ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สังเวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สังเวย*, -สังเวย-

สังเวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังเวย (v.) sacrifice See also: give, offer Syn. บวงสรวง, เซ่นสรวง
สังเวยบูชา (v.) offer Syn. บวงสรวง, บูชา, สังเวย
English-Thai: HOPE Dictionary
moloch(โม'ลอค) n. เทพเจ้าที่บูชาด้วยการบูชายัญ,สิ่งที่เป็นการสังเวยที่น่ากลัว,ตัวแย้มีหนาม
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering,victim ###A. gain,keep
victimise(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
English-Thai: Nontri Dictionary
oblation(n) เครื่องสังเวย,เครื่องเซ่น,การบวงสรวง,การเซ่นไหว้
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrificial(adj) เกี่ยวกับการบูชายัญ,เกี่ยวกับการบวงสรวง,เกี่ยวกับการสังเวย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sacrificeการสังเวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sacrifice to (phrv.) สังเวย See also: ถวาย, พลี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Offer yourself up to me, Jason Stackhouse.สังเวยตัวเธอสิ เจสัน สแต๊กเฮ้าส์
What's one more body amongst foundations?สังเวยอีกชีวิตนึงจะเป็นไรไป ?
A sacrifice to ceres, she is.สังเวยให้กับ เทพซีริส, เธอคือ
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ
The Nazi cunning is but child's play today.การสังเวยชีวิตเป็นว่าเล่น ให้แก่พวกนาซีในครั้งนี้
Including sacrificing the minds of those pilots. Because what if the secret got out?รวมทั้งการสังเวยจิตใจของนักบิน เพราะกลัวว่า ความลับจะถูกเปิด ?
I know, Iike, 5 chickens had to die... just so she could look that stupid.ไก่ 5 ชิวิตต้องสังเวย ให้เธอดูเฉิ่มขนาดนี้
You see, God asked Dad to destroy his son, much like He asked Abraham to sacrifice his son Isaac.เข้าใจหรือยัง ว่าพระเจ้าขอให้พ่อทำลายลูกตัวเอง เหมือนที่อับราฮัมยอมสังเวยชีวิตไอแซคลูกชาย
If the Witch knew the true meaning of sacrifice, she might have interpreted the Deep Magic differently.แม่มด, รู้ความหมายแท้จริงของการสังเวย แต่นางไม่รู้ความหมายของเวทย์มนต์ลึกลับทั้งหมด
Summoning the devil by sacrificing a virgin ...yeah right.เรียกปีศาจโดยสังเวยชีวิตคนเหรอ...
Paradise lost. "Moloch, horrid king, besmeared with blood of human sacrifice and parents' tears."บทกวีสวรรค์ล่ม "โมลอค กษัตริย์ชั่วร้าย แปดเปื้อนด้วยโลหิตที่มนุษย์สังเวย/Nและน้ำตาของบิดามารดร"
In order to keep from incurring his wrath, the people would sacrifice their children to him by burning them alive.ในการที่จะระงับความพิโรจของเขา ผู้คนต้องสังเวยบุตรหลาน/Nแล้วเผาพวกเขาทั้งเป็น
The few must be sacrificed for the sake of the many.ต้องสังเวยชีวิตบางส่วนเพื่อจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่.
Then sacrifice me, 'cause i'm not gonna let you kill anyone else.งั้นก็สังเวยผมเลยซิ เพราะผมจะไม่ยอมให้คุณฆ่าใครอีก.
So you're exterminating a few meteor freaks by sacrificing the lives of innocent people ?เธอเลยจัดการผลกระทบพวกนี้ด้วยการสังเวยชีวิตคนบริสุทธ์
In Europe and the Americas, on the other hand, the offering was often burnt. "ในยุโรปและแถบอเมริกา ผู้ถูกสังเวยมักถูกเผา
The festivals. All those offerings.งานเทศกาลเครื่องสังเวย
Receive this sacrifice and be appeased.จงรับเครื่องเซ่นสังเวยนี้และสำราญใจ
My partner is dead.คู่หูผมต้องสังเวยชีวิต
You also think that sacrifices are neccesary for the good of humanity.คุณคงคิดว่า... สังเวยผู้บริสุทธิ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้
The samurai display the heads of their enemies.เหล่าซามูไรจะตัดหัวศัตรู มาเซ่นสังเวย
Expiation!06,540 การสังเวยเลือด
It's from them the blood of human sacrifice must come.- เดี๋ยวๆ - มันมาจากพวกเขา เลือดมนุษย์จากการสังเวย ต้องมาจากพวกเขาเท่านั้น
...the blood of expiation.- เลือด ที่ใช้สังเวย
As a drug addict and a thief, you've preyed on the kindness of others to fuel your addiction.การที่แกเป็นไอ้ขี้ยาและขโมย แกได้ทำลาย ความใจดีของผู้อื่น เพื่อสังเวยการติดยาของแก
You sacrificed my men, you slippery-tongued worm.เจ้าสังเวยคนของข้า เจ้าหนอนกระล่อน
But first, you must make me the ultimate sacrifice.แต่ก่อนอื่น เจ้าต้องสังเวยขั้นสูงสุดแก่ข้า
She could be making the third sacrifice any time.เธออาจลงมือ สังเวยเหยื่อคนที่ 3 เมื่อไหร่ก็ได้
He was gonna make me the final sacrifice.จะเอาฉันเป็นเหยื่อสังเวยรายที่ 3
And the De Noir, will finally feast upon revenge!และเอาพวกเดอนัวร์ มาสังเวยให้กับการแก้แค้น
Since 9/11 more than 4500 people have been killed in a rising tide of global terror.ตั้งแต่เหตุการณ์ 11 กันยายน คนนับ 4500 ต้องสังเวยชีวิตในเหตุการณ์ก่อการร้ายทั่วโลก
I, your beloved King Julien must simply make a small sacrifice to my good friends, the water gods, in the volcano!ข้า ราชาจูเลียนที่รักของเจ้า จะต้องมีเครื่องสังเวยเล็กน้อย ให้เจ้าแห่งน้ำเพื่อนของข้า ในภูเขาไฟ!
My sacrifice goes in the volcano.เครื่องสังเวยของข้าตกลงไปในภูเขาไฟ
The friendly gods eat up my sacrifice.พระเจ้าจะกินเครื่องสังเวยนั้น
"Thank you for the sacrifice.""ขอบใจสำหรับเครื่องสังเวย"
"I don't want another sacrifice!""ข้าไม่อยากได้เครื่องสังเวยอีก!"
The gods eat the sacrifice. They are grateful.พอพระเจ้ากินเครื่องสังเวย ก็จะมีความสุข
We always wanted to have one at the Mansion... but we could never find a virgin to sacrifice.พวกเราเคยอยากจัดแบบนี้ซักครั้งที่แมนชั่น แต่ว่าเราหาสาวบริสุทธิ์มาทำพิธีสังเวยไม่ได้เลย
There are lives I have sacrificed, too.ชีวิตของผมเคยสังเวยชีวิตคนไปมากมายหลายขีวิต
Which is a lot more than I can say for Dubaku's other victims.ซึ่งมันมีมากกว่า ที่ฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมด เกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกดูบากูสังเวยชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สังเวย
Back to top