ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สูงลิ่ว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สูงลิ่ว, -สูงลิ่ว-

*สูงลิ่ว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูงลิ่ว (adj.) sky-high See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery Syn. สูงลิบลิ่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
steep(สทีพ) adj. สูง,ชัน,สูงชัน, (ราคา) สูงเกินไป,สูงลิ่ว,เกินไป. vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,แช่,ทำให้เปียกชุ่ม,อาบ,ทำให้อิ่มตัว,ที่สูงชัน,ความเปียกชุ่ม,ของเหลวที่ใช้จุ่ม
towering(เทา'เออะริง) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงลิ่ว,ทะยาน,รุนแรง,เกินขอบเขต,มากเกิน., See also: toweringly adv., Syn. lofty
English-Thai: Nontri Dictionary
steep(adj) สูงลิ่ว,สูงชัน,เกินไป
usury(n) การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงลิ่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
towering (adj.) สูงลิ่ว See also: สูงตระหง่าน, สูงเสียดเมฆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here, let me just pull it down for a sec.ใช่ๆ มันเด้งสูงลิ่ว คุณต้องได้เห็นเอง
Oh, yes, and believe me, she's got some pretty high standards, all right.ใช่ และเชื่อฉันเถอะ มาตรฐานของเธอต้องสูงลิ่ว เพราะงั้น
You want that stuff in Bourne's hands, out on the market to the highest bidder?คุณต้องการให้สิ่งเหล่านั้นตกอยู่ในมือบอร์น แล้วเอาไปขายทอดตลาดในราคาประมูลสูงลิ่วงั้นเหรอ?
Where they sold cat food to the aliens for exorbitant prices.สถานที่ขาย อาหารแมวให้กับพวกต่างดาว บนราคาที่สูงลิ่ว
And a distracting sense of self-absorption.และยอดบัญชีสูงลิ่ว และชอบสร้างความแตกแยกกันเอง
Come at a steeper price than others.ด้วยราคาสูงลิ่วกว่าคนอื่น
And that cost can be high.บางทีราคาก็แพงสูงลิ่ว
For he has taken from me something for which I have paid the infinite price.สำหรับมันที่เอาอะไรไปจากฉัน มันจะต้องตอบแทนสิ่งนั้นด้วยราคาที่สูงลิ่ว
I, uh, saw you got a high score on "Angry Birds" today.วันนี้คุณทำคะแนนเล่นเกมส์ "แองกรี เบิร์ด" ได้สูงลิ่วเลยนะคะ
I thought we'd start at the amusement park with some high-risk roller coastering.ฉันว่าเราน่าจะเริ่มที่สวนสนุก กับรถไฟเหาะที่สูงลิ่ว
And our ratings-- they were sky-high.และเราตติ้งของเราสูงลิ่ว
However, Terry Rodgers did have elevated levels of Melatonin in his system.ยังไงก็ตาม เทอร์รี่ รอดเจอร์ส มีสารเมลาโทนินสูงลิ่ว
His father is a world-class chef with one hell of an IQ.พ่อของเขาเป็นเชฟระดับโลก พร้อมด้วยไอคิวสูงลิ่ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สูงลิ่ว*
Back to top