ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bow*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bow, -bow-

*bow* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bow (n.) การโค้งคำนับ See also: การน้อม, การก้มศีรษะ Syn. nod
bow (vi.) คำนับ See also: น้อมศรีษะ Syn. nod
bow (n.) คันธนู See also: คันศร, คันเกาทัณฑ์
bow (n.) สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
bow (n.) คันซอ
bow (vt.) สีซอ
bow (n.) คันธนู See also: คันศร, หน้าไม้
bow (n.) หูกระต่าย See also: โบว์
bow (n.) หัวเรือ Syn. prow
bow before (phrv.) ก้มตัว See also: ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ Syn. prostrate before
bow before (phrv.) ยินยอมให้กับ See also: ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow to
bow before (phrv.) เชื่อฟัง Syn. bend to, bend before
bow before the inevitable (idm.) ยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้
bow down (phrv.) ทำให้โน้มลงมา See also: ทำให้โค้งหรือโก่งลงมา Syn. load down
bow down (phrv.) ทำให้ทุกข์ยาก See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน Syn. lade with, load down, weigh down
bow down (phrv.) จำกัดสิทธิเสรีภาพของ
bow down (phrv.) ยอมรับความพ่ายแพ้และตกลงรับใช้
bow in (phrv.) โค้งให้อย่างสุภาพ See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ Syn. bow out
bow out (phrv.) โค้งให้อย่างสุภาพ See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ Syn. bow in
bow out (phrv.) ออกจาก (บางสิ่งเช่น การแข่งขันฯลฯ) See also: หยุด, ยุติ, ละทิ้ง, เลิก
bow to (phrv.) ก้มตัว See also: ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ Syn. prostrate before
bow to (phrv.) ยินยอมให้กับ See also: ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow before
bow to (phrv.) เชื่อฟัง Syn. bend to, bend before
bow-wow (n.) คำเรียกสุนัข (เด็กใช้เรียก)
bow-wow (sl.) หมา (คำเรียกสุนัขของเด็ก)
bowdlerise (vt.) ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก Syn. expurgate
bowdlerize (vt.) ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก
bowed (n.) ส่วนที่ยื่นออกมา See also: ส่วนที่โผล่ออกมา Syn. jutting, swelling
bowel (n.) ลำไส้ Syn. intestine
bowel movement (n.) การขับถ่ายอุจจาระ Syn. movement
bowels (n.) ลำไส้ See also: ส่วนใน
bower (n.) ซุ้มใต้ต้นไม้ในสวนหรือสนาม
bowl (n.) ชาม See also: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน Syn. basin
bowl (n.) ส่วนกลมของกล้องสูบยาเส้นสำหรับบรรจุยา
bowl (n.) ลูกโบว์ลิ่ง
bowl (n.) เวที
bowl (n.) กะละมัง
bowl along (phrv.) (รถ) แล่นอย่างเร็วและอันตราย
bowl along (phrv.) ก้าวหน้า See also: เจริญก้าวหน้า
bowl out (phrv.) ทำให้ออกจากการเล่น (กีฬาคริกเก็ต) Syn. be out
English-Thai: HOPE Dictionary
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
bow boyn. กามเทพ, Syn. cupid
bow tien. ผ้าผูกคอชนิดหูกระต่าย,หูกระต่าย
bowel(เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง
bowel movement)n. การถ่ายท้อง
bowel movementn. การถ่ายท้อง
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
bowing(เบา'อิง) n. การคำนับ,การคารวะ,การยอมรับ
bowknot(โบ'นอท) n. ส่วนโค้ง
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
bowler(โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก,
bowling(โบ'ลิง) n. กีฬาโบว์ลิ่ง
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู,นายขมังธนู,สมอหัวเรือ
bowshot(โบ'ชอท) n. ระยะทางที่ลูกศรถูกยิงไปถึง
bowsprit(เบา'สพริท) n. เครื่องเสาหัวเรือขนาดใหญ่
bowstring(โบ'สทริง) n. สายธนู -v. ประหารชีวิต
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
crossbow(ครอส'โบ) n. หน้าไม้,ธนูมีคานสำหรับวางลูกธนู มีที่เหนี่ยวและปล่อยลูกธนู
crossbowman(ครอสโบ'เมิน) n. ทหารหรือนายพรานหน้าไม้
disbowel(ดิสเบา'เอิล) vt. เอาไส้ออก,เอาเครื่องในออก., See also: disbowelling n.,adj. ดูdisbowel
disembowel(ดิสเอมเบา'เอิล) vt. เอาเครื่องในออก., See also: disembowelment n. ดูdisembowel, Syn. draw
down-bow(ดาวน์'โบ) n. การดีดลง,การตีลง
elbow(เอล'โบ) n. ศอก,ข้อศอก,สิ่งหรือส่วนที่งอคล้ายข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ vt.,vi. ดันด้วยข้อศอก -Phr. (up to the elbows มีธุระยุ่ง)
embowel(เอมเบา'เอิล) vt. เอาไส้พุงออก,เอาเครื่องในออก
embower(เอม'เบาเออะ) vt.,vi. ปกคลุมด้วยใบไม้,ใช้ซุ้มไม้บัง, Syn. imbower
mistbow(มิส'โบ) n. =fogbow (ดู)
rainbow(เรน'โบ) n. รุ้ง,สีรุ้ง,ระดับต่าง ๆ ,ความเพ้อฝัน,สิ่งลึกลับ
washbowl(วอช 'โบล) n. อ่างล้างหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
bow(vi,vt) งอ,ก้ม,โค้ง,ผงก,ค้อม,น้อม,คำนับ
bowels(n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
bowing(n) การคำนับ,การโค้ง,การคารวะ
bowl(n) ชาม,หม้อ,กระปุก,ลูกโบว์ลิ่ง
bowlegged(adj) ขาโก่ง
bowling(n) กีฬาโบว์ลิ่ง
bowman(n) นายขมังธนู
bowstring(n) สายธนู
crossbow(n) หน้าไม้,ธนู
elbow(n) ข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้
rainbow(n) สีรุ้ง,รุ้งกินน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bow windowมุขหน้าต่างโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bowdlerizeตัดทอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bowel; intestineลำไส้, ไส้ [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
out knee; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elbow joint; elbowข้อศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intestine; bowelลำไส้, ไส้ [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinematic face-bowเครื่องเฟซโบว์ชนิดเคลื่อนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
miter elbowท่อเลี้ยวหักฉาก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxbow lakeทะเลสาบรูปแอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowel and Bladder Controlการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ [การแพทย์]
Bowel Movementการเคลื่อนไหวของลำไส้ [การแพทย์]
Bowingการงอโค้ง [การแพทย์]
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]
Bowlingโบลิ่ง [TU Subject Heading]
Bowman's capsuleโบว์แมนแคปซูล, ส่วนหนึ่งของหน่วยไตมีลักษณะเป็นกระเปาะกลมประกอบด้วยผนัง 2 ชั้น ภายในมีโกลเมอรูลัสหรือ กลุ่มหลอดเลือดฝอย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elbowข้อศอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rainbowรุ้งกินน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bowel Dissection, Segmentalผ่าตัดลำไส้ช่วงนั้นออก [การแพทย์]
Washbowlsอ่างล้างมือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันลงหิน (n.) alloy bowl rubbed with stone See also: stone-set bowl
ตั้งหัวเรือ (v.) set the bow on the right direction
ตุ๊กตาเสียกบาล (n.) kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water
ถลกบาตร (n.) removable alms-bowl sack with shoulder-strap Syn. ตลกบาตร
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
ก้มหัว (v.) bow the head See also: low one´s head, bend down the head Syn. ค้อมหัว
กระดาษสายรุ้ง (n.) rainbow paper
การโค้ง (n.) bowing
ข้อศอก (n.) elbow Syn. ศอก
ขัน (n.) bowl See also: water dipper Syn. ขันน้ำ
ขันน้ำ (n.) bowl See also: water dipper
ขันน้ำ (n.) bowl See also: cup or basin used to hold water like a jug
ขันน้ำพานรอง (n.) bowl with a supporting stand
ขันบาตร (n.) alms bowl Syn. บาตร
ขันเชิง (n.) bowl with base attached
ค้อมหัว (v.) bow the head See also: low one´s head, bend down the head
คันชัก (n.) violin bow See also: fiddle bow, violin bridge
คันธนู (n.) bow Syn. คันศร
คันศร (n.) bow Syn. คันธนู
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like to go bowling with us?คุณอยากไปเล่นโบว์ลิงกับพวกเราไหม?
I hurt my elbowฉันเจ็บข้อศอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ
Two or three cigarettes are bartered for a bowl of soup.บุหรี่สองสามมวน แลกซุปหนึ่งถ้วยได้
He had a bottle of water in the bow of the skiff... ... and that was all he needed for the day.ในคันธนูของเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ที่ และนั่นคือทั้งหมดที่เขา ต้องการสำหรับวันที่
He and the Negro had gone one day and night... ... with their elbows on a chalked line on the table.เขาและพวกนิโกรได้หายไป หนึ่งวันและคืนกับข้อศอกของ พวกเขา บนเส้นชอล์กบนโต๊ะ
They won't disembowel us, you see.พวกเขาจะไม่คว้านไส้พุงเราที่คุณ เห็น นั่นคือพูดเรื่องไม่มีสาระทั้งหมด คว้านไส้พุงออก
I hope that disembowelling thingy has gone, too.ฉันหวังว่า คว้านไส้พุงออก สิ่ง ได้หายไปด้วย
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup.แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม
We can't enjoy ourselves infinitum, or at least bowl underarm.เราไม่สามารถสนุกกับตัวเองไม่ มีที่สิ้นสุด, หรืออย่างน้อยชามใต้วงแขน
Tails up, I haven't brought you all this way to bowl underarm.หางขึ้นแม้ว่าการต่อสู้เบื่อฉัน ไม่ได้ นำทุกท่านด้วยวิธีนี้ชามใต้วง แขน
I'm the only bleeding bowler in the Second Army.กะลาพวกเขาได้มีในกองทัพที่ สอง
It's cooler when the sun goes down. Do you have a glass bowl to put over me?เวลาดวงอาทิตย์ตกอากาศมันเย็น ตอนกลางคืนเธอเอาโถมาครอบฉันไว้ได้มั้ย
You promised me a glass bowl. It's not cold.- เธอรับปากจะเอาโถมาครอบให้ฉัน

*bow* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àng, ㄤˋ, 盎] abundant; bowl; dish; pot
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
下拜[xià bài, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄞˋ, 下拜] bow down
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 丼] bowl of food; well
保龄球[bǎo líng qiú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, 保龄球 / 保齡球] bowling (balls)
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
卑躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, 卑躬屈节 / 卑躬屈節] bow and scrape; cringe; act servilely
外八字腿[wài bā zì tuǐ, ㄨㄞˋ ㄅㄚ ㄗˋ ㄊㄨㄟˇ, 外八字腿] bow legs; bandy legs
[qǐ, ㄑㄧˇ, 稽] bow to the ground
[yú, ㄩˊ, 杅] bowl; tub
[ōu, ㄡ, 瓯 / 甌] bowl; cup
[wǎn, ㄨㄢˇ, 碗] bowl; cup
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
洗脸盆[xǐ liǎn pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆 / 洗臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, 研钵 / 研鉢] mortar (bowl for grinding with pestle)
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
脸盆[liǎn pén, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 脸盆 / 臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
金钵[jīn bō, ㄐㄧㄣ ㄅㄛ, 金钵 / 金缽] (gold) alms bowl (of a Buddhist monk)
[yú, ㄩˊ, 釪] an alms bowl; a small bell
[gāng, ㄍㄤ, 釭] hanging bowl for lamp or fish
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 饭碗 / 飯碗] rice bowl; job; livelihood; way of making a living
鱼缸[yú gāng, ㄩˊ ㄍㄤ, 鱼缸 / 魚缸] fish tank; fishbowl; aquarium
鼓盆[gǔ pén, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ, 鼓盆] lit. to drum on a bowl; refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife; fig. grief for a lost wife
鼓盆之戚[gǔ pén zhī qī, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄓ ㄑㄧ, 鼓盆之戚 / 鼓盆之慼] drumming on a bowl in grief (成语 saw, refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife); fig. grief for a lost wife
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person
[quān, ㄑㄩㄢ, 弮] crossbow (arch.)
[zhǒu, ㄓㄡˇ, 肘] elbow; pork shoulder
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, 胡琴] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
胡琴儿[hú qín er, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣˊ ㄦ˙, 胡琴儿 / 胡琴兒] family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony
泄泻[xiè xiè, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˋ, 泄泻 / 洩瀉] loose bowels; diarrhea; to have the runs
[zhēng, ㄓㄥ, 癥] lump in bowels; obstruction of the bowels; the crux of a problem
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, 剑拔弩张 / 劍拔弩張] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn
[kōu, ㄎㄡ, 彄] nock at end of bow; stretch
虹桥[Hóng qiáo, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧㄠˊ, 虹桥 / 虹橋] Rainbow bridge (name); district of Shanghai including the old Hongqiao airport
气贯长虹[qì guàn cháng hóng, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, 气贯长虹 / 氣貫長虹] spirit reaches to the rainbow; full of noble aspiration and daring
板胡[bǎn hú, ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ, 板胡] a bowed stringed instrument with a thin wooden soundboard

*bow* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミア[, amia] (n) bowfin (Amia calva) (lat
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi)
エルボー[, erubo-] (n) elbow
お碗;御碗[おわん, owan] (n) (See 碗) bowl
お辞儀(P);御辞儀[おじぎ, ojigi] (n,vs) (pol) (See 辞儀・1) bow; bowing; (P)
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish)
クロスボウ;クロスボー[, kurosubou ; kurosubo-] (n) (See 石弓・いしゆみ・1,ボウガン) crossbow
コートジボワール;コートジボアール[, ko-tojibowa-ru ; ko-tojiboa-ru] (n) (See 象牙海岸) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire
コガシラベラ[, kogashirabera] (n) bluntheaded wrasse (Thalassoma amblycephalum); bluehead wrasse; rainbow wrasse
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
コルテツレインボーラス[, korutetsureinbo-rasu] (n) Cortez rainbow wrasse (Thalassoma lucasanum)
サラダボール[, saradabo-ru] (n) salad-bowl
サラダボウル[, saradabouru] (n) salad bowl
シュガーボウル[, shuga-bouru] (n) sugar bowl
スーパーボウル[, su-pa-bouru] (n) Super Bowl; (P)
スープボウル[, su-pubouru] (n) soup bowl
スープ皿[スープざら, su-pu zara] (n) soup plate; soup bowl
スープ鉢[スープばち, su-pu bachi] (n) (obsc) (See スープボウル) soup bowl
ストライク[, sutoraiku] (n) strike (e.g. with bowling, baseball); (P)
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
セレキノン[, serekinon] (n) Cerekinon (trimebutine maleate), used to treat irritable bowel syndrome
テニスエルボー[, tenisuerubo-] (n) (See テニス肘) tennis elbow
テニス肘[テニスひじ, tenisu hiji] (n) (See テニスエルボー) tennis elbow
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei
バルバスバウ[, barubasubau] (n) (See 球状船首) bulbous bow (on a ship to reduce drag)
ハワイアンクリーナーラス;レインボークリーナーラス;ゴールデンクリーナーラス;ハワイクリーナーラス[, hawaiankuri-na-rasu ; reinbo-kuri-na-rasu ; go-rudenkuri-na-rasu ; hawaikuri-na-ras] (n) Hawaiian cleaner wrasse (Labroides phthirophagus); rainbow cleaner wrasse; golden cleaner wrasse
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head
フィンガーボール[, finga-bo-ru] (n) finger bowl
フックボール[, fukkubo-ru] (n) hook bowl
ブロッケン現象[ブロッケンげんしょう, burokken genshou] (n) (See 御来迎) Brocken spectre; Brocken bow
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head
ヘッドピン[, heddopin] (n) headpin (bowling)
ボー[, bo-] (n) (1) bow; (2) baud; (P)
ボーイング(P);ボウイング[, bo-ingu (P); bouingu] (n) (1) (See 運弓法) bowing (of a string instrument); (2) Boeing (Company); (P)
ボータイ[, bo-tai] (n) bow tie
ボーマン嚢[ボーマンのう, bo-man nou] (n) Bowman's capsule
ボーラーハット[, bo-ra-hatto] (n) (See 山高帽子) bowler hat
ボール[, bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バウ[ばう, bau] BOW

*bow* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl ; sink FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างล้างมือ[n. exp.] (āng lāngmeū) EN: washbasin ; washbowl ; sink FR: lavabo [m]
อ่างล้างหน้า[n. exp.] (āng lāng nā) EN: washbasin ; washbowl ; sink FR: lavabo [m]
อ่างเลี้ยงปลา[n. exp.] (āng līeng p) EN: fishpond ; fishbowl = fish bowl FR:
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world FR:
ใบ[n.] (bai) EN: [classif.: leaves (of trees), round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets), small documents (tickets, certificates, leaflets)] FR: [classif. : feuilles (arbres et plantes), objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits), petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food FR: bol de riz [m]
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; receive food offerings FR:
บิดหล่า[n.] (bitlā) EN: bow drill FR:
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบว์[n.] (bō) EN: bow FR:
โบว์ลิ่ง [n.] (bōling) EN: bowling FR: bowling [m]
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ชามอ่าง[n. exp.] (chām āng) EN: basin ; large bowl ; wide and deep dish FR:
ชามแบ่ง[n. exp.] (chām baeng) EN: bowl FR: bol [m]
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo s) EN: feeding bowl ; dog bowl FR: écuelle [f]
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer
ชามเมลามีน[n. exp.] (cham mēlāmī) EN: melamine bowl FR: bol en mélamine [m]
ชามผสม[n. exp.] (chām phasom) EN: mixing bowl FR: bol à mélanger [m]
ชามผสมแป้ง[n. exp.] (chām phasom) EN: mixing bowl FR:
เชิงบาตร[n. exp.] (choēng bāt) EN: bowl-support ; bowl-stand FR:
ชุมชนบ้านบาตร[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bat Community ; Monk's Bowl Village FR:
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay FR:
หูกระต่าย[n.] (hūkratāi) EN: bow tie FR:
อีโน[n.] (īnō) EN: big bowl FR:
อินทรธนู[n.] (inthanū) EN: rainbow FR: arc-en-ciel [m]
จาป[n.] (jāp) EN: arrow ; bow FR:
จาป[n.] (jāpa) EN: arrow ; bow FR:
จอกบ่วาย[n. exp.] (jøk bowāi) EN: Drosera burmanni FR: Drosera burmanni
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware ; basin FR: bassine émaillée [f] ; bassine [f]
กำมา[n.] (kammā) EN: short cubit ; [distance between the elbow and clenched fist] FR:
การประดิษฐ์กระทง[n. exp.] (kān pradit ) EN: banana leaf bowl making FR:
กรรปุระ[n.] (kanpura) EN: elbow FR:
เกาทัณฑ์[n.] (kaothan) EN: bow FR:
ขากอม[adj.] (khākøm) EN: bowlegged FR: aux jambes arquées
ขาโก่ง[adj.] (khā kōng) EN: bowlegged FR: aux jambes arquées
ขาโก่งออก[n. exp.] (khā kōng øk) EN: bow-leggedness ; bandiness ; bandy-leg ; Genu varum ; tibia vara FR:
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
ขัน[n.] (khan) EN: dipping bowl ; water dipper FR: bassine [f]

*bow* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Laube {f}arbour [Br.]; arbor [Am.]; summerhouse; bower
Auroramusketier {n} [ornith.]Rainbow Starfrontlet
Auflagewinkel {m}bearing elbow
Bowdenzug {m} [techn.]Bowden wire
Bowle {f} (Gefäß)punchbowl; bowl
Brennraummulde {f} [techn.]combustion bowl
Doppelspüle {f}double bowl sink
Fischglas {n}fish bowl
Kegel {m} (Bowling)pin
Salatschüssel {f}salad bowl
Schälchen {n}small bowl
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
Teigschüssel {f}pastry bowl
Trockengebiet {n}dust bowl
Zuckerdose {f}sugar bowl
Bug {m} [naut.] | im Bugbow; bows | in the bows
Buganker {m}best bower
Bugwellenreiten {n} (eines Delfins) [zool.]bowriding (of a dolphin)
Amor {m} | Amors BogenCupid | Cupid's bow
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity
Allfarblori {m} [ornith.]Rainbow Lory
Regenbogenfisch {m} (Melanotaenia spp.) [zool.]rainbow fish
Gelbnacken-Laubenvogel {m} [ornith.]Regent Bowerbird
Seidenlaubenvogel {m} [ornith.]Satin Bowerbird
Tennisarm {m} [med.]tennis elbow
Geigenbogen {m}violin bow
Bugleine {f}bow line
Stromabnehmer {m}bow collector
Grußbekanntschaft {f}bowing acquaintance
Filzhut {m}bowler hat; felt hat
Klosettbecken {n}closetbowl
Napf {m}bowl; small dish
Palstek {m}bowline
Pfeifenkopf {m}bowl
Armbrustbolzen {m}crossbow arrow
Eckstück {n}elbow joint
Ellbogenfreiheit {f}elbow room
Ellbogen {m}elbow
gramgebeugt {adj}bowed with grief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bow*
Back to top