ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมื่อก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมื่อก่อน*, -เมื่อก่อน-

เมื่อก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมื่อก่อน (adv.) before See also: previously Syn. แต่ก่อน, ก่อนหน้า, ครั้งก่อน
เมื่อก่อนนี้ (adv.) formerly See also: previously Syn. เมื่อก่อน, แต่ก่อน Ops. ในอนาคต, อนาคต
English-Thai: HOPE Dictionary
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
beforetimeadv. เมื่อก่อน
erewhile(แอร์ไวลฺ') adv. เมื่อก่อน,ก่อนหน้านี้ไม่นาน
erstwhile(เอิร์ส'ไวลฺ) adj.,adv. เมื่อก่อน,เกี่ยวกับอดีตกาล.
formery(ฟอร์'เมอลี) adv. เมื่อก่อน,สมัยก่อน,แต่ก่อน
once(วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท
papuan. อาณาบริเวณหนึ่งของออสเตรเลียเมื่อก่อน
previous(พรี'เวียส) adj. ก่อน,เมื่อก่อน,อันก่อน,แต่ก่อน. -Phr. (previous to ก่อน) ., Syn. prior,earlier,
quondam(ควอน'แดม) adj. เมื่อก่อน,อดีต
ream(รีม) n. จำนวนมาตรฐานของกระดาษที่ประกอบด้วย500แผ่น (เมื่อก่อน480แผ่น) หรือ516แผ่น (printer'sream,perfect ream) ,หนึ่งรีม,จำนวนมาก,=20 quires
senior(ซีน'เยอะ) adj. อาวุโส,อายุมาก,เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาในป'สุดท้าย,เกี่ยวกับนักศึกษาในสองปีสุดท้าย,ก่อน,เมื่อก่อน. n. ผู้อาวุโส,ผู้มีอายุ สูงกว่า,นักเรียนหรือนักศึกษาในปีสุดท้าย, Syn. elder,older,veteran
sometime(ซัม'ไทมฺ) adv. บางครั้ง adv. เมื่อก่อน,แต่ก่อน,อดีต, Syn. occasionally
terrier(เทอ'ริเออะ) n. สุนัขขนาดเล็กพันธุ์หนึ่งในหลายพันธุ์ เมื่อก่อนใช้เป็นสุนัขล่าเนื้อ
what you see is what youwhat you see is what you get ได้อย่างที่เห็นใช้ตัวย่อว่า WYSIWIG (อ่านว่า วิซิวิก) เป็นสมรรถนะอย่างหนึ่งของโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ ซึ่งมีการนำภาพและข้อความ (text) มาผสมกัน หมายความว่า ถ้ามองเห็นบนจอภาพอย่างไร สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อก่อนนี้ โปรแกรมไม่สามารถสั่งให้แสดงผลบนจอภาพได้ เช่น ถ้าสั่งให้พิมพ์ตัวเข้ม ตัวเอน ฯ จะไม่สามารถมองเห็นได้บนจอภาพ แต่จะเห็นเมื่อสั่งพิมพ์ลงกระดาษแล้ว เท่านั้น ปัจจุบัน โปรแกรมใหม่ ๆ จะมีลักษณะ " ได้อย่างที่เห็น " หมดแล้ว
whilom(ไว'เลิม) adv. ในเวลาหนึ่ง,ครั้งหนึ่ง,เมื่อก่อน, Syn. former,erstwhile
English-Thai: Nontri Dictionary
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน
erewhile(adv) เมื่อไม่ช้ามานี้,ก่อนหน้านี้,เมื่อก่อนนี้,ก่อนนี้
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
past(adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
previous(adj) เมื่อก่อน,ก่อน,อันก่อน,แต่ก่อน
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quondam (adj.) เมื่อก่อน See also: อดีต Syn. former, preceding, past
erewhile (adv.) เมื่อก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี) See also: ในเวลาก่อนหน้านี้
erst (adv.) เมื่อก่อน (คำโบราณ) See also: แต่ก่อน, เมื่อนานมาแล้ว Syn. formerly
erstwhile (adv.) เมื่อก่อน (คำโบราณ) See also: แต่ก่อน Syn. formerly
Raj (n.) กฎอังกฤษในอินเดียเมื่อก่อนปีค.ศ 1947
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've become more patient than beforeฉันกลายเป็นคนที่อดทนมากกว่าเมื่อก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forget it. Because of your 'Once', we will have to run for our lives like the past. I don't wish to be like that again.ลืมมันซะเถอะ เพราะ"ครั้งหนึ่งของพ่อ" เมื่อก่อน เราต้องหนีเพื่อเอาชีวิตรอด หนูไม่อยากกลับไปมีชีวิตแบบนั้นอีกแล้ว
Yeah, good old days. Just so you know, you fight like a girl.ใช่ เมื่อก่อน คุณรู้ไหม เดี๋ยวนี้คุณสู้เหมือนผู้หญิงเลย
It's Judith Jones, the editor who's responsible for getting julia's cookbook published way back when, the woman who recognized history in an onionskin manuscript.คุณจูดิษ โจนส์ บ.ก ที่เป็นคน ตีพิมพ์หนังสือของจูเลีย เมื่อก่อน ผู้หญิงที่รู้ประวัติศาสตร์จากสูตรเปลือกหัวหอม
Back in the day, if I had an idea-- a crazy idea--ไม่ใช่การปิดกั้น เมื่อก่อน ตอนที่ฉันมีไอเดีย ไอเดียแปลกๆ
Did. Past life, past tense.เคยทำ เมื่อก่อน เคยทำ
Back then people weren't so obsessed with labels.เมื่อก่อน คนเรายังไม่ค่อยแบ่งแยก
You were acting like that before.เมื่อก่อน คุณก็เคยเป็นแบบนั้น
Right now.เมื่อก่อน คุณก็ไม่ต้องการเฮนรี่
I'm the parent head of our family.เมื่อก่อน ฉันก็เคยเป็นตัวแทนแข่งยูโด
A while back, I lost a really good friend of mine.เมื่อก่อน ฉันก็เคยเสียเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันไป
Apart from I got locked in the toilet for three hours.เมื่อก่อน ฉันล็อกห้องน้ำสามชั่วโมง
I was a donkey in my past lifeเมื่อก่อน ฉันใช้ชีวิตอยู่กับลาโง่ๆ
Before, I got a A-minus at English, and I didn't have to say nothing.เมื่อก่อน ฉันได้เกรด เอ-ลบ วิชาภาษาอังกฤษ และไม่จำเป็นต้องพูดอะไร
I have no choice before but now I want to turn over a new leafเมื่อก่อน ฉันไม่มีทางเลือก แต่ตอนนี้ ฉันอยากมีชีวิตใหม่
In the past, they used to teach us how to tell if they are spies or not.เมื่อก่อน ต้องมีการสอนวิธีแยกแยะแน่เลยว่าใครเป็นสายลับ
Before, in India, my feet used to swell because of the walking.เมื่อก่อน ตอนที่อยู่อินเดีย เท้าฉันเคยบวม เพราะเดินตลอด
Back then if I had been more thorough in cleaning up the lymph nodes maybe this wouldn't have happened.เมื่อก่อน ถ้าผมรักษาและระวังในเรื่องต่อมน้ำเหลือง ุคุณคงไม่ต้องมาเป็นมะเร็งแบบนี้
Before, when I was flirting with other men...เมื่อก่อน ที่ฉันไปหว่านเสน่ห์ใส่ผู้ชายคนอื่น
Every time she's been away in the past and she sent a postcard, she always addressed it to me, or, you know, Wayne and the gang.เมื่อก่อน ทุกครั้งที่เธอ ไปไหน และส่งโปสการ์ดมา เธอจะ จ่าหน้าถึงฉัน
Used to be, you had to guess his name, but now everybody knows who Rumpelstiltskin is.เมื่อก่อน นายต้องเดาชื่อให้ถูก แต่ตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้ว ว่ารัมเพลสติลท์สกินคือใคร
You made a ruckus about me drinking until midnight before.เมื่อก่อน นายยังไม่ให้ฉันไปดื่มเหล้าหลังเที่ยงคืนเลย เพราะกลัวจะมีปัญหาตามมา
When you couldn't sleep, you'd listen until you fell asleep.เมื่อก่อน บางครั้งที่ลูกไม่ยอมนอน ถ้าหากพ่อไม่ได้เล่าเรื่องให้ลูกฟัง
I went up the weekend before.เมื่อก่อน ผมเคยไปงานนี้เหมือนกันนะ
Back then I was chasing for a perfect endingเมื่อก่อน ผมไล่ตามแต่ตอนจบที่สุดยอดไปเลย
Back then, all the logging mills were owned by the Salvatores.เมื่อก่อน พวกซัลวาทอร์เป็นคน ดูแลทั้งหมด
Would you give it a rest?เมื่อก่อน มันเป็นเรื่องของความสามารถล้วนๆ
A few years ago, that would've caused a stir.เมื่อก่อน มันเป็นเรื่องสบายๆ
Before, they were in the streaks.เมื่อก่อน มันเป็นเส้น
Back in the day, he used to double his paycheck playing this game.เมื่อก่อน ลุงเค้าได้เงินเยอะเลยจากเกมส์นี้
When it started, all I could think about was the night Anna died.เมื่อก่อน สิ่งที่ผมคิดเสมอก็คือคืนที่แอนนาตาย
It used to be you were the best, you got a trophy. Now we just give them out to any bozo that shows up?เมื่อก่อน เก่งสุด ได้รางวัล ตอนนี้เราแจกให้จำอวดทุกคน
There must be a reason. to investigate a company that went bankrupt.เมื่อก่อน เขาเป็นผู้่ตรวจสอบที่ องค์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน - องค์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ - เขาเป็นคนตรวจสอบ
Workers have been cultivated in the past.เมื่อก่อน เคยมีคนบรมเพาะ มันมาก่อนนะ
She was following me everywhere just a little while ago!เมื่อก่อน เธอคอยตามฉันตลอดเวลา
Back then, she was just a computer prodigy brought in to design the company's internal network.เมื่อก่อน เธอเป็นเพียงนักคอมฯอัจฉริยะ เพื่อออกแบบเครือข่ายภายในให้บริษัท
A while back, we took over a steel company, chopped it up, sold it, made a nice profit.เมื่อก่อน เราซื้อบริษัทมา ทำลายมัน แล้วก็ขาย กำไรดีเลยล่ะ
Back in the day, yeah, but I got out of that racket.เมื่อก่อน ใช่ แต่ผมออกมาแล้ว
Before, she gave me droplets and was so kindเมื่อก่อน ให้ลูกอมหนู แล้วก็ใจดีมากเลย
Before, I didn't mind... but now...เมื่อก่อน... ผมไม่เป็นไร แต่ตอนนี้...
I was already crushed once a long time ago.เมื่อก่อนก็เคยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้กับฉันด้วยเหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมื่อก่อน
Back to top