ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ชัยชนะ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ชัยชนะ, -ชัยชนะ-

*ชัยชนะ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การมีชัยชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัย, ความมีชัย Ops. พ่ายแพ้
ชัยชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย Ops. พ่ายแพ้
English-Thai: HOPE Dictionary
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
cadmeanadj. เกี่ยวกับชัยชนะที่ต้องเสียหายยับเยิน
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ,ผู้ร่วมชนะ
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
garland(การ์'แลนดฺ) n. มาลัย,พวงมาลัย,สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และเกียรติยศ,ห่วง. vt. สวมพวงมาลัย,ประดับด้วยพวงมาลัย, Syn. wreath,festoon,laurel
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
success(ซัคเซส') n. ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ,ชัยชนะ,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ., Syn. accomplishment,achievement ###A. loss
successful(ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ,เป็นผลสำเร็จ,มีชัยชนะ., See also: successfully adv. successfulness n., Syn. perfect,prosperous,thriving
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล,กว้างขวาง,กินเนื้อที่อันกว้างขวาง,ครอบคลุม,ท่วมท้น,เด็ดขาด. n. การกวาด,การปัดกวาด,การขจัด,การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
triumph(ไทร'อัมฟฺ) vi.,n. (การ) ได้รับชัยชนะ,ประสบชัยชนะ,ยินดีเนื่องจากความสำเร็จ,ฉลองชัยชนะ., See also: triumpher n., Syn. conquest,victory,outdo,rejoice,exult
triumphant(ไทรอัม'เฟินทฺ) adj. มีชัยชนะ,ประสบความสำเร็จ,อิ่มอกอิ่มใจ,ดีเลิศ., See also: triumphantly adv., Syn. proud,exultant,victorious,winning
v signn. เครื่องหมายชัยชนะโดยการชู 2นิ้วเป็นรูปตัวV
vanquish(แวน'ควิ?) vt. ปราบ,ปราบปราม,กำจัด,พิชิต,มีชัยชนะ,รบชนะ, See also: vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n.
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
victorious(วิคทอ'เรียส,-โท'เรียส) adj. มีชัยชนะ,ได้ชัยชนะ,รบชนะ., Syn. victor,triumphant
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success,triumph,win
walkover(วอค'โอเวอะ) n. ชัยชนะที่ได้มาโดยง่ายดายหรือไม่มีคู่แข่ง, Syn. walkaway
winning(วิน'นิง) n. การมีชัยชนะ adj. ประสบความสำเร็จ,มีความยินดี, See also: winnings n.,pl. สิ่งที่ได้มาจากการมีชัยชนะ (โดยเฉพาะเงิน) winningly adv. winningness n., Syn. charming
winsome(วิน'เซิม) adj. มีชัยชนะ,มีเสน่ห์,ร่าเริง,ทำให้สบายใจ,, See also: winsomely adv. winsomeness n., Syn. attractive
English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
overcome(vt) ได้ชัยชนะ,ผ่านพ้น,ปกคลุม
scalp(n) เครื่องหมายแห่งชัยชนะ,หนังหัว
success(n) ชัยชนะ,ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ
triumph(n) ชัยชนะ,การฉลองชัย
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ,มีชัย
triumphant(adj) ฉลองชัยชนะ,มีชัย
victory(n) ชัยชนะ,ความมีชัย
winsome(adj) สวย,น่ารัก,มีเสน่ห์,ร่าเริง,มีชัยชนะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conquest (n.) ชัยชนะ Syn. victory
crow over (phrv.) โห่ร้องยินดีในชัยชนะ Syn. exult at
easy victory (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
landslide victory (idm.) ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)
match point (n.) คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ See also: (โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกีฬาต้องใช้ racket ตี)
oho (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชัยชนะ
overbear (vt.) มีชัยชนะ Syn. overcome, overwhelm
paean (n.) ข้อเขียนหรือบทเพลงแห่งชัยชนะ Syn. hymn, ovation
rack up (phrv.) ได้ชัยชนะ (การกีฬา) (คำไม่เป็นทางการ)
romp (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. easy victory
romp home (phrv.) ได้รับชัยชนะง่ายดายในการแข่งขัน
triumph (n.) ชัยชนะ
triumph (n.) การฉลองชัยชนะ
triumph (n.) ความยินดีจากชัยชนะ
triumph (vi.) ได้รับชัยชนะ
triumph (vi.) ฉลองชัยชนะ
triumph (vi.) ยินดีจากชัยชนะ
triumphal (adj.) เกี่ยวกับชัยชนะ
triumphant (adj.) ที่รู้สึกภาคภูมิจากชัยชนะ
trophy (n.) สิ่งที่ยึดได้จากศัตรูและเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!"
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง "
Think of us as you soar triumphantly through the sky... outshining every star... your silhouette a dark blot on the moon.ความคิดของเราขึ้นอยู่กับความหวังเธอ ชัยชนะอยู่บนท้องฟ้า ทุกๆสวงดาวส่องแสงสว่าง โครงร่างของเธอ รอยบนดวงจันทร์
By now, the conquest of Nanga Parbat is a national obsession-- a matter of German pride.ถึงตอนนี้ ชัยชนะเหนือยอดเขานังกาปาร์บัต ครอบงำจิตใจคนทั้งชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมัน
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah.แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์
Not only is it gonna put us in the state championship but it'll be Coach Walt's 200th win!ไม่ใช่แค่ว่ามันจะเป็นแมตช์ที่ทำให้เราใกล้ตำแหน่งแชมป์เท่านั้น... แต่มันยังเป็นแมตช์ที่ทำให้โค้ชว้อลท์ของเราได้ชัยชนะครั้งที่ 200 ด้วย
I thought, ""Why am I doing this, wearing a fake smile and stupid outfit for people who will do anything to win a game?""หนูก็เลยคิดว่า แล้วหนูจะทำเรื่องพวกนี้ไปทำไม ต้องแกล้งยิ้มแถมยังต้องใส่ชุดทุเรศๆ แบบนั้น ..เพื่อให้คนที่ทำได้ทุกอย่างเพียงเพราะต้องการแค่ชัยชนะ น่ะหรือ?
Curtains for the Big Boar 5 High School Students Triumphปิดฉากหมูป่ายักษ์ ชัยชนะของ 5 นักเรียน ม.ปลาย
Sitten minä saan kunnian, Tiberias. Sinulla oil oma kunnian aikasi, vuosia sitten.- แล้วเราจะมีชัยชนะ, ไทบิเรียส.
But the men. It's more important to them than it is to you.แต่พวกเขา ชัยชนะ สำคัญต่อพวกเขามากกว่าคุณ
The 86 is the famous racer god of this mountain.86 ได้รับชัยชนะ ตัวจริงแห่งฤดูกาลนี้
I read in the newspaper, there was a great victory in the Solomon Islandsผมอ่านหนังสือพิมพ์ เราได้รับ ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่หมู่เกาะ โซโลมอน
No, it's true that there was victory in the Solomon Islands.ไม่หรอก ก็จริงที่เราได้รับ ชัยชนะที่หมู่เกาะ โซโลมอน
Does The King, Strip Weathers, have one more victory in him before retirement?ไม่คิง สทริป สภาพอากาศ, มีหนึ่งชัยชนะมากขึ้นใน ตัวเขาก่อนที่จะเกษียณหรือ?
A warrior is not about perfection or victory or invulnerability.ผู้กล้าไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ หรือชัยชนะ หรืออยู่ยงคงกระพัน
So, if you don't drift to win, what do you drift for?ถ้ายังงั้น ถ้าคุณไม่ได้ "ดริฟท์" เพื่อชัยชนะ แล้วคุณทำไปเพื่ออะไร
The struggles, the victories that aren't really victories, the defeats that aren't really defeats.การดิ้นรน ชัยชนะที่ไม่ได้ชนะจริงๆ ความพ่ายแพ้ที่ไม่ใช่การแพ้จริงๆ
That wave... that last day, the winning had become everything to meคลื่นนั่น วันสุดท้ายนั่น ชัยชนะ เป็นทุกอย่างสำหรับฉัน
Uh, you made it pretty clear last night that winning's more important to you than Z or me.อ่า คุณได้ทำมันชัดเจนเมื่อคืนนี้แล้ว ว่า ชัยชนะนั่น ... . สำคัญมากกว่าคุณ หรือ ซี่ มากกว่า ฉัน
Wait, wait go back to the winning isn't everything thing.เดี๋ยว เดี๋ยว กลับไปที่ชัยชนะ ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง
Beckham with the winning goal, Real Madrid with the winning habit!เบ็คแฮม กับประตูแห่งชัยชนะ, รีลมาดริด กับชัยชนะที่คุ้นเคย
We fight to the death, and one gets to freedom with the other person's blood?พวกเรากำลังต่อสู้อยู่กับความตายอยู่ ชัยชนะ ที่จะได้แต่ก็ด้วยชีวิตเลือดเนื้อของคนอื่น?
Oh, victory smoke. Thanks.โอ้, บุหรี่ฉลองชัยชนะ ขอบคุณมาก
My mom always says to make time to celebrate the little victories.แม่ฉันบอกเสมอว่า ถึงจะเป็นชัยชนะเล็กๆ ก็ขอให้ฉลองกับมัน
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย
It's the feeling of "Victory!" So it needs to end in an bang of explosion.มันเป็นความรู้สึกของ "ชัยชนะ" ดังนั้นมันจึงต้องจบด้วยเสียง ปัง
Tarva, the lord of victory, and Alambil, the lady of peace, have come together in the high heavens.ทาร์วา ลอร์ดแห่งชัยชนะ และ อลัมบิล เลดี้แห่งความสงบสุข, พวกท่านพบกันอีกครั้ง บนท้องฟ้า.
I could have pulled the troops out of Vietnam early, and very possibly, I would have won some Scandinavian peace prize into the bargain.ผมควรถอนทหารออกจากเวียดนาม เสียแต่เนิ่นๆ และดูเหมือนว่าเป็นไปได้ ผมควรได้ชัยชนะ ได้รางวัลสันติภาพจากกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวียนบ้างในการเจรจาต่อรอง
"...the victory which You have obtained for us"... . ชัยชนะ ที่ท่านได้มอบให้แก่เรา...
My sources tell me that half of the All Black matches are won before the first whistle because of it.สายรายงานมาว่า.. จากชัยชนะกว่าครึ่งของออลแบล็ค.. เกิดขึ้นได้ก่อนนกหวีดแรกเพราะ..
I'm not sure that this is the appropriate time to sound triumphant, Livy.แม่ไม่มั่นใจนะ ว่ามันเหมาะสม ที่จะอ้างว่าเราได้ชัยชนะ โอลิเวีย
All they lacked was the strength to conquer... until they met the gargantua.พวกเขาทั้งหมดขาดความ แข็งแกร่งที่จะนำมาซึ่งชัยชนะ จนกระทั่งพวกเขาพบ อสูรกาย
Well,if I remember right, they built a series of victorian homes along the river to signify safe passage.ใช่ ผมจำมันได้ พวกเขาสร้างบ้านแห่งชัยชนะ ตามริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อเป็นอนุสรณ์การข้ามมาได้อย่างปลอดภัย
How much winning is going to mean to my girls?คุณไม่รู้หรอก ว่าชัยชนะสำคัญ กับเด็กๆของฉันยังไง?
I still plan on celebrating this victory with my Padawan in person.ข้ายังคงวางแผนที่จะฉลอง ชัยชนะนี่กับพาดาวันของข้า ด้วยตัวเอง
My father believed that to truly defeat an enemy, you must know him better than yourself.พ่อของฉันเชื่อว่า เพื่อจะให้ได้รับชัยชนะเหนือศัตรู เราต้องรู้จักศัตรูให้ดีกว่า รู้จักตัวเอง
I never feel victorious. I just go ahead and do what I do. This isn't a victory to me.ชัยชนะ ผมไม่เคยรู้สึกว่าได้รับชัยชนะ ผมแค่เดินหน้าทำสิ่งที่ผมทำ

*ชัยชนะ* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ชัยชนะ*
Back to top