ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ริน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ริน*, -ริน-

ริน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ริน (adv.) gently See also: slowly
ริน (v.) pour See also: decant
ริน (n.) inferior gold Syn. ทองริน
English-Thai: HOPE Dictionary
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
accelerant(แอคเซล' เลอเรินทฺ) n. ตัวเร่ง
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
affusion(อะฟิว' เชิน) n. การรินของเหลว, การเทน้ำ, วิธีเทน้ำ (a pouring upon)
aldrin(ออล' ดริน) n., chem. ยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง (an insecticide)
alexandrine(แอลลิคซาน' ดริน) n. โคลงกลอนที่มี 12 พยางค์ -adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria
alizarin(อะลิซ' ซาริน) n., chem. สีย้อมชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมชนิดอื่น
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
anserine(แอน' เซอริน) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูล Anserinae ซึ่งได้แก่ห่าน , คล้ายห่าน., Syn. anserous (resembling a goose, stupid)
antipyrine(แอนทีไพ' ริน) n. ผงขาวเป็นยาลดไข้และแก้ปวด (sedative, antipyretic)
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
arenicolous(อารินิค'โคลัส) adj.มีทราย, อยู่บนทราย, เกี่ยวกับทราย (inhabiting sand)
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
aspirin(แอส'ไพริน) n. แอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. analgesic)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
atebrin(เอท'ทะบริน) n. = quinacrine
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
blueprint(บลู'พรินทฺ) n. พิมพ์เขียว,แผนงานที่ละเอียด vt. ทำพิมพ์เขียว,ร่างแผนอย่างละเอียด
brethren(เบรธ'ริน) n. ดูbrothers
burble {burbledvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burbles}vi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burblingvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
chevron(เชฟ'เริน) n. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์รูปตัว V.,บั้งนายสิบหรือนายจ่า
circumference(เซอคัม'เฟอเรินซฺ) n. เส้นรอบวง,ความยาวของเส้นรอบวง, Syn. perimeter,circuit
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
dribble(n) การไหลริน,ฝนปรอย
glycerine(n) น้ำมันกลิสเซอริน
insulin(n) ยาแก้โรคเบาหวาน,สารอินซูริน
pour(vi,vt) เท,ริน,ราด,ไหล,หลั่ง,ปล่อย
purl(n) น้ำวน,การไหลวน,การไหลริน
rinse(vt) ล้าง,ชำระล้าง,สระผม,ชะล้าง,ซักผ้า,ริน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fibrinไฟบริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rill๑. ร่องน้ำริน๒. ร่องส่งแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
roentgen diagnosisการวินิจฉัยด้วยรังสีเรินต์เกน [มีความหมายเหมือนกับ diagnosis, X-ray] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saccharinแซ็กคาริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhinacanthusรินนาแคนทัส [TU Subject Heading]
Adrenalineแอดรีนาลีน, แอดรีนะลีน, แอดรีนาลิน, ยากระตุ้นหัวใจ, แอดรีนะลิน, อัดรีนาลิน, แอดรินาลิน, แอเดรนาลิน, อะเดรนาลีน, อะดรินาลิน [การแพทย์]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Antipyrineแอนติไพรีน, สีแอนติไพริน, แอนตี้ไพริน, แอนติพีริน [การแพทย์]
Aspirinแอสไพริน [TU Subject Heading]
Bassorinบาสโซริน [การแพทย์]
bench flumebench flume, รางริน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Carinaคารินา [การแพทย์]
Combantrinคอมแบนทริน [การแพทย์]
Dieldrinดีลดริน,สาร,ดีลดริน,ไดเอลดริน [การแพทย์]
Endrin เอ็นดริน สารอันตรายในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีพิษรุนแรงและตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงห้ามนำเข้าตั้งแต่ ปี 2524 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Ephedrineเอฟฟิดริน,เอฟิดริน,อีฟีดริน,เอฟิดรีน,เอเฟดรีน,อีฟืดริน,อีฟีดรีน,เอฟฟีดรีน [การแพทย์]
Epinephrineเอปิเนฟรีน,ฮอร์โมน,เอพิเนฟรีน,เอปิเนฟริน,อีปิเนฟรีน,อีพิเนฟฟิน,อิปิเนฟริน,อีพิเนฟรีน,เอพิเนฟริน,อิพิเนฟริน,ยาอีพิเนฟริน [การแพทย์]
Fibrinไฟบริน,สาร,ไฟบริน [การแพทย์]
glycerolกลีเซอรอล, สารประกอบอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H8O3 เป็นของเหลวข้น ไม่มีสี มีจุดเดือด 290oC  ละลายน้ำได้  เป็นองค์ประกอบสำคัญของไขมันหรือน้ำมัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กลีเซอริน ใช้ในอุตสาหกรรมทำยา เครื่องสำอาง สบู่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Grignard Reagentสารกรินยาด์ [การแพทย์]
heparinเฮพาริน, สารเคมีที่เม็ดเลือดขาวพวกหนึ่งสร้างขึ้นสำหรับป้องกันมิให้เลือดแข็งตัวขณะที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
insecticideยาฆ่าแมลง, สารเคมีที่ใช้ฆ่าหรือทำลายแมลง  เช่น ดีดีที ดีลดริน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intrinsicกล้ามเนื้อภายในมือ, อยู่ด้านใน, ปัจจัยในกาย, ในต่อม, อินทรินซิก, สาเหตุภายใน [การแพทย์]
Labyrinthห้องหูชั้นใน; หู, ห้องชั้นใน; หูชั้นใน; ลาบิริ้นท์; ลาไบรินธ์; หูส่วนใน; หูชั้นใน [การแพทย์]
Pyrethrinsไพรีทริน [TU Subject Heading]
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
roentgenรินต์เกน, หน่วยวัดปริมาณรังสีเอกซ์ หรือรังสีแกมมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sirindhorniaeจำปีสิรินธร [TU Subject Heading]
thrombinทรอมบิน, เอนไซม์ชนิดหนึ่งในน้ำเลือด  ซึ่งช่วยเปลี่ยนไฟบริโนเจนให้เป็นไฟบรินเพื่อทำให้เลือดแข็งตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Warfarinวาร์ฟาริน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decant (vt.) ริน See also: เท (ของเหลว) Syn. pour off, draft
aspirin (n.) แอสไพริน See also: ยาลดไข้และบรรเทาปวด
dribble (vt.) ไหลริน See also: ไหลซึม
dribble (vi.) ไหลริน See also: ไหลซึม
Madarin (n.) ภาษาแมนดาริน (ของประเทศจีน) See also: ภาษาจีนกลาง
salicylic acid (n.) สารที่ใช้ทำยาแอสไพรินและผงกันบูด
sommelier (n.) บริกรคอยรินเหล้าองุ่น
Surinam (n.) ประเทศสุรินัม
Suriname (n.) ประเทศสุรินัม Syn. Surinam
Trinidad (n.) สาธารณรัฐตรินิแดด
Trinitarian (n.) ชาวตรินิแดด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
Would you mind pouring me a cup of coffee?คุณจะช่วยรินกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that she wants your autograph...แล้วเธอก็ต้องการลายเซ็นต์ท่าน ปาร์ค แช ริน ?
I think Park Chae Rin was wearing that gown too.ฉันว่า ปาร์ค แช ริน ยังเคยใส่ชุดนั้นเลยนะ
No! That guy is mistaken. Chae Rin wore my gown.ไม่นะ หมอนั้นเข้าใจผิด ปาร์ค แช ริน ใส่ชุดนอนฉัน
Lin and Sen, Yubaba's callingริน เซ็น ยูบาบ้าตามหา ค่ะท่าน!
Lin, Sen, first customers are hereริน เซ็น ลูกค้ารายแรกมาแล้ว
Pour BFG his coffee, please.รินกาแฟให้บีเอฟจีด้วย
Pour me a coffee will you?รินกาแฟให้หน่อยได้ไหม
A fresh cup of tea is poured for the loved one departing.รินชาถ้วยหนึ่งเพื่อฃNผู้เป็นที่รักที่จะจากไป
Rinda-man... in second year?รินดาแมน... ปี2 น่ะหรอ
Supporting claim he will be made ally.รินผู้ที่สมควรได้รับมันได้หรือไม่ - เราสนับสนุนเขากลายเป็นพันธมิตรของ
Pour that Dom down the drain, Dorota.รินมาให้ฉันสิ โดโรต้า
The thing is, I don't know either of you. Not in the slightest.รินมาให้เต็ม ไอ้น้อง อย่างก
Rinsky's not gonna read every page. You just need to start making stuff up.รินส์กี้ไม่อ่านทุกหน้าหรอก แต่งเรื่องขึ้นก็ได้
Pour our new friend some ale.รินเอลให้เพื่อนใหม่เราหน่อย
Pour me a drink.รินให้ฉันแก้วหนึ่งสิ
Pour me one, will ya?รินให้แก้วหนึ่งได้มั้ย?
More wine for Lord Baelish.รินไวน์เพิ่มให้ลอร์ดเบย์ลิช หากท่านอนุญาตให้ข้าเป็นตัวแทน จัดการเรื่องผลประโยชน์ของตระกูลท่าน
Well, now that's settled. You may pour me out some coffee.งั้นเป็นอันว่าตกลงล่ะนะ คุณช่วยรินกาแฟให้ผมหน่อยสิ
They're decanting.เฮ้พวกเขากำลังค่อยๆริน
I go to Trinity. My folks live in Greenwich.ผมเรียนที่ทรินิตี้ พ่อเเม่ผมอยู่ในกรีนวิช
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม!
Those Green Berets... they're real bad asses.รินเบเร่เหล่านั้น พวกเขากำลังลาที่ไม่ดีจริง
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ
Please help yourself to brandy and be seated.กรุณารินบรั่นดีเองและหาที่นั่งได้เลยครับ
And then Yvette met you and smiled and poured you a drink.แล้วอีเว็ตต์ได้พบกับคุณ และยิ้มและรินเครื่องดื่มให้คุณ
And Oreo cookie, what's the best part of an Oreo cookie?ความทรงจำได้กลายมาเป็นน้ำตา ที่รินไหลออกมาเอง..
Benny Bernstein's Dancing School, that's where I went.โรงเรียนสอนเต้นรำ เบนนี่ เบริน ที่ ๆ ฉันเคยไปเรียน
George Burns was a teacher.จอร์จ เบริน เป็นครูฝึกให้ฉัน
"Buttercup was raised on a small farm in the country of Florin.บัตเตอร์คัพเป็นเจ้าของฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่ง ในเมืองฟลอริน
"Five years later, the main square of Florin City was filled as never before5 ปีต่อมา ณ จตุรัสกลางเมืองฟลอริน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพื่อฟังประกาศว่า ...
The country across the sea. The sworn enemy of Florin.ประเทศที่อยู่อีกฝั่งของทะเล ศัตรูของฟลอริน
No one in Guilder knows what we've done and no one in Florin could have gotten here so fast.ไม่มีใครในกิลเดอร์รู้สิ่งที่เราทำ และไม่มีใครในฟลอรินล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเรา
Once we are out of sight, take him back to Florin and throw him in the Pit of Despair.เมื่อเราพ้นสายตาไปแล้ว พามันกลับไปที่ฟลอริน แล้วโยนมันลงไปในคุกมืดซะ!
The Dread Pirate Roberts is always close to Florin this time of year.โจรสลัดโรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ มักจะเข้าใกล้เมืองฟลอรินในช่วงเวลานี้
As Chief Enforcer of all Florin, I trust you with this secret.ในฐานะผู้นำทางทหารของฟลอริน , ข้าเชื่อใจที่จะบอกความลับนี้กับเจ้า
Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel, where every ship in my armada waits to accompany us on our honeymoon.พรุ่งนี้เช้าคนของเจ้าจะคุ้มกันพวกเราไปยังท่าเรือฟลอริน ที่ซึ่งเรือทุกลำในกองทัพเรือของข้า คอยอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฮันนีมูนของเรา
Aspirin. Number one. Okay.แอสไพริน ชั้นหนึ่งเลย
A few years later, Karin was born.2-3 ปีต่อมา แครินก็เกิด
She smelled weird, but we loved her anyway.แครินกลิ่นแปลกชอบกล แต่เรารักเธออยู่ดี
Hey, Karin, dinner's ready!- ไม่มี แคริน อาหารเย็นพร้อมแล้ว

ริน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注ぐ[そそぐ, sosogu] Thai: ริน
流す[ながす, nagasu] Thai: ริน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ริน
Back to top