ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้เกียรติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้เกียรติ*, -ให้เกียรติ-

ให้เกียรติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้เกียรติ (v.) respect See also: esteem, regard, value Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ Ops. ดูหมิ่น, ดูแคลน
ให้เกียรติ (v.) respect See also: esteem, regard, value, appreciate Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ Ops. ดูหมิ่น, ดูแคลน
ให้เกียรติ (v.) save one´s face See also: be prejudiced in favour of Syn. เกรงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
goodmann. หัวหน้าครอบครัว,สามี,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้ชาย -pl. goodmen
goodwife(กูด'ไวฟ) n. แม่บ้าน,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้หญิง
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง
mister(มิส'เทอะ) n. นาย,คำให้เกียรติที่ใช้เรียกชาย,คุณ
red carpetn. พรมสีแดงสำหรับให้แขกเมืองผู้มีเกียรติเดิน เป็นการต้อนรับที่ให้เกียรติ,การต้อนรับอย่างสมเกียรติ., See also: red-carpet adj.
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complimentary voteการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
honor (vt.) ให้เกียรติ
pile on (phrv.) ให้เกียรติ See also: ยกย่อง, ให้กับ Syn. heap on, heap with
confer on (phrv.) ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ Syn. confer upon
confer upon (phrv.) ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ
confer upon (phrv.) ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ Syn. confer on
begum (n.) คำเรียกอย่างให้เกียรติหญิงมุสลิมสูงศักดิ์หรือแต่งงานแล้ว
chivalrous (adj.) ที่ให้เกียรติสตรี Syn. gentlemanly, gentlemanlike, polite
gentlemanlike (adj.) ที่ให้เกียรติสตรี Syn. gentlemanly, polite
grace with (phrv.) ทำให้งดงามมากขึ้นเพื่อให้เกียรติ See also: แต่งให้งดงามเพื่อเป็นเกียรติ Syn. honour with
honorable (adj.) ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorably (adv.) อย่างควรค่าแก่การให้เกียรติ See also: อย่างน่าเคารพนับถืออย่างน่าเคารพนับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you honor me with a dance?คุณจะให้เกียรติเต้นรำกับผมไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I promise to love, honor, and cherish you.ผมสัญญาว่าจะรัก ให้เกียรติ และดูแลคุณ
With all due respect, I don't think we should be stealing from the dead yet.ให้เกียรติกันหน่อย ข้าคิดว่า เราไม่ควรขโมยของจากคนตาย
She show me some respect, I'll chill.ให้เกียรติกันหน่อย แล้วฉันจะหยุด
Honor your partner.ให้เกียรติกับคู่้ของคุณ
Any respect for me, you willให้เกียรติข้าอยู่บ้าง ท่านจะ
Allow me the honour of brushing your clothes down.ให้เกียรติข้าได้ช่วยปัดเสื้อ ของท่านด้วยเถิด
The truth is, the only thing that can kill an angel is another angel.ให้เกียรติฉันหน่อย บอกความจริงมาเถอะ ความจริงก็คือว่า สิ่งเดียวที่ฆ่าเทวทูตได้...
May I have the honor, Mrs. Goldenblatt?ให้เกียรติผมสักเพลงนะ คุณนายโกลเด้นแบลทช์
To what do I owe this honor?ให้เกียรติมาเยี่ยมฉันเรื่องอะไรคะ?
Show some respect. She just lost her kid.ให้เกียรติเธอหน่อยสิ เธอเพิ่งเสียลูกนะ
The honor is mine.ให้เกียรติเป็นของฉัน
Let's give it up for our newest member, Marley Rose.ให้เกียรติเป็นสมาชิกใหม่ของเรา มาร์ลีย์ โรส
Honor is something that all men are born with.ให้เกียรติเป็นสิ่งที่ ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับ
Show Ernie some respect.ให้เกียรติเออร์นี่หน่อย
To honor and to cherish her, all the days of my life.ให้เกียรติและใส่ใจเธอ / ตลอดจนสิ้นสุดลมหายใจ
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า
Well, after you, my friend.ฉันให้เกียรตินายเปิดก่อนเลยเพื่อน
He bows to all and despises none.เขาจะให้เกียรติคนอื่น และไม่ชิงชังใคร
And all these must be respected and cared for.และทั้งหมดนี้เราจะต้องให้เกียรติ และคำนึงถึง
Is that considered being domineering? Is that considered being disrespectful?นั่นเรียกว่าโอหังรึเปล่า เรียกว่า ไม่ให้เกียรติรึเปล่า
Unless you would care to do the honors, Mr. Boddy?เว้นแต่คุณจะให้เกียรติบอกเอง คุณบ๊อดดี้?
We honor your invitation.เราให้เกียรติเชิญของคุณ
We have a deal. I expect you to honour that deal.เรามีการจัดการ ฉันหวังว่าคุณจะให้เกียรติข้อตกลงที่
Is there someone I can talk to who will give me a little respect here?มีใครบ้างมั้ยที่ผมพอคุยได้ ใครที่พอจะให้เกียรติผมได้บ้าง
It's not respectable. I said clear off.มันเป็นการไม่ให้เกียรติ ฉันพูดชัดไม๊
It was a mathematical exercise to honor the gods and you will be tested on it.เป็นการฝึกทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกียรติพระเจ้า และคุณจะต้องสอบมัน
You honored his confidentiality even at risk to yourself.คุณให้เกียรติเก็บรักษาความลับของเขา... ...แม้แต่มันจะเสี่ยงต่อตัวคุณเอง
That we'd taken away her dignity and the sacred role of womanhood.สิ่งที่ทำลงไปเป็นการไม่ให้เกียรติความเป็นเพศหญิง
Mr Centipede, would you please do us the honour... of navigating us out of this icebox?เข็มทิศพร้อมแล้ว คุณตะขาบ ช่วยให้เกียรติ... นำทางให้เราออกจากแดนน้ำแข็งนี้?
My wife in practice, if not yet by law. So you will honor me.เมียตามพฤตินัย ถึงยังไม่นิตินัย ให้เกียรติฉันบ้าง
You'll honor me the way a wife is required to honor her husband.ตามแบบฉบับภรรยาให้เกียรติสามี
You must... do me this honor.คุณต้อง... คุณต้องให้เกียรตินี้แก่ผม
Shut your mouth and give my girlfriend respect.หุบปากซะ แล้วก็ / ให้เกียรติแฟนฉันด้วย
Would you honor us by sharing our modest supper?ท่านจะกรุณาให้เกียรติ อยู่ทานมื้อเย็นกับเราหน่อยได้ไหมครับ
For me, this is a matter of honor.นี่ถือว่าเป็นการให้เกียรติ
This is a necessary and practical gift I give to you and you must never forget to honor your renowned teacher Mem Anna Leonowens.นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และเป็นของขวัญสำคัญพ่อจะมอบให้แก่ลูก และลูกอย่าได้ลืมที่จะเคารพและให้เกียรติต่อ พระครูของลูก แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์
If you would please honor Jao Jom Manda Ung with an explanation of the law.ถ้าคุณจะกรุณาให้เกียรติ เจ้ามารดาจอมอุ่ง with an explanation of the law.
But she showed no respect, and attacked us.แต่หล่อนไม่ให้เกียรติ และเข้าทำร้ายเรา
You smothered her, stashed away in that restaurant.ไม่ให้เกียรติเธอ เก็บเธอไว้ก้นครัว
Tonight, let us honor these men and women.คืนนี้ พวกเราจงให้เกียรติต่อ เหล่าชายหญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้เกียรติ
Back to top