ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disgracefully-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disgracefully, *disgracefully*,

-disgracefully- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disgracefully-
Back to top