ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม้พุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม้พุ่ม*, -ไม้พุ่ม-

ไม้พุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้พุ่ม (n.) bush See also: shrub, bramble, thicket, hedge, shrubbery, grove
English-Thai: HOPE Dictionary
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
magnolia(แมกโนล'เลีย) n. ต้นไม้พุ่มจำพวก Magnolia
rosemary(โรซแม'รี) n. พืชไม้พุ่มจำพวก Rosmarinus
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shrubไม้พุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shrubsไม้พุ่ม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
feverfew (n.) ไม้พุ่มจำพวก Chrysanthemum parthenium
rosemary (n.) ไม้พุ่มจำพวก Rosmarinus officinalis
kava (n.) ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง รากใช้ทำเครื่องดื่มได้
camellia (n.) ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว สีแดงหรือสีชมพู
rhododendron (n.) ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีสันสดใส มีทางเอเชียใต้
oleander (n.) ไม้พุ่มที่มีใบเรียวแหลมและมีดอกสีม่วง ขาวหรือชมพู
mimosa (n.) ไม้พุ่มเขตร้อนมีดอกสีเหลือง
snowberry (n.) ไม้พุ่มเตี้ยจำพวก Symphoricarpos albus
wolfberry (n.) ไม้พุ่มแถบอเมริกาเหนือที่มีผลสีขาว See also: ชื่อละตินคือ Symphoricarpos occidentalis
black alder (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly See also: ให้ผลเล็กๆ สีแดง ชื่อละตินคือ Ilex verticillata
dogberry (n.) ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า
dogwood (n.) ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า Syn. dogberry
heather (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาในทวีปยุโรปและเอเชีย มีชื่อในภาษาละตินว่า Calluna Vulgaris Syn. ling
magnolia (n.) ต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
shrub (n.) ต้นไม้พุ่ม See also: ต้นไม้พุ่ม Syn. bush, scrub, dwarf tree
whortleberry (n.) ผลไม้เล็กๆ สีดำกินได้ของต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง See also: ชื่อละตินคือ Vaccinium mytillus
winterberry (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly See also: ให้ผลเล็กๆ สีแดง ชื่อละตินคือ Ilex verticillata Syn. black alder
wormwood (n.) พืชไม้พุ่มหรือพืชลำต้นอ่อนจำพวก Artemesia Syn. absinthe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata
Trumpet honeysuckle, red twig dogwood,ต้นสายน้ำผึ้ง ไม้พุ่มด็อกวู้ดสีแดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม้พุ่ม
Back to top