ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พริบตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พริบตา*, -พริบตา-

พริบตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พริบตา (adv.) suddenly See also: at once Syn. ชั่วพริบตา
พริบตาเดียว (adv.) suddenly See also: at once Syn. ในพริบตา, ชั่วพริบตา
English-Thai: HOPE Dictionary
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
split secondn. พริบตาเดียว,ในฉับพลัน,เสี้ยววินาที, Syn. suddenly
twinkle(ทวิง'เคิล) n.,vi.,vt. (เกิด) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว,แสงริบหรี่,ชั่วพริบตา,การกระพริบตา,การขยิบตา
twinkling(ทวิง'คลิง) n. การส่องแสงระยิบระยับ,การกระพริบตา,การขยิบตา,ชั่วพริบตา,เวลาฉับพลัน, Syn. instant,second,moment
winker(วิง'เคอะ) n. ผู้กระพริบตา,สิ่งที่มีแสงระยิบระยับ,ที่บังตาม้า,ที่บังตา
English-Thai: Nontri Dictionary
blink(vi) กะพริบตา,ขยิบตา,หลิ่วตา
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
trice(n) ชั่วครู่,ชั่วพริบตาเดียว,ชั่วขณะ
twinkle(n) แสงระยิบ,ประกาย,การกะพริบตา
wink(n) แสงระยิบระยับ,การกะพริบตา,การขยิบตา,การงีบหลับ,เวลาชั่วพริบตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blink reflexรีเฟล็กซ์กะพริบตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebrate๑. กะพริบตา๒. มีหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bat (vt.) กระพริบตา See also: ขยิบตา Syn. wink
blink (vi.) กะพริบตา Syn. wink
blink (vt.) กระพริบตาเพื่อเอาบางสิ่งออกมา See also: กะพริบไล่น้ำตา
blink (n.) การกะพริบตา
blink away (phrv.) กระพริบตาถี่เพื่อไล่น้ำตาออกไป Syn. wink away, wink back
blink back (phrv.) กระพริบตาถี่เพื่อไล่น้ำตาออกไป Syn. wink away, wink back
blinker (n.) ผู้กระพริบตา
blinking (adj.) ซึ่งกระพริบตา
bonanza (n.) แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นในพริบตา Syn. windfall
in a flash (adv.) ชั่วพริบตา See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเร็วมาก Syn. rapidly, swiftly Ops. slowly
nictate (vi.) กระพริบตา Syn. blink, wink
nictitate (vi.) กระพริบตา Syn. blink, wink
twinkle (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkling (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkling (n.) การกระพริบตา
unblinking (adj.) ซึ่งไม่กระพริบตา See also: ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, ซึ่งตาค้าง
unblinkingly (adv.) อย่างไม่กระพริบตา See also: อย่างไม่สะทกสะท้าน
wink at (phrv.) กระพริบตาให้ See also: ขยิบตาทักทาย, ขยิบตาให้
wink away (phrv.) กระพริบตาหรือไฟ
wink back (phrv.) กระพริบตาตอบกลับ See also: ขยิบตาตอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll make it worth your while. Call him. Hey, if you're trying to sell me something,พริบตาเดียวฉันจะทำให้นายเป็นเศรษฐี โทรหาเขาซะ เฮ้ ถ้านายพยายามจะโทรมา ขายของบางอย่างให้ฉันล่ะก็
Work in the snow that quickly turns to frozen mud.ทำงานกลางหิมะ ที่เป็นกลายโคลนน้ำแข็งในพริบตา
Those things can suck the paint off your house and give your family a permanent orange afro.ไอ้นั่นเผาบ้านเป็นจุลได้ในพริบตา ทำให้คนทั้งบ้าน ดำเป็นตอตะโก
Because we might die in the next second maybe we gotta be extra careful what we do.เราอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้ในพริบตา ทำอะไรน่าจะคิดให้รอบคอบก่อน
And then you blink, and three years have gone by.แล้วคุณกระพริบตา, และสามปีได้ไปด้วย
He blinks and I know about it.มันคงจะไม่เกิดขึ้น เขาแค่กระพริบตา...
Old life blown away in the blink of an eye.ชีวิตเก่าปลิวไปในพริบตา
Dekins just blinked for a second. Then he laughed himself silly.Dekins เพียงกระพริบตาเป็นครั้งที่สอง แล้วเขาก็หัวเราะตัวเองโง่
Why do you keep winking at me?ทำไมแม่เอาแต่กระพริบตาให้หนู
What a notion! Why should I be winking at my own daughter, pray?ประเทศไหนกันล่ะเนี่ย ทำไมแม่ต้องกระพริบตาให้ลูกสาวตัวเองด้วยล่ะ
Don't turn your head or even blink your eye.อย่าหันมา หรือกระพริบตาเชียว
And then the brightness began to dissolve.บังคับตัวเองไม่ให้กระพริบตา จนแสงสว่างเริ่มหายไป
Clear roadways in an instant.ทําให้ถนนราบเป็นหน้ากลองในพริบตา
I can mend bones in a heartbeat, but growing them back...ฉันต่อกระดูกได้ในพริบตา แต่ปลูกใหม่
Three billion lives would vanish in an instant.สามแสนล้านชีวิตสูญไปในพริบตา
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม
The war had all but ground to a halt in the blink of an eye.สงครามเริ่มต้นขึ้นและจบลงในชั่วพริบตา
Don't blink even for a momentอย่ากระพริบตาสักวินาทีเดียวเลยนะ
Did that guy blink once during the deposition?ตอนนายนั่นสอบปากคำนาย เขากระพริบตามั่งรึเปล่า?
Does one blink mean yes?กระพริบตาทีนึงแปลว่าไรรึเปล่า?
If... lf for even one instant, something like that could happen.ถ้า... ถ้าหากสิ่งนั้น \ สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตา
A gentle big fish which could swallow you in an instant.ดูอ่อนโยน ใหญ่มหึมา แต่กลืนกินคุณได้ในพริบตา
And I'll never forget he didn't pause a beat and he said we just paid three billion dollars for these television stationsและผมไม่เคยลืมเลยว่า เขาไม่ลังเลแม้แต่กะพริบตาตอนที่พูดว่า เราเพิ่งจ่ายไป 3 พันล้านดอลลาร์
In Nova Scotia earlier today the ocean rose by 25 feet in a matter of seconds.ในโนวา สโคเทีย น้ำทะเลขึ้นสูง 25 ฟุตในพริบตา
Roddy Lankman is blinking when he asks the questions.ร็อดดี้ แลงค์แมน กระพริบตาตอนที่เขาถามคำถาม
Like once for A, two for B.เช่นกระพริบตาครั้งหนึ่งข้อ A ข้อ B ก็กระพริบ 2 ครั้ง
He never blinks or gestures or changes his voice, at least that I could tell.เขาไม่เคยกระพริบตา แสดงท่าทางหรือเปลี่ยนเสียงของเขา อย่างน้อยที่ผมบอกได้
Was I right about the blinking?- ใช่วิธีที่ผมบอกว่ากระพริบตาไหม
In the blink of an eye, you'll be grown and gone.แต่พริบตาเดียว ลูกๆ ก็จะโตกันและทิ้งแม่ไป
Then you bring it back, a little blip and it's there!แต่คุณทำให้ฟื้นขึ้นมา แค่พริบตา แล้วก็ฟื้น
A lot of people got rich in a hurry.ผู้คนร่ำรวยขึ้นมาในชั่วพริบตา
She blinks a lot when she does a story she knows is false.เธอกระพริบตาถี่มากตอนรายงานเรื่องนี้ เธอรู้ว่ามันไม่จริง.
Don't blink or you'll miss the action, eh?ทุกท่านอย่ากระพริบตานะ?
What, is she gonna bat her eyes at you in Morse code?จะรอให้เธอส่งซิกอะไรล่ะ กะพริบตาเป็นรหัสมอร์สเรอะ? "เท็ด...
I'm telling you, man, every third blink is slower.ฉันบอกคุณผู้ชายทุก กระพริบตาที่สามคือช้าลง
And I'll come runnin' quick, fast and in a hurry.ฉันจะไปช่วยเธออย่างว่องไวในพริบตา
Dude, your girlfriend just went from the lamest to the coolest in one shot.เพื่อนเอ๊ย แฟนเองนะเปลี่ยนจากยัยเฉิ่มเป็นสุดแจ๋วในพริบตา
He blinked. She was gone.พอกระพริบตา เธอก็หายไป
Peter Petrelli went from steady as a clam to, as you say, crap-house rat in a blink.ปีเตอร์ จากนิ่งๆ เค้าก็เปลี่ยนเป็นตื่นตัวในพริบตา
Blink once for yes,twice for no.กระพริบตา1ครั้งถ้าใช่ 2ครั้งถ้าไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พริบตา
Back to top