ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*frailty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frailty, -frailty-

*frailty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frailty (n.) ความละเอียดอ่อน See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง Syn. debility, tenderness
frailty (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. quirk, eccentricity, Ops. strength
frailty (n.) การเปราะแตกง่าย See also: ความไม่แข็งแรงคงทน, ความไม่ทนทาน, การเสียหายง่าย Syn. flimsiness Ops. sturdiness
frailty (n.) การไม่สามารถตัดสินใจได้
English-Thai: HOPE Dictionary
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
English-Thai: Nontri Dictionary
frailty(n) ความแตกง่าย,ความอ่อนแอ,ความเปราะ,ความแบบบาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The frailty of human was so beautiful so beautiful, I had to paint themความอ่อนไหวในจิตใจของคน เป็นสิ่งที่สวยงาม มันงดงามยิ่งนัก หม่อมฉันจึงเขียนภาพเหล่านั้น
That's the frailty of genius, John,นั่นคือความเปราะบางของความอัจฉริยะ...
That's the frailty of genius, it needs an audience.นั่นแหละคือจุดอ่อนของอัจฉริยะ มักต้องการผู้ชมเสมอ
A brutal killer betrayed by the frailty of his own flesh.ฆาตกรเลือดเย็นถูกหักหลัง โดยรอยเลือดของเขา
Saw their frailty and their love.เห็นความอ่อนแอและความรักของพวกเขา
Yes, there is weakness. There is frailty.ใช่ มันมีทั้งความอ่อนแอ และความเปราะบาง
But beneath your mask of logic I sense a frailty...และใต้หน้ากากตรรกของคุณ ผมสัมผัสถึงจุดอ่อน...
"His greatest vulnerability of all is his emotional frailty.จุดอ่อนที่สำคัญของเขา คือความเปราะบางทางอารมณ์
Their special snowflake of human frailty...ความเปราะบางของความเป็นมนุษย์

*frailty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *frailty*
Back to top