ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disgracefully*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disgracefully, -disgracefully-

*disgracefully* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disgracefully (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shamefully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อับอาย (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อัปยศ (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู

*disgracefully* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disgracefully*
Back to top