ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอง*, -พอง-

พอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอง (v.) swell See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen Syn. บวม, ฟู, โป่ง Ops. แฟบ, ยุบ
พองตัว (v.) swell See also: expand Syn. ขยายตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
blotch(บลอทชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยหรือจุดขนาดใหญ่,รอยเปื้อน,โรคด่างพร้อยในพืช,โรคผิวหนังพุพอง,เม็ดพุพองบนผิวหนัง, Syn. blot
blowfishn. ปลาที่สามารถพองตัวเองได้
bulge(บัลจฺ) v. นูน,โปน,พอง,ถลน,เพิ่มขึ้น n. ส่วนที่นูน
burst(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน,เต็มไปด้วย., Syn. explode
capopy(แคน'นะพี) {capopied,capopying,capopies} n. ปะรำ,สิ่งคลุม,สิ่งที่ครอบ,ดาดฟ้า,ท้องฟ้า,ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
disinflateว (ดิสอินเฟลทฺ') vt. ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดความพองโตลง., See also: disinflation n.
distend(ดิสเทนดฺ') vt.,vi. แผ่กระจายไปทุกทิศ,ขยาย,พอง,ทำให้ยืดออก,ทำให้บานออก
eczema(เอค'ซะมะ,อิกซี'มะ) n. กลุ่มของภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดงโดยเฉพาะ และอาจเป็นตุ่มพุพองตกสะเก็ด คัน แสบ., See also: eczematous adj. ดูeczema
emphysema(เอมฟิซี'มะ) n. ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, See also: emphysematous adj.
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
herpes(เฮอ'พีซ) n. โรคผิวหนังเป็นเม็ดพุพองและลามออก., See also: herpetic adj.
impetigo(อิมพิไท' โก) n. โรคผิวหนังชนิดเป็นตุ่มพุพอง (โดยเฉพาะเป็นกับเด็กที่ใบหน้า) ., See also: impetiginous adj.
inflate(อินเฟลท') vt.,vi. ขยาย,ทำให้พอง,ทำให้ลำพอง,ทำให้เงินเฟ้อ,ทำให้ราคาของสูงขึ้น,ขยายตัว,พองตัว,พองลม,สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater,inflator n., Syn. expand
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว,ขยายตัว,ลำพอง,วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง,สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
inflation(อินเฟล'เชิน) n. การพองตัว,การพองลม,การขยายตัว,การลำพอง,การสูงขึ้นอย่างผิดปกติ, Syn. undue expansion
intumesce(อินทุเมส') vi. พองตัว,ขยายตัว,บวมตัว, Syn. swell,expand
overblown(โอ'เวอะโบลน) adj. มากเกินไป,พองเกินไป,โอ้อวด,. (ดอกไม้) บานเกินไป-v. กิริยาช่อง 3 ของ overblow
ping-pong(พิง'พอง) n. ลูกปิงปอง
pox(พอคซฺ) n. โรคแผลพุพอง (โดยเฉพาะที่เกิดจากเชื้อไวรัส) ,โรคซิฟิลิส, Syn. smallpox,syphilis
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,ถือดี,มีทิฐิ,สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ,ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented,self-important
proud-heartedadj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,หยิ่ง,อวดดี,ถือดี
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
puffy(พัฟ'ฟี) adj. ท้วม,พอง,อ้วนฉุ,หยิ่งยโส., See also: puffily adv. puffiness n.
pulmonary emphysemaถุงลมโป่งพอง
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
shingles(ชิง'เกิลซฺ) n. โรคงูสวัด,เริม,โรคผิวหนังเป็นเมล็ดพุพองที่เกิดจากเชื้อไวรัส, Syn. herpes zoster,zoster
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
English-Thai: Nontri Dictionary
blister(n) เม็ดพุพอง
bloat(vi,vt) บวม,ขยายตัว,พอง
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอง
bunion(adj) บวม,เนื้อพอง,เป็นตาปลา
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้
dilate(vt) พอง,ขยาย,ทำให้กว้างออก,ทำให้ยืดออก
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ
distend(vi) โตขึ้น,บาน,พอง,ขยายออก,แผ่กระจาย,ยืดออก
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
gruesome(adj) น่าสยดสยอง,น่ากลัว,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง
inflate(vi) พอง,เพิ่มขึ้น,ขยายตัว,สูงขึ้น
inflation(n) การพอง,ภาวะเงินเฟ้อ,การขยายตัว
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง
pock(n) ฝี,หนอง,แผลพุพอง,บ่อ,หลุม,แอ่ง
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
turgid(adj) บวม,พอง,แข็ง,โอ่อ่า,โผงผาง,ครึกโครม
ulcer(n) แผล,ฝี,แผลพุพอง
vesicle(n) โพรง,ตุ่มเล็ก,เม็ดพุพอง
whiting(n) ดินสอพอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aneurysmหลอดเลือดโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blisterตุ่มพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distendโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distension; distention๑. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ parectasia; parectasis ๒]๒. การอืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distention; distension๑. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ parectasia; parectasis ๒]๒. การอืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erectile tissueเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impetigoโรคพุพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intumesceบวม, พองขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parectasia; parectasis๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesicant; vesicatory๑. -ทำให้เกิดตุ่มพอง๒. สารทำให้เกิดตุ่มพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesicle๑. ตุ่มพอง๒. ถุงมีน้ำ๓. ถุง (เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesicular๑. -ตุ่มพอง๒. -ถุงมีน้ำ๓. -ถุง (เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesiculated-เป็นตุ่มพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imbibitionพองตัวขึ้น [การแพทย์]
Ampullaหลอดมดลูก, ส่วนโป่งพอง [การแพทย์]
Aneurysmส่วนโป่งพองของหลอดเลือด, อนิวริสม์, หลอดเลือดโป่งพอง, เส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, หลอดโลหิตซึ่งโป่งออกมา, หลอดเลือดโป่ง, หลอดเลือดแดงพอง, อนิวริสม์, การอุดตันและโป่งพอง [การแพทย์]
Atelectasisอะตีเล็คเตซิส, เนื้อปอดทึบ, ถุงลมปอดแฟบ, ปอดแฟบ, ปอดไม่ขยาย, เนื้อปอดแฟบ, การยุบแฟบของปอด, เนื้อปอดทึบไปหมด, อะทีเลคเทซิส, ถุงลมโป่งพอง [การแพทย์]
Blisteringเม็ดพุพอง [การแพทย์]
Blown-Out Appearanceลักษณะแบบโป่งพองออก [การแพทย์]
Distensionผนังกระเพาะอาหาร,การพองตึง,แน่นท้อง [การแพทย์]
Duct Ectasiaท่อนมโป่งพอง [การแพทย์]
Emphysemaหนองในช่องปอด,เอมฟีซีมา,ภาวะพองลม,เอ็มฟีย์ซีมา,โรคถุงลมพอง,คาร์บอนไดออกไซด์คั่งในถุงลม,ถุงลมโป่งพอง,โรคถุงลมโป่งพองในปอด,ถุงลมปอดโป่งพอง,ปอดพอง,โรคถุงลมปอดโป่งพอง,ถุงลมพอง,เนื้อพองลม,โรคปอดพอง [การแพทย์]
Expansionเครื่องดัดในช่องปาก,ดันออกรอบๆข้าง,การขยายตัว,ลักษณะขยายพองออก [การแพทย์]
Impetigoพุพอง, โรคอิมเพตติโก, ผิวหนังอักเสบ, ตุ่มหนอง, การติดเชื้อที่ผิวหนัง [การแพทย์]
Marlดินสอพอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blister (vt.) พอง See also: โป่ง, บวม, ปูด, เป็นตุ่ม Syn. swell
bloat (vt.) พอง See also: บวม Syn. swell
go up (phrv.) พอง See also: โป่ง Ops. go down
intumesce (vi.) พอง See also: ขยายตัว, บวม Syn. swell, expand
inflate (vi.) พองตัว See also: เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย Syn. increase, blow up, bloat
round out (phrv.) พองออก See also: บวมขึ้น, อ้วนขึ้น
aneurism (n.) ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้ Syn. aneurysm
aneurysm (n.) ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้ Syn. aneurism
backcomb (vt.) หวีผมย้อนทาง (เพื่อช่วยให้ผมดูพองหนาขึ้น) See also: แปรงผมย้อนกลับ Syn. tease
baggy (adj.) โป่งหรือพองเหมือนถุง See also: โป่งหรือหลวมลง
billow (vt.) ทำให้พอง
bleb (n.) เม็ดพุพอง See also: ถุงน้ำเล็กๆ Syn. blister, cyst
blister (n.) แผลผุพอง Syn. swelling
blistering (adj.) ซึ่งเป็นแผลพอง
blistery (adj.) ซึ่งเป็นตุ่มพอง See also: เกี่ยวกับถุงน้ำเล็กๆ, ซึ่งเป็นพุพอง
cold sore (n.) แผลพุพอง (ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดขึ้นบริเวณปากหรือจมูก) See also: แผลเปื่อย
emphysema (n.) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น
expandable (adj.) ซึ่งทำให้พองได้ Syn. expansive Ops. contractile
fluff out (phrv.) ทำให้พอง See also: ทำให้ฟู
herpes (n.) โรคผิวหนังพุพอง See also: โรคเริม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While fighting to control the darkened world of Umbara, Anakin Skywalker's battalion is temporarily placed under the command of Jedi General Pong Krell.ในระหว่างการต่อสู้เพื่อควบคุม โลกมืดแห่ง มุมบาร่า กองทหารของ อนาคิน สยากวอร์คเกอร์ ถูกควบคุมชั่วคราวภาย ใต้การบัญชาการของ นายพล เจได พอง เคลว
So when you're done, you're coming back here?พองานสำเร็จ นายก็กลับมานี่?
First sign of trouble, they're gonna be shitting in their pants.พองานเข้านิดนึง พวกนี้ก็ขี้แตกกันแล้ว
I don't think that's frightfully funny, D'Arnot.ฉันไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ตลกน่าขน พองสยองเกล้า, ดึอาโนท
Who's the big, hot bag of air who doesn't have to comb his hair?ใครตัวอ้วนพองลม ใครไม่ต้องหวีผม?
Add a dash of pox and a dead man's toe."ใส่ผงแผลผุพอง และนิ้วเท้าคนตาย."
And your tongue swelled up like a football.และลิ้นของคุณ พองตัวขึ้นเช่นฟุตบอล
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง
And by God I really tasted something swellพระเจ้า ฉันรู้สึกบางอย่างพองออก
Something went wrong with Underdog and they couldn't get his head to inflate.คือหมาเป่าลมเป็นไรไม่รู้ เขาทำให้ตัวมันพองไม่ได้
Yeah, with enough soap, one could blow up just about anything.ผมพยายามไม่คดถึงคำอย่าง"แสบ"หรือ"พอง"
Without pain or sacrifice, we would have nothing.ใช้น้ำส้มสายชู ช่วยไม่ให้พองกว่านี้ ก็ปล่อยสิวะ ปล่อยกูไปเหอะได้โปรด
That's where the fire comes from.เผ็ดจนลิ้นพองหูชาไปเลยล่ะ
It won't do you any good now that you've wrecked your hands, but a couple of days and you'll be fine.คงช่วยอะไรตอนนี้ไม่ได้นัก เพราะมือลูกพองหมดแล้ว แต่อีก 2-3 วันเดี๋ยวก็ดีเอง
I visualize an organization of people committed to a purpose and the purpose is doing no harm.ผมเห็นภาพองค์กรของกลุ่มคน ตั้งปณิธานเพื่อไปสู่เป้าหมาย และเป้าหมายนั้นคือไม่ทำร้ายโลก
I regret those years of learning.(ทรงผมดูโอเค,ไม่มีพองเกินไป)
The Ministry doesn't send people to Azkaban... ... forblowingup theiraunts.โถ่เอ้ยแฮร์รี่ กระทรวงไม่จับใครเข้าอัซคาบัน เพราะว่าทำให้ป้าตัวเองพองลมหรอกนะ
I didn't mean to blow her up. I just- l lost control.ฉันไม่ได้อยากให้ป้าตัวพองหรอกนะ ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้น่ะ
That's why her hair is so big. It's full of secrets.เพราะงั้นผมเธอถึงได้พองอย่างนั้น เพราะเต็มไปด้วยความลับ
Anyhoots, receiving flowers really lifts my spirits.ยังไงก็เถอะ การได้รับดอกไม้แบบเนี้ย ทำให้หัวใจฉันพองโตเชียวล่ะค่ะ
It's the guy lion who poofs up, too.สิงโตตัวผู้เท่านั้นถึงจะพองขน
Now, here on this rugged patch of earth called Plataea Xerxes' hordes face obliteration!มันจักขนพองสยองเกล้า ความเย็นเฉียบเกาะกุมดวงใจ
You'll walk to America barefoot, you fool.แกต้องรักษาเท่าชีวิต อยากเดินเท้าเปล่าในอเมริกาเหรอ เท้าแกจะพอง
He just picked me up at the bus station. My butt's still dizzy.เขาแวะรับฉันที่สถานีรถ ก้นยังพองอยู่เลย
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป จะเกิดการพอง
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป ต้องเกิดการพอง
I mean, impetigo-- where did that come from?ฝีพุพองงั้นเหรอ คิดได้ยังไง
There's a blood clot in my brain... inches away from an aneurysm.มีก้อนเลือดในสมองของฉัน... ไม่กี่นึ้วจากเส้นเลือดที่โป่งพอง
Sounds like blister.เสียงเหมือนแผลพุพอง (blister)
WHEN A MOTHER'S FACE GETS ALL PLUMP LIKE YOURS.ถ้าหน้าของแม่เด็กพองได้อย่างคุณ
You wanna see something swell?อยากเห็นอะไรพองๆ มั้ย
What, we don't have enough actual cobwebs already?บ้านเรายังมีหยักไย่ไม่พองั้นเหรอ
Oh, What, slingshots too ineffective?หนังสติ๊กไม่แรงพองั้นสิ
You made me burn my mouth.ปล่อยให้คนสวยปากพองได้
He must really be interested in the Dragon Guard!ฝ่าบาททรงสนพระทัยในภาพองครักษ์มังกรมาก
A shortage of food, or a surplus of snobbery?อาหารไม่พอ หรือจองหองจนตัวพอง
My doctor tells me I have something called "vascular dementia"... which is essentially a continuous series of tiny strokes.หมอบอกว่า ฉันเป็นโรคเกี่ยวกับ เส้นเลือด ซึ่งจะนำไปสู่ เส้นเลือดโป่งพอง
Be careful, it's really hot. I don't want to... for you to burn your tongue on it.ระวังนะ มันร้อน เดี๋ยวลิ้นจะพอง
All right, Miss Reynolds, it's clear your fashion sense is impeccable. But I was wondering if you could tell me the answer to this problem on the board. It's "x = 132."ฉันไม่อยากเชื่อเรื่องนี้เลย ข้อมือฉันพองหมดแล้ว
Allow the Jedi their small victory, my friend for the engines of this war turn in our favor.ปล่อยให้เจไดลำพองกับชัยชนะเล็กๆ สหายข้า เพราะว่ากลไกแห่งสงครามนี้ จะเข้าข้างพวกเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอง
Back to top