ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอมง่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอมง่าย*, -ยอมง่าย-

ยอมง่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอมง่าย (v.) give in See also: yield, comply Syn. ขี้สงสาร Ops. ใจแข็ง
ยอมง่าย (adj.) meek See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive Syn. ขี้สงสาร Ops. ใจแข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
tractable(แทรค'ทะเบิล) adj. จัดการได้ง่าย,สอนง่าย,ยอมง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,แปรรูปได้ง่าย., See also: tractability n. tractableness n. tractably adv., Syn. docile,amenable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tenacious (adj.) ที่ไม่ยอมง่ายSee also: ถือทิฐิ Syn. determined, pertinacious, purposeful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Simply drainยอมง่ายๆ อย่างนี้เลยหรอ
I'm sure his father will have something to say about that.พระจักรพรรดิคงไม่ยอมง่าย
Don't be so naive.อย่ายอมง่ายๆ อย่างนั้น
You're hard-core like Izzie.คุณไม่ยอมง่ายๆใช่ไหม๊ อิซซี่
Don't worry about, Hermione, we'll go lightlyไม่ต้องห่วง เฮอร์ไมโอนี่ ฉันจะยอมง่าย
But Alf wasn't giving up that easily. Was he, Julia?แต่อัลฟ์ก็ไม่ยอมง่ายๆ ใช่มั๊ย จูเลีย
Tae-yeon's really easy when it comes to men.ถ้าเป็นเรื่องผู้ชายล่ะก็ แทยอนเธอยอมง่ายๆอยู่แล้ว
I wondered why you were so easily giving in.ผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมคุณถึงยอมง่าย ๆ แบบนั้น
If you admit it so easily, then as a gentleman, I feel embarrassed.คุณยอมง่ายๆ แบบนี้ผมก็เสียหน้าหน่ะสิ
You know I'm not very happy with them either.แต่ฉันก็ไม่ยอมง่ายๆ หรอก
And even if I do manage that, we need to get Gwen to the cauldron in the first place and she's hardly likely to go willingly.แต่ถึงข้าจะจัดการเรื่องนั้นได้ เราก็ต้องพาเกว็น ไปที่หม้อน้ำก่อนเป็นอย่างแรก \ ดูท่านางจะไม่ยอมง่าย
What, Rock of Ages giving up so easily?อะไร ไอ้หินที่อายุมากนี่ ยอมง่ายๆ อย่างนี้เหรอ?
Don't be tame. Spread the seed.อย่ายอมง่าย ๆ สิ หว่านพืชพันธุ์ก่อน
Something tells me she's not taking her termination lying down.บางสิ่งบอกฉัน เธอคงจะไม่ยอมง่าย
Thea Queen was not a cooperative victim.เธีย ควีนไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะยอมง่าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอมง่าย
Back to top