ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cagey*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cagey, -cagey-

*cagey* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cagey (adj.) ที่ไม่ต้องการเปิดเผย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ข้อมูลบางอย่าง Syn. secretive
cagey (sl.) คนสุขุม See also: คนรอบคอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, so cagey, right?โดนคุมไม่กระดิกเลย ว่ามั้ย
But you're both very cagey on the how, which tells me that there is a way.แต่คุณทั้งสองคน ปกปิดไว้อย่างมาก ไม่ยอมบอกวิธีการ ต้องทำอย่างไร
They've been cagey ever since they moved in.พวกเขาทำตัวลึกลับตลอดตั้งแต่ย้ายเข้ามาแล้ว
I mean, she's been really cagey with me lately and...ฉันหมายถึง หลัง ๆ มานี่ เธอดูมีเรื่องปิดบังฉัน แล้ว...
Cooper was awfully cagey with you about Stiles' whereabouts, wasn't he?คูเปอร์นี่ ระมัดระวังตัวมากกับคุณ เรื่องที่อยู่ของ เบร็ท สไตล์ ใช่มั้ย?
Nolan Ross, the notoriously cageyเพื่อทำสัญญาผูกขาดซื้อขายชิพจากโนลคอบ โนแลน รอส
Well... you know, there was-- there was a guy who came my way a few days ago, was real cagey-like.ถ้าอย่างนั้น... .. ก็แบบว่า มีอยู่คนหนึ่ง ผู้ชาย
Actually, he was a little cagey.อันที่จริง เขาค่อนข้างจะไม่พูดอะไรมากน่ะค่ะ
Kevin's taking his sweet little time, and you're acting cagey.ส่วนเควินก็กำลังใช้เวลาทำเรื่องแสนสนุกๆ และนายทำท่าเหมือนถูกขังในกรง
Good news is he's getting cagey.ข่าวดีคือ เขาไม่ได้เปิดเผยตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cagey*
Back to top