ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระราน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระราน*, -ระราน-

ระราน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระราน (v.) bully See also: hector, browbeat, oppress Syn. เกะกะระราน
English-Thai: HOPE Dictionary
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง,ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ,รุนแรง,เหลือทน,เกะกะระราน., See also: outrageousness n.
pushy(พุช'ชี) adj. ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก,ระรานคนอื่น., See also: pushiness n. pushily adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
outrageous(adj) ซึ่งทำให้เจ็บใจ,ซึ่งทำให้เจ็บแค้น,ระราน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bully (vt.) ระราน See also: วิวาท, หาเรื่อง, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง Syn. coerce
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can come to my room anytime if you get bullied by himถ้าเธอถูกเขาระรานล่ะก็สามารถมาที่ห้องฉันได้ทุกเมื่อเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bullying, cheating... how can you do that?ระราน คดโกง ไยจึงทำแบบนั้น
"... but never nasty or obscene.♪ แต่ไม่เคยมีเกะกะระราน
"A pack of murderers and thieves...♪ กลุ่มโจรนักฆ่าบุกมาระราน
You're still as pushy as ever.นายยังคงระรานคนอื่นเสมอ
And you have to provide me with a written statement clarifying... that none of your family members are involved in terrorist activities.และเธอต้องจัดเตรียมเขียนคำแถลงให้ชัดเจน... ว่าจะไม่มีคนในครอบครัวเธอ มายุ่งเกี่ยวทำตัวระราน
Bullies his way into life without parole,การระรานแบบนี้ ทำให้เขาติดคุกโดยไม่มีทัณฑ์บน
You come into a house of worship with information you should not have, an outrageous accusation, no legal warrant and threaten me.คุณได้เข้ามาในวิหารของพระเจ้า กับข้อมูล ที่คุณไม่ควร ระรานกล่าวหา
Kids who bully, for the most part, have been bullied themselves.เด็กคนไหนที่เป็นอันธพาล สำหรับส่วนใหญ่ มักโดนระรานด้วยตัวพวกเขาเอง
Besides harassing a teacher, you've also been:นอกจากระรานครู คุณยังโวยวายเกินเหตุ
I always wondered what would happen to girls who just party like Hye-ji if she had nothing to do later in life, I was going to help her outฉันละกังวลตลอดจริงๆ ว่าเฮจินผู้ระรานจะจบลงยังไง
Sit down right nowอยากจะโดนระรานไปตลอด 4 ปีเต็มไหม? อยากโดนดุใช่ไหม? ทุกคนเงียบ
It's mean, it's bullying, and I won't accept it.มันเป็นการข่มเหงระรานกัน และฉันรับไม่ได้
Has Aria ever mentioned someone bullying her?เอเรียเคยพูดถึงใครบางคน ที่คอยตามระรานเธอรึเปล่า?
Um, bullying is not the right word.เอ่อ,ใช้คำว่าระราน คงจะไม่ถูกนัก
We are now going to ask a nine-year-old sideshow to tell us who's been torturing us?เรากำลังจะขอให้ เด็กเก้าขวบ บอกว่าใคร ที่คอยตามระรานเรางั้นเหรอ?
Well, I'm trying to get my son to stand on his own two feet, and I guess I didn't count on you being the pushy grandma.คือ ฉันก็พยายามให้ลูกชายฉัน ยืนได้ด้วยตัวเอง แล้วฉันก็ไม่ได้หวังว่าจะให้เธอเป็นคุณยายจอมระราน
I guess your definition of "Pushy"ฉันเดาว่าความหมายของ "จอมระราน"
That has been terrorizing our city.ที่เที่ยวระรานปั่นป่วนเมืองของเรา
She knows that Mona bullied you, and she's just worried about her being back in school.แม่รู้วาโมน่าระรานเธอน่ะ แล้วแม่ก็เลยกังวลที่โมน่ากลับมาที่โรงเรียนแล้ว
Those people up there, they may be rude, they may be pushy, they may have come to some wrongheaded conclusions about Batman and Robin...จริงอยู่ว่าคนพวกนั้นอาจหยาบคาย ชอบระรานคนอื่น และสรุปอย่างผิดๆเกี่ยวกับ
Don't you guys have anything better to do than to harass an old shopkeeper?พวกคุณไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหม ถึงมาระรานคนขายของแก่ๆแบบนี้
You can tell the kids if you want. You can pick on me if you like.ถ้านายอยากจะบอกทุกคนก็เชิญเลย ถ้านายอยากจะระรานฉันก็เอาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระราน
Back to top