ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ashen*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ashen, -ashen-

*ashen* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ashen (adj.) ซีดเผือด See also: ถอดสี, ซีด Syn. pale, pallid
English-Thai: HOPE Dictionary
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
ashen 2(แอช'เชน) adj. เกี่ยวกับต้น ash หรือไม้ของมัน
English-Thai: Nontri Dictionary
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What does Michael Ashen and our family have to do with Mary Shaw?ไมเคิล แอสเชน กับครอบครัวเรา เกี่ยวยังไงกับแมรี่ ชอว์
When he was a boy, your great-uncle, Michael Ashen, vanished without a trace.เมื่อตอนเค้ายังเด็ก ไมเคิล แอสเชน ทวดของแก หายไปอย่างไร้ร่องรอย
The last Ashen was inside her.แอชเชนคนสุดท้ายอยู่ในตัวหล่อน
The Shadow reached out to him with ashen hands.เงาเอื้อมมือที่ประกอบขึ้น ด้วยเถ้าธุลีนั้นไปยังตัวเขา
Look, you can go, Ashen.ฟังนะ นายไปได้ แอสเชน
Is that why you killed Michael Ashen?เพราะอย่างนี้ถึงฆ่าไมเคิล แอสเชนเหรอ
You weren't the last Ashen.เธอไม่ใช่แอชเชนคนสุดท้าย
You spout crazy nonsense for hours in Eurotrashenese.ไก่ 2 ตัวเหรอ เป็นความคิดที่ดีนะ

*ashen* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁青[tiě qīng, ㄊㄧㄝˇ ㄑㄧㄥ, 铁青 / 鐵青] ashen

*ashen* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土気色[つちけいろ, tsuchikeiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
土色[つちいろ, tsuchiiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
灰色[はいいろ, haiiro] (n,adj-no) grey; gray; ashen; (P)
顔面蒼白[がんめんそうはく, ganmensouhaku] (n,adj-no) one's face turning pale (ashen); the color being drained from one's face

*ashen* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded FR: pâle ; blafard ; blême ; livide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ashen*
Back to top