ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เนรคุณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เนรคุณ*, -เนรคุณ-

เนรคุณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนรคุณ (v.) be ungrateful See also: go against, betray Syn. อกตัญญู, ไม่รู้คุณ Ops. กตัญญู, รู้คุณ
English-Thai: HOPE Dictionary
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful
English-Thai: Nontri Dictionary
ingrate(n) คนเนรคุณ,คนอกตัญญู
ingratitude(n) ความเนรคุณ,ความอกตัญญู
recreant(adj) เนรคุณ,ขี้ขลาด,ทรยศ,หักหลัง
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ingratitudeการเนรคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Such ingratitude after all the times I've saved your life.เนรคุณจริงแฮะ ฉันช่วยชีวิตแกมาตั้งหลายครั้งนะ
You cheap, twisted ingrate.{\cHFFFFFF}คุณราคาถูก, เนรคุณบิด
You ungrateful, purgerous, barbarous man.ไอ้คนเนรคุณ ไอ้คนหาเรื่อง ไอ้คนป่าเถื่อน
Then she accused her of ingratitude and chained her like an animal where the prince and I found her.แล้วกล่าวหาว่าเธอเนรคุณ แล้วตรวนเธอเหมือนกับเธอเป็นสัตว์\อย่างที่ฉันกับเจ้าฟ้าชายเจอเธอ
Ungrateful child! I shall never speak to you again.ลูกเนรคุณ ต่อไปนี้ ฉันจะไม่พูดกับแกอีก
So you're a thief and a rat.งั้นนายโดนจับข้อหาขโมยทรัพย์และเนรคุณ
I killed him 'cause he was a rat.ฉันฆ่าเขาเพราะเขาเป็นคนเนรคุณ
A weak, unkle rat.อ่อนแอ ไอ้ขี้ยาเนรคุณคน
I'm not a rat. Look at you.ฉันไม่ใช่คนเนรคุณ ดูสารรูปแกสิ
You're nothing but an ugly, ungrateful little whore!แกมันเป็นคนไม่ดี แกมันคนเนรคุณ!
No, it's just, I'm not the kind of dude who rolls.มันก็แค่ ฉันไม่อยากเป็นคนเนรคุณ
Or any of those other underqualified ingrates!หรือพวกเนรคุณหน้าโง่พวกนั้น!
You've become an ungrateful narcissist.เธอกลายเป็นคนหลงตัวเองที่เนรคุณ
Um, I don't mean to sound like an ungrateful hungover floozy, but what am I doing here?ฉันไม่ได้เจตนา เป็นสาวเมาแอ๋เนรคุณ แต่ฉันมาทำอะไรที่นี่?
I cannot betray my master's trust, my Lord, I'm sorry.ข้าไม่อาจเนรคุณต่อท่านอาจารย์ได้ นายท่าน.. ข้าขอโทษ
You'd rather betray mine?เจ้าเลยจะเนรคุณข้างั้นสิ
I tried to save this man's life and I think he's stupid, childish and ungrateful.ฉันเคยช่วยชีวิตของชายคนนี้ และฉันว่าเค้าโง่ หน่อมแน้ม แถมเนรคุณ
And treacherous. ♪ ♪ What time does that leave?และมักเนรคุณ จอมหักหลัง รถจะออกกี่โมง?
Just a sad, lazy grab bag of quitters, backstabbers, flip-floppers, lipstick lesbians and ungrateful, sloppy, knocked-up sluts.แค่เศร้า คว้ากระเป๋าขี้เกียจ มักง่าย หวังผลตอบแทน เสื้อลอย ลิปสติก เลสเบี้ยน และเนรคุณ เหลวไหล สาวร่านท้อง
We found an American flag on the ungrateful bastard.เราเจอธงชาติอเมริกาจากบนตัวไอ้พวกเนรคุณนั่น
He feels you are ungrateful.เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเนรคุณ
Ever since then, this chair has resided here atop my fort from which I survey the harbor that I protect for the good of an ungrateful island.นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เก้าอี้ตัวนี้มันก็ได้มาอยู่ที่นี่ บนยอดป้อมปราการของข้า ที่ซึ่งข้าใช้มันนั่งสำรวจท่าเรือ ที่ข้าใช้มันปกป้องไอ้คนเนรคุณเกาะ ได้เป็นอย่างดีทีเดียว
And shove them down your ungrateful throats.และจับยัดคอหอยเนรคุณของแก!
Why you green-blooded ingrate. This was your idea.ทำไมคุณเนรคุณ นี่คือความคิด ของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เนรคุณ
Back to top