ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีน*, -ปีน-

ปีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีน (v.) climb See also: clamber Syn. ไต่, ป่ายปีน, ปีนป่าย
ปีนป่าย (v.) climb See also: clamber Syn. ป่ายปีน, ปีน
ปีนัง (n.) Penang See also: name of a state of Malaysia Syn. รัฐปีนัง, เกาะปีนัง
ปีนี้ (n.) this year Syn. พ.ศ.นี้ Ops. ศกหน้า
ปีนเกลียว (v.) contradict See also: be inconsistent Syn. ขัดแย้ง Ops. กลมเกลียว
English-Thai: HOPE Dictionary
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
climb(ไคลบฺ) v.,n. (การ) ปีน,ไต่,ลอยขึ้น,เลื้อยพันขึ้น,ไต่เต้าขึ้น., Syn. ascend
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
cragsmanผู้ชำนาญในการปีนไต่หน้าผา
escalade(เอล'คะเลด) n.,vt. (การ) ขึ้นดอย,ทางขั้นบันได, (การ) ใช้บันไดปีนกำแพง,ขึ้นขั้นบันได, See also: escalader n.
mount(เมาน์ทฺ) v.,n. (การ) ขึ้น,ปีนขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นม้า,ยกขึ้น,ตั้งปืนใหญ่,วางยาม,ติดภาพ,ติดตัวอย่าง,เตรียมตัวอย่างเพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์,เตรียมส่องกล้องจุลทรรศน์,สิ่งค้ำจุน,เนินเขา,ภูเขา, See also: mountable adj.
scalable(สเค'ละเบิล) adj. ปีนได้,ไต่ได้มชั่งได้,ใช้ตาชั่งชั่งได้, See also: scalableness n. scalably adv.
scale 2(สเคล) n. การแบ่งเป็นชั้น ๆ ,การแบ่งเป็นขีด ๆ ,มาตราส่วน,มาตราส่วนแผนที่,มาตราการนับ,ไม้บรรทัดที่มีเส้นแบ่ง,เครื่องวัดที่มีเส้นแบ่ง,ระดับเสียง,ระดับชั้น,อัตรา,ความใหญ่เล็ก,ระบบเลื่อนชั้น,ขั้นบันได vt. ขั้นบันได,ปีนไต่,บรรลุผล,ทำตามขั้นตอน,วัดตามขั้นตอน,วัดด้วยไม้บรรทัด
scaling laddern. บันไดปีนกำแพง
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
shin(ชิน) n. หน้าแข้ง,แข้ง,กระดูกหน้าแข้ง,ส่วนล่างของขาหน้าของวัวควาย,ขาหน้าส่วนล่างของแมลง. vt. ปีนด้วยการใช้มือทั้งสองและขาทั้งสองรวบรัดขึ้นไป
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
swarm(สวอร์ม) n. ฝูงผึ้ง,ฝูง,กลุ่มใหญ่,จำนวนมากมาย. -v. (ผึ้ง) อพยพออกจากรัง,ไปเป็นกลุ่มใหญ่,จับกลุ่ม,มีมากเกินไป,เต็มไปด้วย,ปีนป่าย,ปีนต้นไม้,ปีนเสา, See also: swarmer n., Syn. mass,throng,
English-Thai: Nontri Dictionary
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
climb(n) การปีน,การไต่,การขึ้น
inharmonious(adj) ไม่ถูกกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่กินเส้นกัน,ปีนเกลียวกัน
ladder(n) บันไดปีน
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atropineอะโทรปีน, ยา; ยาอะโทรบีน; อาโทรปีน; อโทรปีน; ยาพวกอโทรปีน; อะโทรปีน; สารอะโทรปิน; อะโทรพิน; อะโตรปีน [การแพทย์]
Attrition การลดลง ในตารางชีพทางประชากรหมายถึง การลดลงของจำนวนผู้เกิดในรุ่นปีเดียวกันหรือจำนวนคนที่ตั้งคนในตารางชีพ ในตอนเริ่มต้นรุ่นปีนั้น เมื่อคำนวณไปในอนาคตจะมีผู้ที่ตายในแต่ละปี ทำให้จำนวนคนในรุ่นปีเกิดเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ [สิ่งแวดล้อม]
leap yearปีอธิกสุรทิน, ปกติ 1 ปี มี 365 วัน แต่ในปีอธิกสุรทินซึ่งเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ปีนั้น 1 ปีจะมี 366 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ascend (vt.) ปีน See also: ปีนขึ้น Syn. mount, climb
clamber up (vt.) ปีน Syn. climb on
climb (vi.) ปีน
climb (vt.) ปีน Syn. climb on, clamber up
scramble (vi.) ปีน See also: ปีนป่าย, ไต่, ตะกาย Syn. clamber, push, struggle
escalade (vt.) ปีนข้ามกำแพงด้วยบันไดเพื่อไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม
climb on (phrv.) ปีนขึ้นไป
mount on (phrv.) ปีนขึ้นไปบน (สัตว์หรือจักรยาน) See also: ขึ้นขี่
clamber (vt.) ปีนด้วยความลำบาก
clamber (vi.) ปีนด้วยความลำบาก Syn. mount, scramble
swarm (vi.) ปีนป่าย See also: ปีน Syn. climb, shin
shin up (phrv.) ปีนป่ายขึ้นไป Syn. skin up Ops. shin down
skin up (phrv.) ปีนป่ายขึ้นไป Syn. shin up
swarm up (phrv.) ปีนป่ายรวดเร็วและง่ายดาย See also: ปีนคล่องแคล่ว, ปีนว่องไว Syn. shin down, shin up, skid up
shin down (phrv.) ปีนป่ายลง Syn. skin down Ops. shin up, skid up
skin down (phrv.) ปีนป่ายลง Syn. shin down
climb down (phrv.) ปีนลงมา
climb out of (phrv.) ปีนออกมา See also: ตะกายขึ้นมา
Penang (n.) ปีนัง Syn. Pinang
Pinang (n.) ปีนัง Syn. Penang
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This year I'm going to work really hardปีนี้ฉันจะทำงานหนักจริงๆ
I haven't enjoyed a movie so much in yearsฉันไม่สนุกกับ(การดู)หนังมากนักในหลายปีนี้
Where were you all these years?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดหลายปีนี้
I do believe those first two years were the worst for himฉันเชื่อว่าสองปีนั้นเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sunset Strip is just swarming with chicks looking to get laid.สันเสท สทริป เป็นเพียงการ ปีน ป่าย ด้วย ลูกไก่ ที่ต้องการได้รับ Iaid
Climb back to Airlock 2, along the hull.ปีนกลับไปผนึก 2 พร้อมเรือ สำเนา.
I climbed the Wall with the wildlings.ปีนกำแพงกับคนเถื่อน ข้า--
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงทุกเมื่อที่เราต้องการ
# Climbing up the walls any time we want, the word is out, the boys are backปีนกำแพงทุกเมื่อที่เราต้องการ เด็กๆ กลับมาแล้ว
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากทำ
..climbed up, proclaimed her love to Satan..ปีนขึ้นต้นไม้ ประกาศความรักต่อซาตาน
Faster... and stop crossing your feet.ปีนขึ้นเร็วเท้าอย่าขัดกัน
Get up there, get up there. Let's go, come on.ปีนขึ้นไป ขึ้นไปเร็ว ไปได้แล้ว เร็ว
To scale this face.ปีนขึ้นไปจนสุดด้านบน
Get up there and check it out.ปีนขึ้นไปดูความเรียบร้อย
Get down now!ปีนขึ้นไปทำไม ลงมาเร็ว
Climb that hill, first guy to do that.ปีนขึ้นไปบนเนินเขานั้นผู้ชายคนแรกที่จะทำเช่นนั้น
Climb aboard, Young Fred.ปีนขึ้นไปบนเรือหนุ่ม เฟร็ด
Climb it and escape?ปีนต้นถั่วและหนีเข้ากลีบเมฆงั้นเหรอ
A hike to Lake Selby.ปีนต่อไปที่ทะเลสาบเซลบี้ย์
Climb up a tree like other girls canปีนป่ายต้นไม้ ได้เหมือนกับผู้หญิงทั่วไป
I am climbing this mountain... to honor the people... especially my dear friend Alan Scott... who died here doing exactly what they loved to do, proving to the world that with determination and preparation, nothing is impossible,ปีนภูเขาลูกนี้ ... เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้คนทั้งหลาย... โดยเฉพาะเพื่อนรักของผม อลัน สก็อต...
Sneak in the back door, we'll do something, have fun or something.ปีนมาหลังบ้าน ทำไรหนุกๆกัน แม่ชั้นหลับอยู่ พ่อชั้นก็เมาที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้เหมือนเดิม
We'll climb out this way. Come on.ปีนออกทางนี้ไง มาเร็ว
EHOME finished the year as the best team in the history of Dota.ปีนั้น EHOME ได้รับชัยชนะอย่างหมดจด ในฐานะทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Dota
It was a year in which the rain had not fallen.ปีนั่น เป็นปีที่แห้งแล้งมาก ฝนไม่มีซักหยดที่จะหล่นจากฟากฟ้า
♪ Ah-ooh... Andre, what are you doing here? Oh!ปีนั้นคือปี 1991 อังเดร คุณมาทำอะไรน่ะ? ♪ Boys ii men, going on ♪
You had a huge bonus that year, and I don't actually recall it ever going back down.ปีนั้นคุณได้โบนัสมหาศาล และผมจำไม่ได้จริงๆ ว่ามันเคยยอมจำนน
I've had a lot of students over the years, gabrielle.ปีนั้นฉันมีเด็กนร.มากมาย
I won best actress for that film that year.ปีนั้นฉันได้รางวัลนักแสดงหญิง ยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องนั้น
That was a bad hair year for me.ปีนั้นชั้นทำทรงผมแย่มากซะด้วย.
Lost a million bucks on cincinnati that year, right?ปีนั้นนายเสียไปล้านนึง พนันข้างซินซินเนติ
That that year is a matter of some contention.ปีนั้นยังเป็นเป้าการโต้แย้ง
You were in a play that year.ปีนั้นลูกอยู่คณะละคร
This year, Christmas will be ours!ปีนี้ / คริสมาสต์จะเป็นของพวกเรา!
This year, Kappa will be required to accept anyone who wishes to become a pledge.ปีนี้ Kappa จะถูกกำหนด ให้รับทุกคน ที่ปรารถนาจะเป็นสมาชิก
The Warblers are ruthless this year.ปีนี้ Warblers ไร้ความปราณีมากๆ
This year was a very tough decision.ปีนี้ กรรมการต้องทำงานอย่างหนักมาก
This year, Glee Club's going full Santa.ปีนี้ กลีคลับ จะเต็มไปด้วยซานต้า
This year, the special installation for the event is the brainchild of our youngest and therefore least-experienced curator.ปีนี้ การแสดงผลงานพิเศษ สำหรับงานนี้ คือความคิดของผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์น้องใหม่ และประสบการณ์น้อยที่สุดของเรา
This year, I'm gonna take a chunk out of your other leg.ปีนี้ กูจะกัดเนื้อออกจากขา อีกข้างของมึง
This year, we'll see a launch at long last.ปีนี้ จะได้เห็นมันทะยานสู่ฟ้าซะที
I'm having the same spaghetti at the same place again this year.ปีนี้ ผมก็เลยมากินสปาเก็ตตี้แบบเดิม ที่ร้านเดิมนี่แหละครับ
This year I decided to let someone else do the work so I could concentrate on what's really important.ปีนี้ ผมตัดสินใจให้ทำคนอื่นทำบ้าง ผมจะได้มีเวลา ใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญจริงๆสักที

ปีน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
登る[のぼる, noboru] Thai: ปีน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีน
Back to top