freely desire.และพวกมันกำลังจะถูกส่งกลับ คืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่ซึ่งพวกมันจะใช้ชิวิตอย่างอิสระ อย่างที่พวกมันเคยต้องการ
No more order, no more steps we all freely roam the crowd ...looking for our soulmate.ไม่มีสิ่งใดที่ต้องทำ ไม่ต้องออกเดินทางอีก พวกเราทั้งหมดต่างสนุกสนานกันได้อย่างอิสระเสรี เฝ้ามองหาคู่แท้
We can talk freely here.เราพูดกันตามสบายได้ที่นี่
Within this frozen world, I'm able to walk freely and unnoticed.กับโลกหยุดสนิท ผมสามารถ เดินอย่างอิสระไม่มีใครเห็น
You only believe in the rich. As a Korean, you bow freely to the Japanese.คุณเชื่อแต่คำพูดของพวกคนรวย เป็นคนเกาหลีซะเปล่า, แต่ไปก้มหัวให้กับพวกญี่ปุ่น
You speak as if such things are freely available.เจ้าพูดยังจะหามันได้ง่าย ๆ นั่นแหละ
I could go on and on about what a great guy here Earl is, how he gives so freely of his time and his money.ยังมีตัวอย่างอีกมากที่จะยืนยัน... ความเป็นคนดีของคนอย่างเอิร์ล ผู้เสียสละทั้งเวลาและเงินทอง

*freely* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, 信笔 / 信筆] to write freely; to express oneself as one pleases
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
畅想[chàng xiǎng, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, 畅想 / 暢想] to think freely; unfettered imagination
畅谈[chàng tán, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ, 畅谈 / 暢談] to chat; a long talk; verbose; to talk freely to one's heart's content
满头大汗[mǎn tóu dà hàn, ㄇㄢˇ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 满头大汗 / 滿頭大汗] brow beaded with sweat; perspiring freely
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
展翅高飞[zhǎn chì gāo fēi, ㄓㄢˇ ㄔˋ ㄍㄠ ㄈㄟ, 展翅高飞 / 展翅高飛] spread your wings and soar (成语 saw); to develop one's abilities freely
无拘无束[wú jū wú shù, ˊ ㄐㄩ ˊ ㄕㄨˋ, 无拘无束 / 無拘無束] unconstrained; unbuttoned; freely

*freely* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation
心置き無く;心置きなく[こころおきなく, kokorookinaku] (adv) freely; frankly; without reserve
惜しみ無く;惜しみなく[おしみなく, oshiminaku] (adv) without stint; freely
惜し気もなく;惜しげもなく;惜気もなく(io)[おしげもなく, oshigemonaku] (exp,adv) (See 惜し気) freely; generously; liberally; ungrudgingly
意臨[いりん, irin] (n) (See 臨書) copying calligraphy without sticking to the model (calligraphy); copying freely
散蒔く(P);ばら蒔く;散播く[ばらまく, baramaku] (v5k,vt) (uk) to disseminate; to scatter; to give money freely; (P)
書き捲る;書き捲くる[かきまくる, kakimakuru] (v5r,vt) to dash off; to write freely
汗っ掻き[あせっかき, asekkaki] (n) great sweater; one who perspires freely
汗掻き[あせかき, asekaki] (n) one who perspires freely; great sweater
縦横無尽[じゅうおうむじん, juuoumujin] (adj-na,n) freely; right and left; as one pleases
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions
自在[じざい, jizai] (adj-na,n,adj-no) freely; at will; (P)
自由に[じゆうに, jiyuuni] (adv) (See 自由) freely
自由放題[じゆうほうだい, jiyuuhoudai] (n) as freely as one pleases; at will; to one' heart's content
駆使[くし, kushi] (n) (1) free use; (vs) (2) to use freely; to make free use of; to have good command (e.g. of a language); (3) to drive someone on; (P)

*freely* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฟ่อง[adv.] (føng = fǿng) EN: highly ; freely FR: à la dérive
เจื้อย[adv.] (jeūay) EN: smoothly ; freely ; fluently FR:
ออกหน้าออกตา[adv.] (øknā-øktā) EN: openly ; freely ; publicly FR:
พลั่ก[adv.] (phlak) EN: freely ; copiously ; generously FR:
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly FR: en l'air ; à la légère ; de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ = พล่อยๆ[adv.] (phlǿi-phlǿi) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly FR:
ตามอำเภอใจ[adv.] (tām amphoēj) EN: arbitrarily ; at will ; wilfully ; as desire ; as one wishes ; without restraint ; freely ; as one likes ; as one pleases ; one's own way FR: arbitrairement ; selon son gôut
ถนัดปาก[adj.] (thanatpāk) EN: able to speak freely ; able to speak without constraint FR:
อย่างเสรี[adv.] (yāng sērī) EN: freely FR: librement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *freely*
Back to top