ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัวกระสุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัวกระสุน*, -รัวกระสุน-

รัวกระสุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัวกระสุน (v.) shoot See also: fire Syn. ยิงปืน, ลั่นไก
รัวกระสุน (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. ยิงกระหน่ำ, สาดกระสุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I just emptied my clip into the ceiling and I hoped for the best.ฉันเลยรัวกระสุนใส่หลังคา และหวังว่ามันจะพังลงมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัวกระสุน
Back to top