ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dreadfully*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dreadfully, -dreadfully-

*dreadfully* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dreadfully (adv.) อย่างมาก See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก Syn. terribly, fearfully, awfully
English-Thai: Nontri Dictionary
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm dreadfully sorry we only seem to have two rightsข้าเสียใจด้วยจริงๆ ดูเหมือนเรามีแขนขวาอยู่ 2 ข้าง
I am dreadfully sorry for what took place in the basement.ผมเกรงว่าจะต้องขอโทษคุณ กับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้ดิน
I'd miss her dreadfully, of course.ฉันต้องคิดถึงเธอมากแน่นอน
And I'm dreadfully sorry that you have to see the tape.แล้วผมก็เสียใจอย่างยิ่งที่คุณต้องดูเทปนั้น
I do love you. I love you most dreadfully.- โอ้ ฉันรักคุณนะคะ ฉันรักคุณมากจริงๆ
Would Katherine Treat You So Dreadfully?แคทเธอรีนถึงทำกับคุณย่างนั้นล่ะ
And actually, the main reason that the little house was so hard to sell was because they let it depreciate so dreadfully.และที่จริงเหตุผลหลักที่ว่าบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยากที่จะขาย เป็นเพราะพวกเขาปล่อยให้มันอ่อนค่าเพื่อให้น่ากลัว
I miss you dreadfully.ฉันคิดถึงนายเหลือเกิน

*dreadfully* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dreadfully*
Back to top