ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดเก่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดเก่ง*, -พูดเก่ง-

พูดเก่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดเก่ง (v.) be controversialist See also: be a master of words Syn. พูดมาก, ช่างพูด
พูดเก่ง (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
พูดเก่ง (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
พูดเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
พูดเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
พูดเก่ง (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง
พูดเก่ง (adj.) talkative See also: chatty, garrulous, loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
silver (adj.) พูดเก่ง See also: ซึ่งมีวาทศิลป์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shaw, he may be handsome and worldly and know his way around a menu, but, man, he's stiff as a board.ชอว์อาจจะหล่อ เจ้าสเน่ห์ พูดเก่ง รู้เมนูเลิศรสเป็นอย่างดี แต่พวก!
Whatever, back freckles.พูดเก่งนักนะ ไอ้หลังตกกระ
You do that while you're cutting things up a lot. Then, questions.เธอต้องพูดเยอะ ๆ เข้าไว้ ฉันพูดเก่ง
Say he was born with it in his Hand.เขาเกิดมาพูดเก่งทันสมัย มันอยู่ในความสามารถของเขา
Yes, again, well put. You have a way with words.ครับ พูดดีนะคุณเลือกใช้คำพูดเก่ง
It's a client, and he's, uh, a bit of a smooth talker.เขาเป็นลูกค้า และเขาก็ อ่า ไม่ใช่คนพูดเก่งนัก
You told me so yourself. You said you didn't want it.พ่อก็ไม่รู้ลูก แต่ดูเหมือนว่าเขาจะพูดเก่งทีเดียว
Not a lawyer, but a tourist guide.ฉันพูดเก่งมาก เพราะฉะนั้นมีคนพูดกับฉันว่าฉันควรเป็นไกล์นำเที่ยวบนรถบัส ไม่ใช่ทนาย
Stay loose.ยังพูดเก่งเหมือนเดิมนะ
I'm not usually one for speeches, but I have to say how lucky I am to have Blair Waldorf as my best friend.ฉันโดยปกติแล้วไม่ใช่คนที่พูดเก่งหรอกนะ แต่ฉันต้องบอกว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่มีแบลร์ วอลดอร์ฟ เป็นเพื่อนสนิท
And hey, since when are you so chatty?เธอพูดเก่งตั้งแต่เมื่อไหร่
I've heard that I'm not great at talking about what I'm feeling all the time, and so I'm sorry about last night.ผมรู้มาว่า ผมไม่ใช่คนพูดเก่ง ว่าผมรู้สึกยังไง มาตลอด เพราะงัั้น ผมขอโทษจริงๆ เรื่องเมื่อคืน
He made your friend down the hall seem downright chatty.เขาทำให้เพื่อนของคุณที่อยู่นั่น ดูเป็นคนพูดเก่งไปเลย
Well, I've never been a man of many words.ก็.. ฉันไม่เคย เป็นคนพูดเก่ง
You don't need to be a good debater, too.ไม่จำเป็นต้องพูดเก่งด้วยหรอก
The girls are usually quite descriptive.ปกติพวกนางออกจะพูดเก่ง
Don't expect much chitchat from him.อย่าหวังว่าเขาจะพูดเก่งนะ
Well, you better figure it out.เหอะ ก็แกพูดเก่งมากไปคิดเองสิ
You don't need to be good with words to say sorry, Joon! Sorry is one word!c.bg_transparentคุณไม่ต้องพูดเก่งเพื่อที่จะขอโทษ/c.bg_transparent c.bg_transparentจุน ขอโทษแค่คำเดียวเอง/c.bg_transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดเก่ง
Back to top