ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*balmy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น balmy, -balmy-

*balmy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balmy (adj.) (สภาพอากาศ) ปลอดโปร่ง Syn. pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
English-Thai: Nontri Dictionary
balmy(adj) ซึ่งบรรเทาปวด,อ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They've got old Balmy Ben up now.ตอนนี้ตาเเก่เบนสติบวมขึ้นให้การเเล้ว
So, what brings you to Fangtasia on this balmy summer night?ลมอะไรหอบคุณมาแฟงเทเซีย ในคืนที่ร้อนชื้นแบบนี้
I do not know what "balmy" means, but I will assume it is not good.ฉันไม่รู้ว่าเกรียมแปลว่าอะไร แต่เดาได้ว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่
There's nothing like an interglacial period, one of those balmy intermissions in an ice age.ไม่มีอะไรที่เหมือนกับช่วง เวลา ระหว่างน้ำแข็ง เป็น, หนึ่งในบรรดาช่วงระยะ หยุดพักชื่นใจในยุคน้ำแข็ง
Well, hello, Little Miss Sunshine State, and don't you look balmy?หวัดดี ธิดาอาบแดด ทำไมเธอดูไม่ค่อยเกรียมเลยล่ะ

*balmy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芳香[fāng xiāng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ, 芳香] balmy; aromatic (in organic chemistry)
[kǎi, ㄎㄞˇ, 颽] balmy; genial as wind

*balmy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
春日遅々;春日遅遅[しゅんじつちち, shunjitsuchichi] (n) spring day being long and balmy; serene spring day
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy
薫風[くんぷう, kunpuu] (n) balmy breeze; summer breeze

*balmy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mild {adj} | milder | am mildestenbalmy | balmier | balmiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *balmy*
Back to top