ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต่ก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต่ก่อน*, -แต่ก่อน-

แต่ก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่ก่อน (adv.) before See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days Syn. เมื่อก่อน, เพรง Ops. อนาคต
แต่ก่อนนั้น (adv.) formerly See also: before, previously, in ancient times, in the old days Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน
แต่ก่อนแต่กี้ (adv.) in ancient times See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
afore(อะฟอร์') adv., prep.,conj. อยู่หน้า, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, Syn. before
ago(อะโก') adj.,adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone)
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
foretime(ฟอร์'ไทม์) n. อดีตกาล,อดีต,แต่ก่อน
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ
formery(ฟอร์'เมอลี) adv. เมื่อก่อน,สมัยก่อน,แต่ก่อน
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
gui(จียูไอ, กุย) ย่อมาจาก graphical user interface (แปลว่า การใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
ibm xtไอบีเอ็ม เอ็กซ์ทีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็มพัฒนาหลังจากที่ผลิตพีซีแล้วเป็นไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อยู่ในตัวเครื่องเลย (ไม่แยกออกต่างหากจากตัวเครื่องแบบแต่ก่อน) คำว่า XT ย่อมาจาก extended technology ซึ่งก็แปลว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่งเอง บริษัทไอบีเอ็มผลิต XT หลังจาก PC แล้วต่อไปก็ผลิต AT ดู IBM AT ประกอบ
merrythought(เมอ'รีธอท) n. กระดูกสองง่ามที่หน้าอกสัตว์จำพวกนกเป็นไก่ แต่ก่อนใช้สำหรับอธิษฐาน
once(วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท
precedent(เพรส'ซิเดินทฺ) n. สิ่งที่มีมาก่อน,เรื่องราวแต่ก่อน adj. อยู่ก่อน,มีมาก่อน,นำหน้า
previous(พรี'เวียส) adj. ก่อน,เมื่อก่อน,อันก่อน,แต่ก่อน. -Phr. (previous to ก่อน) ., Syn. prior,earlier,
since(ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว., See also: since long นานมาแล้ว,แต่ก่อนนานมาแล้ว, Syn. from then till now,ago
sometime(ซัม'ไทมฺ) adv. บางครั้ง adv. เมื่อก่อน,แต่ก่อน,อดีต, Syn. occasionally
English-Thai: Nontri Dictionary
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
ere(con) ก่อนหน้า,ก่อน,แต่ก่อน
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
heretofore(adv) แต่ก่อน,ก่อนนี้,จนบัดนี้
once(adv) ครั้งหนึ่ง,หนหนึ่ง,แต่ก่อน
past(adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน,แบบอย่าง,ตัวอย่าง
previous(adj) เมื่อก่อน,ก่อน,อันก่อน,แต่ก่อน
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
earlier (adv.) แต่ก่อน Syn. beforehand
previous (adj.) แต่ก่อน See also: เมื่อก่อน Syn. preceding, prior
previously (adv.) แต่ก่อน Syn. earlier, beforehand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was 7 or 8 minutes after 7:00 p.m., but it was before 7:10 for sure.ประมาณ 1 ทุ่ม 7-8 นาที, แต่ก่อน 1 ทุ่ม 10 นาทีแน่นอน.
Before we got it, there was no way of knowing where the Fracture would spit people out.กว่าจะคิดได้ แต่ก่อน เราไม่มีทางรู้ได้เลย ว่ารอยแยกเวลา จะส่งคนไปที่ไหนบ้าง
Used to be the CIA worked closely with us.แต่ก่อน CIA เคยทำงาน ใกล้ชิดกับเรา
Back in the day, you know that, alright?แต่ก่อน นายก็รู้หนิใช่ป๊ะ?
This was after all a job I took up to ease my boredom and because my senior asked me to help,แต่ก่อน ผมรับทำงานนี้ก็เพื่อแก้เบื่อ และเพราะว่ารุ่นพี่เค๊าขอให้ผมช่วย
Before, all I had to do was look out that window and I'd see a true friend... someone who would do anything for me or my family, but now... it's all gone.แต่ก่อน สิ่งที่ฉันทำอยู่ตลอด คือการมองออกไปนอกหน้าต่าง และฉันจะมองเห็นเพื่อนแท้ คนที่ทำเพื่อฉันและครอบครัวของฉัน แต่ตอนนี้...
In the past, you and Dong Joo were inseparable.แต่ก่อน เธอกับดงจูแยกออกจากกันไม่ได้เลย
She didn't used to be like this.แต่ก่อน เธอไม่ใช่คนแบบนี้
Married this other woman and had some other kids.แต่ก่อน เวลากลับมาบ้านพร้อมความหงุดหงิดหรือไม่สบายใจ
I can't wear these, you know.แต่ก่อน, ฉันไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าแบบนี้หรอก
Previously, on the account of President Oh, I wanted to just forget about it.แต่ก่อน, เพื่อเห็นแก่ประธานโอ, ฉันต้องการจะลืมมันชะ
How can we fight? This is so impractical!แต่ก่อนกองทัพปฏิวัติไม่มีอะไร เราก็ยังสละชีพกันได้
But before leaving, they wait.แต่ก่อนการอพยพ พวกเขารอ
But before you go, you clear this case, not just dress up nothing in a nice report.แต่ก่อนคุณจะไป ช่วยเคลียร์คดีนี้ก่อน เขียนรายงานลงไป เพียงแค่เนื้อๆ ก็พอแล้ว
Oh, man, you used to be so fierce!แต่ก่อนคุณโหดเหี้ยมสุดๆเลย!
But before I do, I'd like to go over, specifically, what this money will be used for.แต่ก่อนจะคุย ผมขอเรื่องสำคัญก่อน เงินนี่จะเอาไปใช้ทำอะไร
So cannibal takes a bite out of tattoo boy.แต่ก่อนจะตายก็แทงกลับเจ้าของรอยกัดซะ
But until then, you need to take down that surveillance.แต่ก่อนจะถึงตอนนั้น คุณต้องยกเลิกการเฝ้าสังเกตการณ์เขา
Until that happens, all of you... returneesแต่ก่อนจะถึงตอนนั้น ผู้ที่กลับมาใหม่... ทุกคน
Until then, you won't be able to contact me.แต่ก่อนจะถึงตอนนั้น เธอจะติดต่อฉันไม่ได้
But until then, I'll give them based on merit.แต่ก่อนจะถึงตอนนั้น, ครูจะให้ตามความเป็นจริง
But before I do, I need you to answer one question.แต่ก่อนจะทำอย่างนั้น คุณต้องตอบคำถามผมก่อน
But before you do anything, you have to ask yourself if you can do it.แต่ก่อนจะทำอะไร... ลองถามตัวเองสิว่า... ทำใจได้มั้ย
But before you do, I'd like you to remember how much you enjoy Pulp Fiction.แต่ก่อนจะทำแบบนั้น ฉันอยากให้เธอระลึก ว่าเธอเคยชอบ Pulp Fiction ขนาดไหน
But then, just before she turns 18, she runs away, lies her way into another foster home, and enjoys a few carefree years as a high-schooler.แต่ก่อนจะอายุครบ 18 เธอก็หนี โกหกจนได้มาอยู่บ้านอุปถัมภ์ที่ใหม่ เพลิดเพลินกับการเปฌนเด็กม.ปลาย ไร้กังวลอยู่ 2-3 ปี
But before that, when the fog lifts, a window of clarity.แต่ก่อนจะเป็นแบบนั้น หมอกจะจางหาย หน้าต่างจะกลับมาสะอาดสดใส
Now, before this goes any further, you should know that all forms of physical contact up to and including coitus are off the table.แต่ก่อนจะเลยเถิดไปกว่านี้ คุณควรรู้ว่า การเดทครั้งนี้ห้ามมีถูกเนื้อถูกตัว รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์
So, before I pick my anthem, I was working on my anthem look.แต่ก่อนจะเลือกร้องเพลงสดุดี ฉันขอสดุดีลุ๊คของตัวเองก่อน
But, before I go, I wanted to talk to you about something.แต่ก่อนจะไป ผมอยากจะคุยกับคุณ
But before we part ways... tell me one thing.แต่ก่อนจากกัน บอกอะไรชั้นอย่างได้มั้ย
I thought maybe I wasn't attractive enough. But now I see where I stand.แต่ก่อนฉันคิดว่า ฉันไม่มีสเน่ห์ดึงดูดเธอซักเท่าใหร่ แต่ว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
All that wasted time going to my car for mid-afternoon wardrobe adjustments.แต่ก่อนฉันต้องเสียเวลาไปที่รถ เพื่อเปลี่ยนเอาเสื้อสำหรับใส่ตอนบ่าย
Before this, it was still good and he has to go and cause trouble.แต่ก่อนฉันยังโชคดีอยู่เลย หลังจากฉันก็ต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆ
Well I did before, but...แต่ก่อนฉันเคยคิดแบบนี้
Up until now, I've only watched from the sideline. But now she's no different from my family.แต่ก่อนฉันได้แต่จับตาดูเธออยู่ แต่ตอนนี้เธอก็เหมือนเป็นคนในครอบครัว
But until then, I'mma do what I came here to do.แต่ก่อนถึงตอนนั้น ฉันจะทำสิ่งที่ฉันมาทำ
But before the play-offs, he stunned the world by separating from his wife, Prudence.แต่ก่อนถึงรอบตัดเชือก เขาก็ทำให้โลกตะลึง\ เมื่อประกาศแยกทางกับภรรยา
But when GSG 9 intercepted it, he was already gone.แต่ก่อนที่ GSG9 จะสกัดจับได้ เขาก็ไปแล้ว
But before we, uh, we--we break up,แต่ก่อนที่ เรา เอิ่ม.. เราเลิกกัน
But before I do, know this, you'll sit in that fort for a while.แต่ก่อนที่ข้าจะทำ จงรู้เรื่องนี้เอาไว้ว่า เจ้าจะได้นั่งอยู่ในป้อมปราการชั่วประเดี๋ยว เจ้าจะได้รับความสะดวกสบาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต่ก่อน
Back to top