ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทิดทูน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทิดทูน*, -เทิดทูน-

เทิดทูน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทิดทูน (v.) admire See also: esteem, respect, worship Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง Ops. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน
เทิดทูนบูชา (v.) worship See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate Syn. เคารพสักการะ
เทิดทูนบูชา (v.) worship See also: adore, venerate, revere Syn. นับถือ, ยกย่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
courtly loveรักเทิดทูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า
And cute little Murray, whose mother adores him, is a...ส่วนเมอเรย์ตัวน้อย ซึ่งแม่รักเทิดทูนเป็น...
Some nigger, some spic writes about Martin Luther King... or fucking Cesar commie Chavez gets a pat on the head.นิโกรบางคน ก็/เขียนเรื่องเกี่ยว มาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์... หรือไม่ก็เรื่องซีซาร์ผสมกับเรื่องชาเวซ / เยินยอเทิดทูนไว้เหนือหัว
And what's worse is that our naive students worship him, and it'll keep creating someone just like him.และที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เหล่านักเรียนของเรากลับเทิดทูนบูชาเขา แล้วมันก็ทำให้มีคนแบบเขา เกิดเพิ่มขึ้นมาอีก
You're lettin' him call all the shots. How are your unarmed men gonna stop him?มันฝังลึก เพราะเขาเทิดทูนธอมาก
You will not enjoy this.คนทุรยศ คนทุรยศ คนทุรยศ ลีโอนายเดิส ความเทิดทูน
But the thing is that the women, whatever, the women-demon, who are supposed to protect her, are amazed, by her devotion to Ram.แต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงหรือปิศาจ อะไรก็ช่างเถอะ ที่ควรจะมามาปกป้องนาง ก็เกิดประหลาดใจ ในความเทิดทูนพระรามของนาง
I'll do whatever you want, baby. I adore you.ผมจะตามใจคุณผมเทิดทูนคุณ
And they treasure Springbok rugby.และพวกเค้าต่างก็เทิดทูนทีมสปริงบอกซ์
Maybe the person we've always been looking up toบางทีคนที่เราต่างเทิดทูน
And then you have him by the balls for the rest of your life.เค้าจะได้เทิดทูนเธอไปตลอด
But it's not the same one the blind billions worship.แต่ไม่เหมือนกันกับที่คนตาบอดนับล้านเทิดทูนบูชากัน
A professor who had inspired Mom. Who she had looked up to more than anyone.ศาสตราจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจของแม่ คนที่แม่เทิดทูนยิ่งกว่าใครทั้งหมด
You know how much I worshipped her?คุณรุ้มั้ยว่า ฉันเทิดทูนเธอแค่ไหน?
And I promise that in the future I will show you the love and respect that you deserve.และหม่อมฉันให้สัญญาในอนาคต หม่อมฉันจะถวายความจงรักภักดี และเทิดทูนพระองค์อย่างที่ควรเป็น
I see you really take care of your girlfriend.คุณนี่ ท่าทางจะเทิดทูนแฟนคุณมากเลยนะ
In Paris, people gain respect not by having good morals, but by having a high-class carriage.ในปารีส ผู้คนแบบไหนที่ได้รับการเทิดทูน ไม่ใช่เพราะมีศีลธรรมดีงาม แต่เป็นเพราะมีท่าทางและการวางตัวที่น่าทึ่ง
Should we be trembling and soiling ourselves in fear?เทพเจ้าต้องการเรา ต้องการคำเทิดทูน
Let's not get carried away. I have a reputation to uphold.อย่าพึ่งสรุปไปผิดๆซิครับ ผมยังมีชื่อเสียงที่ต้องเทิดทูนอีก
I needed someone to look up to.หนูต้องการใครซักคนเพื่อเทิดทูน
"and he's going out with this girl, and he worships her,เขาคบกับผู้หญิงคนหนึ่ง เขาเทิดทูนเธอ
Yeah, I worship her.ใช่ ฉันเทิดทูนซิลวี่
There's no future for people... who worship the future and forget the past.เรามีอนาคตไม่ได้ถ้าไม่มีคนอื่น ใครจะเทิดทูนอนาคตที่ไม่มีอดีต
You all know he loved him.ท่านทั้งหลายก็ทราบว่าท่านพ่อเทิดทูนกษัตริย์
Does Elena enjoy having both of you worship at her altar?เอเลน่ามีความสุขดีที่พวกคุณสองคน เทิดทูนความรักที่มีต่อเธอใช่ไหม
Does Elena enjoy having both of you worship at her altar?เอเลน่าคงมีความสุขที่คุณสองคน เทิดทูนความรักให้ใช่ไหม
The people you trust will expect it, your greatest enemies will desire it, and those you treasure the most, will, without fail, abuse it."ผู้คนที่คุณไว้ใจจะคาดหวังมัน ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสมควรจะรับมัน และสิ่งเหล่านั้นที่คุณเทิดทูนที่สุด
I need to be out there in the world, adored by humans.ฉันต้องออกไปข้างนอก ให้มนุษย์เทิดทูน ฉันจะกินยังไง
♪ Who could cherish me as much as I cherish you ♪ที่ รักเทิดทูนเธอมาก อย่างที่ชั้นเป็น
He has a good mind for warfare, his men worship him.เขารู้จักเรื่องการสงครามดี คนของเขาเทิดทูนเขา
If it was a friend of Speltzer's, then Ray is holding up really well.ถ้ามันเป็นเพื่อนของสเปลท์เซอร์ งั้นเรย์ก็เทิดทูนมันมากเลย
He certainly sounds devoted to Nazir on that tape.ดูเหมือนเขาจะเทิดทูนนาเซอร์น่าดูในวีดีโอ
I must honor my Jeddak and redeem my unworthiness!ข้าต้องเทิดทูนองค์เจ็ทแด๊ก และชดใช้ที่ข้าไร้ค่า
You want to honor your father? Then stay alive and help me.เจ้าอยากเทิดทูนพ่อเจ้า งั้นก็มีชีวิตอยู่คอยช่วยกันสิ
Then you can decide what honor requires.จากนั้นค่อยคิดว่า การเทิดทูนต้องทำอะไรบ้าง
Your responsibility was to your family, not some glorified book club!ความรับผิดชอบของคุณคือครอบครัวของคุณ ไม่ใช่สมาคมหนังสือที่น่าเทิดทูนนั่น
Hey, we should all have someone who worships us like that, right?เฮ้, เราต่างต้องการใครสักคน คนที่เทิดทูนเรา นั่นแหละ, ใช่ไหม
I don't worship him.ที่นายเทิดทูนเขา ผมไม่ได้เทิดทูนเขา
A place where she matters.สถานที่ซึ่งนางเทิดทูนบูชา
A place where you matter.สถานที่ซึ่งเจ้าเทิดทูนบูชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทิดทูน
Back to top