ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยากไร้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยากไร้*, -ยากไร้-

ยากไร้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยากไร้ (adj.) poor See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากไร้ (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
English-Thai: Nontri Dictionary
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน,เข็ญใจ,ขัดสน,อัตคัด,ยากไร้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pauperคนยากไร้, คนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
giro cheque (n.) เช็คที่รัฐบาลโอนเงินผ่านระบบ giro เพื่อให้กับประชาชนผู้ยากไร้ Syn. giro
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
He who was the master of the city begs in the gutter.เขาจะเป็นผู้เรียกร้องเพื่อผู้ยากไร้.
I grew up in poverty as a child...ข้าเติบโตมาอย่างเด็กยากไร้
He thinks sorcery is a poor man's weapon against injustice.เขาคิดว่าเวทมนตร์คาถา จะเป็นอาวุธของคนยากไร้ ที่ใช้ต่อสู้กับความอยุติธรรมได้
Looks like poor little Nate is...ดูเหมือนว่าเนทผู้ยากไร้ คือ
I've been informed he's going indigent.ผมได้รับแจ้งว่าเขาเป็นผู้ยากไร้
In Bangladesh, a man thought the unthinkable and founded a bank that lends only to the poor.ในบังคลาเทศ, ชายคนหนึ่งคิดนอกกรอบ และตั้งธนาคารให้สินเชื่อ แก่ผู้ยากไร้เท่านั้น
Well, actually, I'm gonna use a good portion of the money to fund a foundation to fight hunger in new york city.อืม,จริงๆแล้ว ฉันจะเอาเงินส่วนหนึ่ง ตั้งกองทุน เพื่อผู้ยากไร้ในนิวยอร์ก
Well, I want Juanita to work with the poor.เอ่อ ฉันต้องการให้ฮัวนิต้า ทำงานกับคนยากไร้
Or, it being a pleasant day perhaps take a stroll.เขาชื่อเสียงดีมากเลยนะ มีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการช่วยผู้ยากไร้ โอ...
Mo-Money, a-a sense of charity for those in need.เงิน…หรือทำบุญให้ผู้ยากไร้
Glee Club is gonna lend a hand... to the McKinney-Vento Homeless Children and Youth Program right here in Lima.และปีนี้ กลีคลับ จะเข้าไปช่วยเหลือ เด็กๆที่ยากไร้ที่อยู่ใน โปรแกรมสงเคราะห์ของโรงเรียน
So the staff has agreed to donate them to the homeless kids at McKinney-Vento.พวกเราตัดสินใจที่จะบริจาคมัน ให้เด็กยากไร้ที่ แมคคินลี่ย์ เว็นโต้
I'm bringing a gift to put under the tree for the homeless kids. It's a dollhouse.หนูเอาของขวัญมาวางใต้ต้นคริสมาสต์ สำหรับเด็กยากไร้น่ะค่ะ
I can't do any more of these prince and pauper games.ฉันไม่สามารถเล่นเกมส์ เจ้าชายกับผู้ยากไร้ต่อไปได้อีกแล้ว
It's for some feed the something charity.งานนี้เพื่อคนยากไร้ งานการกุศล
No big deal.บอกว่ามีคนยากไร้เพิ่มอีกคน, ไม่ใช่เรื่องใหญ่
I pick herbs for a living. I'm not worthy of your affections.แม่นาง ข้ามันคนยากไร้
Knowing every year that I will be going to the Wild Wild West Charity Auction for Poverty reminds me thatการที่ได้รู้ว่าในทุกๆปี ฉันจะไปร่วมงานประมูล Wild Wild West Charity \เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ย้ำเตือนฉันว่า
There have been rumblings that the kingdom is closed to destity.มีความไม่พอใจที่บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะยากไร้
Uh, fed the poor, became Mother Superior at age 60.ผู้ให้ทานแก่ผู้ยากไร้แล้วก็กลายเป็น แม่ชีเจ้าสำนักตอนอายุ60
The white knight swooping in to save the disenfranchised.อัศวินม้าขาวเข้ามา เพื่อช่วยผู้ยากไร้
Weren't you the one who broke his heart?ไม่ได้คุณหนึ่ง ผู้ยากไร้หัวใจของเขา
Margaery does a great deal of work with the poor back in Highgarden.ที่ไฮเซ็บตันได้เล่าให้ข้าฟัง มาร์เจอรี่ทำงานเพื่อคนยากไร้ พอสมควรครั้งนางอยู่ที่ไฮการ์เดน
How is a witch entrusted with feeding the needy?ทำยังไงแม่มดถึงได้รับมอบหมาย ให้ทำอาหารสำหรับคนยากไร้ได้ล่ะ
Are you really patting yourself on the back right now?แม่อยากไร้สาระให้ตัวเอง กลับตอนนี้จริงหรอ?
Poor guy was in the clearance bin.ชายผู้ยากไร้ กำลังเก็บขยะในถัง
King Joffrey has decreed that the leftovers from our feast be given to the poorest in his city.กษัตริย์จอฟฟรีย์ประกาศให้มอบของเหลือ จากงานเลี้ยงครั้งนี้แก่ผู้คนยากไร้ในเมือง
Feeding the world's poor?แบบให้ผู้ยากไร้ได้อิ่มท้อง
The goal? To eradicate hunger and poverty across the globe.เป้าหมายน่ะหรอ เพื่อขจัดความยากไร้และหิวโหยทั่วโลก
Does she truly want to be no one?เธออยากไร้ลักษณ์จริงๆ หรือ?
And provide bread to the needy.และมอบขนมปังแก่ผู้ยากไร้
Consider the jobs we would create for the poor natives of the Congo.ลองนึกถึงการสร้างงานของเรา ต่อคนยากไร้ในคองโกดูสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยากไร้
Back to top