ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ashen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ashen, *ashen*,

-ashen- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What does Michael Ashen and our family have to do with Mary Shaw?ไมเคิล แอสเชน กับครอบครัวเรา เกี่ยวยังไงกับแมรี่ ชอว์
The last Ashen was inside her.แอชเชนคนสุดท้ายอยู่ในตัวหล่อน
The Shadow reached out to him with ashen hands.เงาเอื้อมมือที่ประกอบขึ้น ด้วยเถ้าธุลีนั้นไปยังตัวเขา

-ashen- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded FR: pâle ; blafard ; blême ; livide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ashen-
Back to top